Karenstid försäkringar

karenstid försäkringar

När du tecknar en försäkring för ditt djur, så som för din katt, hund eller häst, gäller det att du som djurägare har koll på vilka regler och villkor som gäller för försäkringen i fråga. Beroende på vilken typ av försäkring du valt att teckna kan framförallt villkoren se väldigt olika ut, det inte minst när det kommer till karenstid hos din försäkring. 

Med karenstid menas den period som försäkringen inte gäller, det alltså trots att den trädde i kraft redan från första dagen och trots att sjukdomar, skador eller olycksfall uppstått.

För att du inte själv ska bli ersättningsskyldig för sådant är det viktigt att du har koll på just din karenstid försäkring. I den här artikeln går vi närmare in på vad karenstid innebär och vad som är bra att tänka på med karenstid för kattförsäkringar. 

Vad är karenstid försäkring?

Kort sagt kan man förklara karenstid försäkring som en tidsperiod där din djurförsäkring inte täcker kostnader för skador eller sjukdomar som uppstått under denna tidsperiod. Karenstiden kan ibland också kallas bara för karens försäkring. 

Annat gäller dock för olycksfall – då är det ingen karenstid, utan försäkringens skydd och ersättning gäller direkt från dagen då försäkringen träder i kraft. Det kan också finnas fler undantag beroende på försäkringsbolag. 

Hur lång är vanligtvis karenstiden?

Karenstid för djurförsäkring gäller ofta de första dagarna som följer efter det att du tecknat försäkringen och den trätt i kraft. Karenstiden brukar vanligtvis ligga på omkring 20 dagar.

Beroende på vilken djurförsäkring du har tecknat, och beroende på om det gäller karenstid kattförsäkring, karenstid hund eller karenstid häst kan detta dock variera något.  

Lassie har en ovanligt kort karenstid på endast 14 dygn för sina försäkringar. 

lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

När är en kattförsäkring karensfri?

Det är rätt ovanligt att man kan teckna djurförsäkring utan karenstid. Det vill säga, när du tecknar en kattförsäkring, hundförsäkring, hästförsäkring eller annan djurförsäkring bör du vara medveten om att dess skydd och ersättning inte börjar gälla först efter en viss tid. 

Om du har en kattförsäkring med karenstid innebär det att försäkringen, oavsett om du tecknade den ett visst datum och den redan samma dag trädde i kraft rent juridiskt, inte omfattar de kostnader som uppstår på grund av skada eller sjukdom hos katten under de utsatta karensdagarna.   

Detsamma gäller om du påbörjade hantering eller behandling av en viss sjukdom under denna karenstid, som måste följas upp även efter karenstiden. Värt att nämna är dock att de allra flesta försäkringsbolag kan göra vissa undantag kring just karens.

Undantagen hos respektive försäkringsbolag framgår alltid i deras villkor. 

Karensbefrielse

Ett vanligt undantag för karenstid kallas för karensbefrielse och innebär att om du valt att flytta djurförsäkringen direkt till ett annat svenskt försäkringsbolag (och valt en ny försäkring med samma omfattning som den tidigare) så kommer försäkringen gälla utan karens. Det vill säga, då slipper du karenstiden. 

För detta måste dock karenstiden (vanligtvis 20 dagar) hos det tidigare försäkringsbolaget ha passerat. Katten måste också ofta vara x veckor gammal, vanligtvis över 16 veckor. Skulle det dock handla om en olycka – såsom skador från yttre våld eller förgiftning – gäller ingen karenstid försäkring. Det oavsett vilket försäkringsbolag du valt.

Finns det kattförsäkringar utan karenstid?

På marknaden av djurförsäkringar finns det inte många alternativ som erbjuder djurförsäkring utan karenstid. Utan detta är något som ingår i villkoren hos de allra flesta försäkringsbolagen, där den specifika karenstiden och villkoren för detta kan skilja sig något. Jämför kattförsäkring och karenstid för att hitta det bästa alternativet!

Som vi tidigare var inne på kan det dock vara möjligt att undkomma försäkringens karens. Beroende på vilket försäkringsbolag och vilken djurförsäkring du valt, samt omständigheterna ser villkoren för att få en karensfri djurförsäkring olika ut. Läs villkoren hos ditt försäkringsbolag för att säkerställa vad som gäller för just ditt djur. 

Se även