Agria kattförsäkring
4/5

Agria Kattförsäkring

Om Agria Kattförsäkring

Agria är störst på kattförsäkringar i Sverige och erbjuder en rad olika försäkringslösningar för att skapa trygghet för dig och din katt.

Agria Kattrasförsäkring erbjuder en flexibel veterinärvårdsförsäkring för din raskatt där du själv väljer omfattning. 

Kattrasförsäkringen är omfattande, populär och specialanpassad för raskatter. Priset varierar beroende på omfattning och vad du betalar i självrisk. 

Kattrasförsäkring

Agria Kattrasförsäkring ersätter den tidigare Agria Veterinärvård som bolaget erbjudit. Kattrasförsäkringen innehåller förutom ersättning för veterinärbesök även medicin och rehab för din katt.

Försäkringen har bland det högsta ersättningsbeloppet på marknaden och går att teckna för alla katter oavsett ålder. Om du tecknar försäkringen för en huskatt/blandras får du dessutom rabatt. 

Alla katter bör vara försäkrade med en veterinärvårdförsäkring för att undvika plötsliga kostnader om katten råkar ut för en olycka eller sjukdom. 

I försäkringen ingår även fria samtal till veterinär. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd medicin går att erhålla utöver det maximala veterinärvårdsbeloppet. Du kan få ersättning upp till 6000 kronor eller 10 000 kronor beroende på vilken omfattning du väljer. 

Ersättning för rehabiliteringskostnader upp till 6 000 kr/år går att erhålla utöver det maximala veterinärvårdsbeloppet.

Ersättning går att få för MR-, DT-undersökningar och scintigrafi. Det förutsätter dock att undersökningen godkänts av Agria. 

Ersättning för ett kejsarsnitt går att erhålla förutsatt att din katt inte tidigare blivit förlöst med kejsarsnitt. Det förutsätter även att katten inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling. 

Du kan få ersättning för korrigering av bettfel i medicinskt syfte, frakturer eller utdragning av mjölktänder. Det förutsätter dock att katten varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månader.

Vid korrigering av bett måste även katten varit veterinärbesiktad mellan 10 veckor och 4 månader utan anmärkning på sitt bett. 

Du kan få ersättning för höftledssjukdom eller patellaluxation. Det förutsätter dock att din katt varit veterinärvårdsförsäkrad oavbrutet sedan före fyra månader. Om katten inte varit försäkrad lämnas ersättning med högst 3000 kronor fram tills diagnos är fastställd. 

Det finns begränsningar för vissa raser. Scottish fold ersätts inte för undersökning och behandling av ledsjukdomar. 

Du kan få ersättning för kirurgisk korrigering av hud, slemhinnor och annan kroppsdel av katten. Det förutsätter dock att din katt varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Det finns dock begränsningar för vissa raser. För perser och exotic ersätts inte kostnader för undersökning, behandling eller operation av näsborrar. 

Du kan få ersättning för kastration i vissa fall. Det kräver dock att kastration görs till följd av sjukdom, behandling eller skada. 

Dolda felförsäkring ingår i veterinärvårdsförsäkringen om din kattunge varit försäkrad innan fyra månader och utan avbrott hos Agria sedan dess.

Det förutsätter även att katten varit veterinärvårdsbesiktad utan anmärkning i Norden mellan 11 veckor och fyra månaders ålder. Veterinärvårdsbesiktningen får inte vara äldre än sju dagar från leveransen. 

Du kan få ersättning med upp till 1000 kronor för dina kostnader för avlivning och kremering av din katt. Det förutsätter dock att veterinären rekommenderat avlivning till följd av sjukdom eller skada. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60 000/120K kr/år

Ingår

6 000 kr/år

Delvis

Olika tilläggsförsäkringar

Agria erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för att utöka ditt skydd. Försäkringsbolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en trygghetsförsäkring, en speciell försäkring för tandsjukdomen TR/FORL, ett mer omfattande tillägg för medicin och en avelsförsäkring.

Livförsäkring

Livförsäkringen innebär att du får ersättning om det otänkbara skulle hända och din katt skulle dö eller behöva avlivas.

Beloppet täcker i första hand marknadsvärdet på din katt. Marknadsvärdet motsvarar oftast vad en likvärdig katt skulle kosta att köpa omedelbart innan försäkringsfallet. Marknadsvärdet bestäms även av vilka meriter din katt har.

Agria livförsäkring måste tecknas innan katten fyllt sex år och upphör att gälla vid 13 års ålder. Beloppet sänks med 20% per år från att katten fyllt åtta år. Ersättningsbeloppet kan dock inte gå under 1000 kronor. 

Livförsäkringen har ingen självrisk. 

Tillägg för tandsjukdomen TR

Bolaget erbjuder ett tillägg till Kattrasförsäkringen som omfattar tandsjukdomen TR (tidigare FORL). Du kan då få ersättning för kostnader när din katt undersöks och behandlas för tandsjukdomen TR (tandresorption). 

Försäkringsbeloppet är upp till 8000 kronor per år och ingår i det totala försäkringsbeloppet för Agria Kattrasförsäkring. 

Tillägg för medicin

Agria Medicin är en tilläggsförsäkring till Kattrasförsäkringen och kan tecknas om ägaren vill ha ytterligare ersättning för receptbelagda mediciner.

Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda mediciner, läkemedel för hyposensibilisering, inhalator och insulinsprutor med upp till 6000 kronor per år. 

Agria Trygghet

Agria Trygghet är en tilläggsförsäkring till Kattrasförsäkringen och innebär en ekonomisk trygghet för dig som ägare. Försäkringen erbjuder ekonomisk hjälp för dig om du blir sjuk och inte kan ta hand om din katt.

Försäkringen ersätter kostnader för inackordering på kattpensionat för din katt samt ersättning för kostnader vid avbruten eller avbokad resa. 

Ersättningen som du kan erhålla är upp till 20 000 kronor per år. Beloppet ligger utanför det totala försäkringsbelopp som du kan få ersättning för i Agria Kattrasförsäkring. 

Agria Avelsförsäkring

Bolaget erbjuder flera olika avelsförsäkringar som rekommenderas för uppfödare. Du kan själv välja och kombinera vad du vill att försäkringen ska täcka.

Tillägget Agria Avel Vetrinärvård innebär att kattungarna får vård från födsel (upp till 30 000 kronor per kull), ersättning för ytterligare kejsarsnitt samt en dolda felförsäkring för kattungarna.

Det finns även ytterligare tillägg som heter Agria Avel Liv och som innefattar ersättning för kastration, förlorad avelsduglighet och sterilitet som kan tecknas om du tänkt använda din katt i avel.

Utöver tillägg för avel erbjuder även Agria en Doldafelförsäkring för uppfödare, en kattkullsförsäkring för dig med oregisterade kattungar och en leveransförsäkring för dig med katt från katthem. För mer information om respektive tillägg, dess omfattning och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Kattungar utomhus

Agria erbjuder en hel del rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som Agria erbjuder för kattförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Kattungerabatt

Du får 25% rabatt på priset på försäkringen under det första året för din kattunge om du tecknar en försäkring innan din kattunge fyllt fyra månader. 

Webbrabatt

Bolaget erbjuder en webbrabatt på 10% på din nytecknade försäkring under första året om du köper din försäkring på Agrias hemsida.

Medlemsrabatt

Du får 10% rabatt om du är medlem i SVERAK eller en av de rasringar som är listade på bolagets hemsida.

Huskattrabatt

Du får 10% rabatt på försäkringen om du har en ID-märkt huskatt/blandras/bondkatt.

Uppfödarrabatt

Om du är uppfödare och har ett stamnamn kan du teckna ett uppfödaravtal och får då rabatt från första katten på avtalet.

Mängdrabatt

Om du har minst tre katter försäkrade hos Agria kan du teckna ett samlingsavtal och få mängdrabatt.

Självriskbonus

Du kan få självriskbonus om din katt varit skadefri under minst två år. Då kan du få högre ersättning om olyckan är framme. Ersättningen för veterinärvård ska dock överstiga vald självrisk.

Karens & självrisk

Försäkrad bengal kattunge

Vi har sammanfattat bolagets karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid ditt val. För fullständiga villkor och undantag se bolagets hemsida. 

Karenstid

Agria har en karenstid om 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen om din katt tidigare varit oförsäkrad. Det innebär att försäkringen inte ersätter dig om din katt blir sjuk under karenstiden och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden.

Försäkringen är dock karensfri om skada orsakas av plötslig yttre händelse. 

Om du byter försäkringsbolag med samma omfattning av försäkring ska de 20 dygn karenstid passerats hos det tidigare försäkringsbolaget. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Agria erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken. Du kan själv påverka hur mycket du behöver betala. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1200 kr, 2250 kr, 3150 kr eller 5000 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Agria erbjuder en självriskperiod på 135 dagar räknat från första veterinärbesöket. Du behöver bara betala det fasta beloppet en gång under denna period. 

Sammanfattning av Agria

Agria kattförsäkring
4/5

För att sammanfatta och göra en helhetsbedömning av den kattförsäkring som Agria erbjuder kan vi konstatera att bolaget har en flexibel och omfattande försäkring med flera valbara tillägg för att utöka skyddet ytterligare. Bolaget erbjuder ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden. 

En del av de tilläggsförsäkringar som bolaget erbjuder ingår dock i flera av de konkurrerande bolagens försäkringslösningar utan tillägg, som exempelvis behandling för tandsjukdomen TR. 

Livförsäkring går att teckna för din raskatt och kan du ge en ersättning upp till marknadsvärdet för din katt. Den gäller dock inte för huskatter/blandraser vilket finns hos många konkurrenter. 

Bolaget erbjuder en omfattande försäkringslösning för dig som är kattuppfödare där du själv kan välja till flera olika tillägg. Du kan även erhålla flera rabatter beroende på hur många katter du har. 

Självriskperioden som bolaget erbjuder är 135 dagar och karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med konkurrenterna. Bolaget har även en del rasspecifika begränsningar vilket en del konkurrenter inte har. 

Agria erbjuder flera typer av rabatter som kan vara bra att se över för att komma ner i pris. 

Snabbfakta

Agria kattförsäkring

Agria är störst i Sverige på djurförsäkringar och är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar.

Bolaget erbjuder flexibla försäkringslösningar för djur och deras ägare och finns i Norden, Storbritannien och Frankrike. Den svenska verksamheten erbjuder försäkringar för sällskapsdjur samt häst och lantbruk. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag