dina-forsakringar-logo
Dina omdöme:
3/5

Dina Kattförsäkring Recension

Dina Försäkringar erbjuder en kattförsäkring för veterinärvård som går att kombinera med olika tilläggsförsäkringar såsom livförsäkring och tandvårdsförsäkring. 

Du bestämmer själv omfattningen av din veterinärvårdsförsäkring och kan välja mellan ersättningsbeloppen 40 000 eller 80 000 kronor per år. 

Bolaget erbjuder en avelsförsäkring för uppfödare av raskatter. 

I vår recension har vi sammanfattat allt du behöver veta om Dina Kattförsäkring. Vi har samlat allmän information som är bra att veta, rabatter, tillägg, fördelar och nackdelar, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

Läs vidare om du vill veta vad kunderna och vi tycker om Dina Kattförsäkring

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Se andra populära kattförsäkringar

Innehållsförteckning

Dina Ranking - Översikt

Dina Ranking
4 av 5
3 av 5
3 av 5
4 av 5
3 av 5
Dina omdöme
3/5

Dina Kattförsäkring pris

Priset på Dina Kattförsäkring är individuellt och varierar beroende på flera olika faktorer. Bland annat omfattning och ersättningsbelopp, kattras och kattens ålder. 

Se bolagets hemsida för ett prisförslag för din katt. 

Innehåll i Dina Kattförsäkringar

Dina Kattförsäkring går att teckna med två olika försäkringsbelopp. Omfattningen av försäkringen skiljer sig beroende på vilken nivå som du tecknar. Läs mer om innehållet nedan. 

Veterinärvårdsförsäkring

Bolaget erbjuder en kattförsäkring för veterinärvård som ger dig ersättning om din katt råkar ut för en olycka eller sjukdom och måste uppsöka veterinär.

Du själv kan välja omfattning av försäkringen i form av vilket maximalt ersättningsbelopp som du högst kan erhålla.  

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även kostnader för rehabilitering, medicin, röntgen och kejsarsnitt. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Ersättningsbelopp

Dina erbjuder en veterinärvårdsförsäkring som du kan välja ersättningsbelopp mellan 40 000 kronor och 80 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än hos flera konkurrenter. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
80 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
10 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Tillägg Dina

Dina Försäkringar erbjuder flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna för att komplettera ditt försäkringsskydd ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en tandvårdsförsäkring och en specialanpassad avelsförsäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Bolaget erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som tillägg för veterinärvård. Försäkringen går att teckna för alla katter som kostar över 500 kronor. 

Livförsäkringen innebär att du kan få ersättning om din katt skulle dö eller tvingas avlivas till följd av skada eller sjukdom. Det förutsätter dock att en veterinär har beslutat om avlivning. 

Försäkringen upphör gälla det kalenderår då katten fyller elva år. 

Tandvård

Bolaget erbjuder ett tillägg för tandvård som ersätter kostnader för undersökning, behandling och tandvård på grund av olycka eller sjukdom. Den högsta ersättningen som kan utgå är 20 000 kronor per år. Tillägget ersätter bland annat behandling av tandsjukdomen TR/FORL. 

Avelskatt

Dina Försäkringar erbjuder en avelsförsäkring för dig som är uppfödare. Försäkringen består av en liv- och veterinärvårdsförsäkring för kattungarna fram tills dess att de är 30 dagar gamla eller tills de levererats till sin nya ägare. 

Avelsförsäkringen slutar gälla när kattungarna säljs eller senast vid 15 veckors ålder. I försäkringen ingår även ett extra kejsarsnitt, dolda felförsäkring för sålda kattungar och möjlighet till ersättning om din katt förlorar sin avelsförmåga. 

För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Det finns möjlighet för dig att spara pengar om du har koll på de rabatter som bolaget erbjuder. Vi har samlat några av de rabatter som Dina erbjuder på sina kattförsäkringar. För aktuella rabatter och fullständiga villkor se bolagets hemsida.

Uppfödarrabatt

Som uppfödare av raskatter och med medlemskap i en kattförening ger bolaget dig 30% på dina kattförsäkringar.

kattunge utomhus

Karens & självrisk

Nedan har vi sammanfattat Dina Försäkringars villkor gällande karenstid och självrisk för den kattförsäkring som de erbjuder. På så sätt underlättar vi för dig vid val av kattförsäkring. 

Karenstid

Bolaget har en karenstid på 20 dagar från att försäkringen tecknats. Det innebär att den inte gäller för sjukdom, skada eller förlossningskomplikation som påbörjats under den tiden. Karenstiden gäller även om du utökar ditt nuvarande försäkringsskydd. 

Ingen karenstid gäller vid skada orsakad genom yttre våld. Det är heller ingen karenstid om du överflyttar din gällande försäkring med samma omfattning från ett annat försäkringsbolag. 

För en försäkrad kattunge före fem månaders ålder eller 10 dagar från tidpunkten då ägandet övergått till köparen gäller ingen karenstid förutsatt att kattungen har ett högst sju dagar gammalt veterinärintyg utan anmärkning. 

Självrisk

Bolaget har en självrisk för veterinärvårdsförsäkringen som består av en fast och en rörlig del. 

Fast del: 2000 eller 4000 kronor

Rörlig del: 20% av de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Dina Försäkringar erbjuder en självriskperiod på fyra månader räknat från första veterinärbesöket.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Dina

Nackdelar med Dina

Dina Omdöme

Vårt betyg:
3/5

Dina Omdöme

Dina Försäkringar erbjuder en enkel men omfattande kattförsäkring för veterinärvård som kan kompletteras med flera olika tillägg. De flesta av konkurrenterna erbjuder dock en mer flexibel försäkring med fler tillägg. 

Du kan själv bestämma vilket maximalt veterinärvårdsbelopp som du kan erhålla. Ersättningsbeloppet är lägre än hos flera av konkurrenterna.

Bolaget erbjuder en livförsäkring som går att teckna både för raskatter och huskatter/blandras vilket inte är lika vanligt bland andra försäkringsbolag. 

Veterinärvård kan kompletteras med ett tillägg som ger ersättning för tandvård och sjukdomen TR/FORL. Flera av konkurrenterna inkluderar TR/FORL i veterinärvårdsersättningen.

Självriskperioden är fyra månader vilket är något lägre än flera av konkurrenterna. Karentiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. Självrisken består av ett bestämt fast och rörligt belopp. Flera av konkurrenterna erbjuder en mer flexibel självrisk. 

Bolaget erbjuder en rabatt som gör att du kan komma ner i pris på din försäkring. Flera konkurrenter erbjuder fler rabatter. 

Läs mer här om vilket bolag som erbjuder den bästa kattförsäkringen 2024.

Se andra populära kattförsäkringar

Kundernas erfarenhet av Dina

Vad tycker kunderna om Dina Kattförsäkring? Vi har tittat på de omdömen som Dina har fått på Trustpilot för att svara på frågan. 

Trustpilot omdöme

Snittbetyget för Dina Försäkringar på Trustpilot är 1,9 av 5. Omdömena gäller samtliga försäkringar som bolaget erbjuder. Värt att notera är att det är relativt få som lämnat kommentarer. Dina Försäkringar har inte besvarat någon av kommentarerna. 

Omdömena är fördelade på främst det högsta betyget (16%), det näst sämsta betyget (1%) och det sämsta betyget (82%). 

Vill du se mer om omdömen och kommentarer som lämnats om Dina Försäkringar på Trustpilot kan du göra det här

Dina försäkringar omdöme trustpilot

Vår kommentar: Det är få som lämnat kommentarer men snittbetyget kan ge någorlunda fingervisning om kundnöjdheten. Snittbetyget gäller dock alla försäkringar som bolaget erbjuder. Urvalet är för litet för att kunna dra några slutsatser med statistisk signifikans.

Slutsats och summering

Slutsatsen av det test och den utvärdering vi gjort av Dina Kattförsäkring visar på att bolaget erbjuder en flexibel försäkring med flera tillägg.

Ersättningsbeloppet är lägre än flera konkurrenter. För att få ersättning för tandsjukdomen TR måste ett tillägg tecknas. 

FAQ

Priset på Dina Kattförsäkring är individuellt och beror på flera faktorer. Bland annat vilken omfattning och ersättningsnivå du väljer. 

Dina Försäkringar har en karenstid på 20 dagar från att försäkringen tecknats.

Ja, kattförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

Dina Försäkringar är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget erbjuder flera olika typer av försäkringar på den svenska marknaden. 

dina-forsakringar-logo

Om Dina Försäkringar

Dina Försäkringar består av sex försäkringsbolag med kontor på flera platser över hela Sverige. Bolaget är landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och alla bolag är direkt eller indirekt kundägda. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida.