Agria omdöme:
4/5

Agria Kattförsäkring Recension

Agria är störst på kattförsäkringar i Sverige och erbjuder en rad olika försäkringslösningar för att skapa trygghet för dig och din katt. Bolaget erbjuder också djurförsäkringar för hundar, hästar, smådjur och fåglar. 

Vi har i vår recension sammanfattat och analyserat allt du behöver veta om Agria Kattförsäkring. Vi har samlat allmän information om försäkringen, rabatter, tillägg, fördelar och nackdelar med försäkringen, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Agria Kattrasförsäkring erbjuder en flexibel veterinärvårdsförsäkring för din raskatt där du själv väljer omfattning. Kattrasförsäkringen är omfattande, populär och specialanpassad för raskatter. Företaget erbjuder numera också en ännu mer omfattande variant med Katt Extra. 

Läs vidare om du vill veta vad vi tycker om Agria Kattförsäkring och hur bolagets försäkring står sig mot konkurrenterna. 

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Se andra populära kattförsäkringar

Innehållsförteckning

Agria Ranking - Översikt

Agria Ranking
5 av 5
5 av 5
4 av 5
3 av 5
4 av 5
Agria omdöme
4/5

Agria Kattförsäkring pris

Priset på en kattförsäkring från Agria varierar beroende på flera faktorer som ras, ålder och omfattning på försäkringen. 

För att få ett prisförslag för din katt, se bolagets hemsida. 

Innehåll i Agria Kattförsäkringar

Agria erbjuder en försäkring för katter där du själv väljer hur omfattande försäkringen ska vara. Läs mer nedan om innehållet i de olika försäkringarna. 

Agria Kattrasförsäkring

Agria Kattrasförsäkring finns att teckna för två olika nivåer som har olika omfattning och ersättningsbelopp. Kattrasförsäkringen innehåller förutom ersättning för veterinärbesök även medicin och rehab för din katt.

Försäkringen har bland det högsta ersättningsbeloppet på marknaden och går att teckna för alla katter oavsett ålder. Om du tecknar försäkringen för en huskatt/blandras får du dessutom rabatt. 

Alla katter bör vara försäkrade med en veterinärvårdförsäkring för att undvika plötsliga kostnader om katten råkar ut för en olycka eller sjukdom. 

Försäkringen kan tecknas med maximalt ersättningsbelopp på 60 000 kronor eller 120 000 kronor per år. Med 60 000 kronor går det även att välja mellan två olika alternativ som har olika pris och rörlig självrisk. 

I försäkringen ingår även fria samtal till veterinär genom Agria Vårdguide som är tillgänglig dygnet runt.  

Ersättningsbelopp

Agria Kattrasförsäkring erbjuder ett valbart ersättningsbelopp motsvarande maximalt 60 000 eller 120 000 kronor per år. Det högsta ersättningsbeloppet är högre än flera andra kattförsäkringar på den här försäkringsnivån. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
120 000 kr/år
Agria Vårdguide
Ingår
Rehabilitering
Ingår
MR & CT Röntgen
Ingår

Agria Katt Extra

Agria Katt Extra är mer omfattande än kattrasförsäkringen. Försäkringen erbjuder ersättning för veterinärbesök, ersätter medicin och rehab upp till valt försäkringsbelopp samt TR/FORL upp till valt försäkringsbelopp. 

Katt Extra inkluderar dessutom digitala onlinekurser, vårdkoordinering och hälsofrämjande tjänster som till exempel digitala hälsokontroller. 

I försäkringen ingår dessutom rådgivning och hjälp med att boka veterinär och möjlighet att gå digitala kurser för att samla poäng och sänka kostnaden på försäkringen. 

Du får själv välja maxbelopp och kan välja mellan 30 000 kr/år, 60 000 kr/år, 120 000 kr/år eller 150 000 kr/år. 

Ersättningsbelopp

Agria Katt Extra erbjuder ett valbart ersättningsbelopp motsvarande maximalt 30 000, 60 000, 120 000 eller 150 000 kronor per år. Det högsta ersättningsbeloppet är högre än flera andra kattförsäkringar på den här försäkringsnivån. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
150 000 kr/år
Agria Vårdguide
Ingår
Rehabilitering
Ingår
MR & CT Röntgen
Ingår

Tillägg Agria

Agria erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för att utöka ditt skydd.

Försäkringsbolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en trygghetsförsäkring, en speciell försäkring för tandsjukdomen TR/FORL, ett mer omfattande tillägg för medicin och en avelsförsäkring.

Livförsäkring

Livförsäkringen innebär att du får ersättning om det otänkbara skulle hända och din katt skulle dö eller behöva avlivas.

Beloppet täcker i första hand marknadsvärdet på din katt. Marknadsvärdet motsvarar oftast vad en likvärdig katt skulle kosta att köpa omedelbart innan försäkringsfallet. Marknadsvärdet bestäms även av vilka meriter din katt har.

Livförsäkringen har ingen självrisk. 

Tillägg för tandsjukdomen TR

Bolaget erbjuder ett tillägg till Kattrasförsäkringen som omfattar tandsjukdomen TR (tidigare FORL). Du kan då få ersättning för kostnader när din katt undersöks och behandlas för tandsjukdomen TR (tandresorption). 

Försäkringsbeloppet är upp till 8000 kronor per år och ingår i det totala försäkringsbeloppet för Agria Kattrasförsäkring. 

Tillägg för medicin

Agria Medicin är en tilläggsförsäkring till Kattrasförsäkringen och kan tecknas om ägaren vill ha ytterligare ersättning för receptbelagda mediciner.

Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda mediciner, läkemedel för hyposensibilisering, inhalator och insulinsprutor med upp till 6000 kronor per år. 

Agria Trygghet

Agria Trygghet är en tilläggsförsäkring till Kattrasförsäkringen och innebär en ekonomisk trygghet för dig som ägare. Försäkringen erbjuder ekonomisk hjälp för dig om du blir sjuk och inte kan ta hand om din katt.

Försäkringen ersätter kostnader för inackordering på kattpensionat för din katt samt ersättning för kostnader vid avbruten eller avbokad resa. 

Ersättningen som du kan erhålla är upp till 20 000 kronor per år. Beloppet ligger utanför det totala försäkringsbelopp som du kan få ersättning för i Agria Kattrasförsäkring. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder flera olika avelsförsäkringar som rekommenderas för uppfödare. Du kan själv välja och kombinera vad du vill att försäkringen ska täcka.

Tillägget Agria Avel Vetrinärvård innebär att kattungarna får vård från födsel (upp till 30 000 kronor per kull), ersättning för ytterligare kejsarsnitt samt en dolda felförsäkring för kattungarna.

Det finns även ytterligare tillägg som heter Agria Avel Liv och som innefattar ersättning för kastration, förlorad avelsduglighet och sterilitet som kan tecknas om du tänkt använda din katt i avel.

 

Fler tillägg

Agria erbjuder ett brett utbud av tillägg. Bland annat en Dolda felförsäkring för uppfödare, en kattkullsförsäkring för dig med oregisterade kattungar och en leveransförsäkring för dig med katt från katthem.

För mer information om respektive tillägg, dess omfattning och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Agria erbjuder en hel del rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som Agria erbjuder för kattförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Kattungerabatt

Du får 30% rabatt på priset på försäkringen under det första året för din kattunge om du tecknar en försäkring innan din kattunge fyllt fyra månader. 

Medlemsrabatt

Du får 15% rabatt om du är medlem i SVERAK eller 10% rabatt om du är medlem i en av de rasringar som är listade på bolagets hemsida.

Huskattrabatt

Du får 10% rabatt på försäkringen om du har en ID-märkt huskatt/blandras/bondkatt.

Uppfödarrabatt

Om du är uppfödare och har ett stamnamn kan du teckna ett uppfödaravtal och får då rabatt från första katten på avtalet.

Mängdrabatt

Om du har minst tre katter försäkrade hos Agria kan du teckna ett samlingsavtal och få mängdrabatt.

Samlingsrabatt

Om du har minst tre katter försäkrade hos Agria kan du teckna ett samlingsavtal och få mängdrabatt.

Självriskbonus

Du kan få självriskbonus om din katt varit skadefri under minst två år. Då kan du få högre ersättning om olyckan är framme. Ersättningen för veterinärvård ska dock överstiga vald självrisk.

Försäkrad bengal kattunge

Karens & självrisk

Vi har sammanfattat bolagets karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid ditt val. För fullständiga villkor och undantag se bolagets hemsida.

Karenstid

Agria har en karenstid om 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen om din katt tidigare varit oförsäkrad. Det innebär att försäkringen inte ersätter dig om din katt blir sjuk under karenstiden och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden.

Försäkringen är dock karensfri om skada orsakas av plötslig yttre händelse. 

Om du byter försäkringsbolag med samma omfattning av försäkring ska de 20 dygn karenstid passerats hos det tidigare försäkringsbolaget. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Agria erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken. Du kan själv påverka hur mycket du behöver betala. 

Självriskperioden är den period som du bara behöver betala det fasta beloppet en gång under.

Agria har en självriskperiod på upp till 135 dagar räknat från första veterinärbesöket för Kattrasförsäkringen.

För den mest omfattande försäkringen Katt Extra kan du själv bestämma om du vill ha en självriskperiod på 135 dagar eller en per försäkringsår.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Agria

Nackdelar med Agria

Agria Omdöme

Vårt betyg:
4/5

Agria Omdöme

För att sammanfatta och göra en helhetsbedömning av den kattförsäkring som Agria erbjuder kan vi konstatera att bolaget har en flexibel och omfattande försäkring med flera valbara tillägg för att utöka skyddet ytterligare. Bolaget erbjuder ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden. 

En del av de tilläggsförsäkringar som bolaget erbjuder ingår dock i flera av de konkurrerande bolagens försäkringslösningar utan tillägg, som exempelvis behandling för tandsjukdomen TR. Ersättning för TR ingår dock i den mest omfattande försäkringen Katt Extra. 

Livförsäkring går att teckna för din raskatt och kan du ge en ersättning upp till marknadsvärdet för din katt. Den gäller dock inte för huskatter/blandraser vilket finns hos många konkurrenter. 

Bolaget erbjuder en omfattande försäkringslösning för dig som är kattuppfödare där du själv kan välja till flera olika tillägg. Du kan även erhålla flera rabatter beroende på hur många katter du har. 

Självriskperioden varierar beroende på vilken försäkring som du tecknar. Den mest omfattande försäkringen Katt Extra erbjuder en självriskperiod på ett försäkringsår. Flera av konkurrenterna har samma självriskperiod oavsett försäkring. 

Karenstiden är 20 dygn vilket är längre än flera av konkurrenterna. Bolaget har även en del rasspecifika begränsningar vilket en del konkurrenter inte har. 

Agria erbjuder flera typer av rabatter som kan vara bra att se över för att komma ner i pris. 

Jämför kattförsäkring och se hur Agria står sig mot konkurrenterna. 

Se andra populära kattförsäkringar

Kundernas erfarenhet av Agria

Vad är kundernas omdömen om Agria Kattförsäkring? Vi har tittat på de omdömen som Agria har fått på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot omdöme

Snittbetyget för Agria är 4,1 av 5. Omdömet gäller för Agrias samtliga djurförsäkringar som bolaget erbjuder. Värt att notera är att det är ganska få kunder som valt att kommentera och betygsätta försäkringsbolaget.

Omdömena är fördelade på främst det högsta betyget (63%), det näst högsta betyget (13%) och det sämsta betyget (16%). De flesta av de negativa kommentarerna handlar om att försäkringen är dyr och har årliga prishöjningar. 

Vill du se mer om omdömen och kommentarer som lämnats om Agria på Trustpilot kan du göra det här

Agria omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen kan ge en fingervisning om vad kunderna tycker om bolaget. Ett återkommande ämne bland kommentarerna är priset och det är något som vi också tagit med i vår analys.

Slutsats och summering

Vår sammanfattning och slutsats av det test och den utvärdering vi gjort av Agria Kattförsäkring visar att bolaget erbjuder flera populära och omfattande kattförsäkringar som kan kompletteras med flera tillägg och rabatter.

Många tillägg ingår i flera av konkurrenternas veterinärvårdsförsäkringar. Försäkringarna har också vissa rasspecifika begränsningar. Priset verkar bli betydligt högre under andra året enligt flera kundomdömen.  

FAQ

Priset på Agria Kattförsäkring är väldigt individuellt och beror på flera faktorer. Bland annat vilken omfattning och tillägg som du väljer.

Agria har en karenstid på 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen om din katt tidigare varit oförsäkrad.

Ja, kattförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

Agria är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget är det ledande djurförsäkringsbolaget på den svenska marknaden och har funnits länge.  

Om Agria

Agria är störst i Sverige på djurförsäkringar och är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar.

Bolaget erbjuder flexibla försäkringslösningar för djur och deras ägare och finns i Norden, Storbritannien och Frankrike. Den svenska verksamheten erbjuder försäkringar för sällskapsdjur samt häst och lantbruk. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Agria

Telefon: 0775-88 88 88

Öppettider: vardagar: 08:00-20:00 och helger: 10:00-15:00

Postadress skadeanmälan:

Agria Djurförsäkring
FE 1646
838 83 Frösön