Folksam kattförsäkring
3.5/5

Folksam Kattförsäkring

Om Folksam Kattförsäkring

Folksam erbjuder flexibla och anpassade försäkringslösningar för dig och din katt så du kan känna dig trygg med att ge din katt rätt vård om den skadar sig eller blir sjuk.

Priset och omfattning varierar beroende på hur mycket du vill att försäkringen ska täcka och hur mycket du vill betala i självrisk. Bolaget erbjuder två olika nivåer av veterinärvårdsförsäkring: bas och stor. 

Folksam Bas

Folksam Bas är den enklaste versionen av kattförsäkring som bolaget erbjuder. Den ersätter veterinärvård om din katt skulle bli sjuk eller skadas.

Försäkringen täcker kostnader för vård som utförs av en veterinär upp till det maximala ersättningsbeloppet samt mediciner som veterinären använder till behandlingen. Den högsta möjliga ersättningen trappas ner när katten fyller åtta år. Beloppet sänks dock aldrig under 7500 kronor.

Du kan även få ersättning för veterinärkostnader som uppstår om katten måste avlivas på grund av dolt fel samt övrig vård som genomförs av legitimerad veterinär som akupunktur.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för kostnader om din katt behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär.  

Du kan även få ersättning för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning för akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppkommer till följd av ett dolt fel eller om din katt måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Innehåll Bas

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

25 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Folksam Stor

Folksam Stor är den mest omfattande kattförsäkring som bolaget erbjuder. Den ger utöver veterinärvård även ersättning för magnetröntgen, datortomografi, scintigrafi, mediciner, rehabilitering och viss tandvård.

Försäkringen ersätter även det dubbla beloppet för veterinärvård, dvs 50 000 kronor. Den högsta möjliga ersättningen trappas ner när katten fyller åtta år. Beloppet sänks dock aldrig under 15 000 kronor. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för kostnader om din katt behöver undersökas, behandlas eller vårdas av en veterinär till följd av sjukdom eller skada för ett högre belopp än nivån bas. 

Du kan även få ersättning för medicin och förband som en veterinär använder vid behandlingen. 

Du kan få ersättning för akupunktur som är utförd eller remitterad av en veterinär.  

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader som uppkommer till följd av ett dolt fel eller om din katt måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du kan få ersättning för kostnader relaterade till undersökning genom en MR, CT eller scintigrafi upp till 5000 kronor. 

Du kan få ersättning för mediciner och rehabilitering som rekommenderas av en veterinär. Du kan få upp till 3000 kronor och beloppet är utöver det högsta ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan få ersättning för viss tandvård. Det innebär borttagande av mjölktänder och bettkorrigering i medicinskt syfte. 

Försäkringen täcker inte tandsjukdomen TR (tidigare FORL). 

Innehåll Standard

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

50 000 kr/år

3 ggr/år

3 000 kr/år

5 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

Det går att kombinera de två nivåer av veterinärvårdsförsäkring som Folksam erbjuder med flera tillägg. Bolaget erbjuder till exempel en livförsäkring som går att kombinera med de olika nivåerna för ett utökat och mer komplett skydd. Folksam erbjuder även en kattkullsförsäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Som tillägg till båda nivåerna kan du välja till en livförsäkring till din katt. Du kan då få ersättning om din katt dör eller måste avlivas till följd av sjukdom eller olycksfall. Du kan även i vissa fall få ersättning om din katt förlorar fortplantningsförmågan. 

Ersättningsbeloppet för livförsäkringen motsvarar försäkringsbeloppet och som högst kattens marknadsvärde. Marknadsvärdet på din katt motsvarar oftast inköpspriset. Du kan även öka marknadsvärdet om du meriterar din katt. 

Livförsäkringen har ingen självrisk. När din katt är sju år sänks livförsäkringsbeloppet med 20% per år. Beloppet kan dock aldrig gå under 1000 kronor. Livförsäkringen upphör att gälla när din katt blir 13 år gammal.  

Kattkullsförsäkring

Folksam erbjuder en kattkullsförsäkring som rekommenderas för dig som är kattuppfödare då det är en skräddarsydd försäkring som täcker dolda och medfödda fel som en kattunge som du sålt kan få.

Vid tecknande av en kattkullsförsäkring ingår en vanlig kattförsäkring från att kattungarna är sex veckor till 14 veckor. 

Försäkringen innehåller en dolda felförsäkring för de kattungar som du sålt tills de är 39 månader. Den täcker även veterinärvårdskostnader för vård som måste uppsökas till följd av dolda fel. Kattkullsförsäkringen ger även ersättning om katten dör av eller avlivas till följd av ett dolt fel. 

Du får även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Rabatter

Sphynx kattunge

Folksam erbjuder flera rabatter och bonusar som är listade på deras hemsida. Många erbjudanden uppdateras regelbundet och genom att hålla dig uppdaterad om de senaste rabatterna kan du spara en del pengar. Nedan har vi listat några av rabatterna. 

Kattungerabatt

Du kan få minst 40% nyteckningsrabatt för kattungar som inte fyllt ett år. 

Förmedlingsrabatt

Som uppfödare får du bonus om du förmedlar Folksams kattförsäkring till köpare av dina kattungar. För varje förmedlad kattförsäkring minskas priset på din dolda fel-försäkring med 100 kronor.

Samlingsrabatt

Om du har ditt hem försäkrat hos Folksam så får du 10% rabatt på din kattförsäkring.

Rabatter hos djurkliniker

Folksam samarbetar med flera djurkliniker där det är billigare för dig som kund om du skulle behöva uppsöka vård för din katt. Se listan på kliniker på bolagets hemsida.

Karens & självrisk

Kattunge birma

För att lättare jämföra de olika kattförsäkringarna som finns på marknaden har vi sammanfattat information om vilken karenstid och självrisk som Folksam erbjuder. För fullständiga villkor och undantag se bolagets hemsida. 

Karenstid

Folksam har en karenstid om 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen. Det innebär att du inte får ersättning för kostnad för behandling av sjukdomar som din katt drabbas av de första 20 dygnen sedan tecknandet av försäkringen. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Du bestämmer själv hur mycket du betalar i fast självrisk. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1800 kr eller 3000 kr.  

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Den rörliga delen är 25%. 

Folksam erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Om din katt skadats av rovdjur eller vildsvin är självrisken 0 kronor. 

Sammanfattning av Folksam

Folksam kattförsäkring
3.5/5

Vi kan efter vår analys konstatera att Folksam erbjuder en enkel försäkringslösning som är uppdelad i två olika nivåer. Det mest omfattande alternativet uppgår dock till det ersättningsbelopp som många konkurrenter har som mellannivå. 

Veterinärvården har en begränsad omfattning jämfört med konkurrenterna och erbjuder till exempel inte ersättning för tandsjukdomen TR. Försäkringen har även rasspecifika begränsningar. 

Bolaget erbjuder flera tillägg som bland annat inkluderar en livförsäkring och kattkullsförsäkring för uppfödare.

Folksam har en självriskperiod på 125 dagar vilket är lägre än flera konkurrenter. Bolaget erbjuder även bara ett valbart självriskbelopp för den fasta delen. Flera av konkurrenterna har mer flexibla val av självrisk. 

Försäkringen går även endast att teckna upp till sju års ålder vilket är lägre än flera konkurrenter som har åtta år som gräns. 

Folksam erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris. Rabatterna som bolaget erbjuder är fler än flera av konkurrenterna. 

Snabbfakta

Folksam kattförsäkring

Folksam är ett kundägt försäkringsbolag som skapar trygghet för sina kunder i alla skeden. Bolaget erbjuder flexibla lösningar för sina kunder och dess katt för att skapa trygghet oavsett vilket skede de befinner sig i. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag