dina försäkringar logo
3.3/5

Dina Kattförsäkring

Om Dina Kattförsäkring

Dina Försäkringar erbjuder en kattförsäkring för veterinärvård som går att kombinera med olika tilläggsförsäkringar såsom livförsäkring och tandvårdsförsäkring. 

Du bestämmer själv omfattningen av din veterinärvårdsförsäkring och kan välja mellan ersättningsbeloppen 30 000 eller 60 000 kronor per år. 

Bolaget erbjuder en avelsförsäkring för uppfödare av raskatter. 

Veterinärvårdsförsäkring

Bolaget erbjuder en kattförsäkring för veterinärvård som ger dig ersättning om din katt råkar ut för en olycka eller sjukdom och måste uppsöka veterinär.

Du själv kan välja omfattning av försäkringen i form av vilket maximalt ersättningsbelopp som du högst kan erhålla. 

Ersättningsbeloppet sänks med 5000 kronor per år från och med att din katt fyllt åtta år. Beloppet kan dock inte sänkas under 15 000 kronor. 

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även kostnader för rehabilitering, medicin, röntgen och kejsarsnitt. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för receptbelagd medicin och förband som ordinerats av en veterinär med upp till 5000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för undersökning genom röntgenformerna MR, CT och scintigrafi med högst 10 000 kronor per år. 

Du kan få ersättning med upp till 3000 kronor per år för sjukgymnastik eller annan rehabilitering i samband med ersättningsbar skada eller sjukdom.

Rehabiliteringen ska göras på klinik eller djursjukhus eller vara på remiss av veterinär. 

Du kan få ersättning för din katts första kejsarsnitt. 

Du kan få ersättning för kastration till följd av diagnoserna: livmodersjukdomar med tydliga kliniska symtom, vaginalframfall, förlossningsskador, diabetes, testikelinflammation, testikelomvridning, prostatasjukdomar samt tumörsjukdomar i vagina, äggstockar eller testiklar. 

Om din katt varit försäkrad före fyra månaders ålder oavbrutet kan du få ersättning för dolda fel.

Det innebär en defekt eller sjukdom som börjat utvecklas innan du hämtat hem din katt och där symtomen uppkommer senare.

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000/60K kr/år

3 ggr/år

3000 kr/år

10 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

Dina Försäkringar erbjuder flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna för att komplettera ditt försäkringsskydd ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en tandvårdsförsäkring och en specialanpassad avelsförsäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Bolaget erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som tillägg för veterinärvård. Försäkringen går att teckna för alla katter som kostar över 500 kronor. 

Livförsäkringen innebär att du kan få ersättning om din katt skulle dö eller tvingas avlivas till följd av skada eller sjukdom. Det förutsätter dock att en veterinär har beslutat om avlivning. 

Livförsäkringsbeloppet för en oregistrerad katt eller huskatt/blandras är maximalt 3000 kronor. 

Försäkringen upphör gälla det kalenderår då katten fyller elva år. 

Tandvårdsförsäkring

Bolaget erbjuder ett tillägg för tandvård som ersätter kostnader för undersökning, behandling och tandvård på grund av olycka eller sjukdom. Den högsta ersättningen som kan utgå är 20 000 kronor per år. Tillägget ersätter bland annat behandling av tandsjukdomen TR/FORL. 

Avelsförsäkring

Dina Försäkringar erbjuder en avelsförsäkring för dig som är uppfödare. Försäkringen består av en liv- och veterinärvårdsförsäkring för kattungarna fram tills dess att de är 30 dagar gamla eller tills de levererats till sin nya ägare. 

Avelsförsäkringen slutar gälla när kattungarna säljs eller senast vid 15 veckors ålder. I försäkringen ingår även ett extra kejsarsnitt, dolda felförsäkring för sålda kattungar och möjlighet till ersättning om din katt förlorar sin avelsförmåga. 

För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

kattunge utomhus

Det finns möjlighet för dig att spara pengar om du har koll på de rabatter som bolaget erbjuder. Vi har samlat några av de rabatter som Dina erbjuder på sina kattförsäkringar. För aktuella rabatter och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Uppfödarrabatt

Som uppfödare av raskatter och med medlemskap i en kattförening ger bolaget dig 30% på dina kattförsäkringar.

Karens & självrisk

söt kattunge

Nedan har vi sammanfattat Dina Försäkringars villkor gällande karenstid och självrisk för den kattförsäkring som de erbjuder. På så sätt underlättar vi för dig vid val av kattförsäkring. 

Karenstid

Bolaget har en karenstid på 20 dagar från att försäkringen tecknats. Det innebär att den inte gäller för sjukdom, skada eller förlossningskomplikation som påbörjats under den tiden. Karenstiden gäller även om du utökar ditt nuvarande försäkringsskydd. 

Ingen karenstid gäller vid skada orsakad genom yttre våld. Det är heller ingen karenstid om du överflyttar din gällande försäkring med samma omfattning från ett annat försäkringsbolag. 

För en försäkrad kattunge före fem månaders ålder eller 10 dagar från tidpunkten då ägandet övergått till köparen gäller ingen karenstid förutsatt att kattungen har ett högst sju dagar gammalt veterinärintyg utan anmärkning. 

Självrisk

Bolaget har en självrisk för veterinärvårdsförsäkringen som består av en fast och en rörlig del. 

Fast del: 2000 kronor

Rörlig del: 20% av de kostnader som överstiger den fasta delen. 

Dina Försäkringar erbjuder en självriskperiod på fyra månader räknat från första veterinärbesöket.

Sammanfattning av Dina

dina försäkringar logo
3.3/5

Dina Försäkringar erbjuder en enkel men omfattande kattförsäkring för veterinärvård som kan kompletteras med flera olika tillägg. De flesta av konkurrenterna erbjuder dock en mer flexibel försäkring med fler tillägg. 

Du kan själv bestämma vilket maximalt veterinärvårdsbelopp som du kan erhålla. Beloppet sänks dock med kattens ålder. Ersättningsbeloppet är lägre än hos flera av konkurrenterna och hos flera av konkurrenterna sänks beloppet inte med kattens ålder. 

Bolaget erbjuder en livförsäkring som går att teckna både för raskatter och huskatter/blandras vilket inte är lika vanligt bland andra försäkringsbolag. 

Veterinärvård kan kompletteras med ett tillägg som ger ersättning för tandvård och sjukdomen TR/FORL. Flera av konkurrenterna inkluderar TR/FORL i veterinärvårdsersättningen.

Självriskperioden är fyra månader vilket är något lägre än flera av konkurrenterna. Karentiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. Självrisken består av ett bestämt fast och rörligt belopp. Flera av konkurrenterna erbjuder en mer flexibel självrisk. 

Bolaget erbjuder en rabatt som gör att du kan komma ner i pris på din försäkring. Samtliga konkurrenter erbjuder fler rabatter. 

Snabbfakta

dina försäkringar logo

Dina Försäkringar består av sex försäkringsbolag med kontor på flera platser över hela Sverige. Bolaget är landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och alla bolag är direkt eller indirekt kundägda. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag