Självrisk för kattförsäkring

självrisk kattförsäkring

Självrisk är ett begrepp som du ofta kommer i kontakt med när du jämför kattförsäkringar. Det är också något som du kommer i kontakt med om olyckan är framme och du behöver söka vård för din katt.

I den här artikeln tittat vi närmare på vad självrisk för kattförsäkringar innebär och varför det är bra att jämföra självrisker när du tecknar en försäkring för din katt.

Vad är självrisk för kattförsäkringar?

Självrisk för kattförsäkringar innebär den del av kostnaden som du behöver betala för ett veterinärbesök om du har försäkrat din katt. Självrisken är alltså den avgift som du behöver betala för att kunna få ersättning för ett försäkringsärende såsom ett veterinärbesök.

Vanligtvis erbjuder försäkringsbolagen en fast självrisk och en rörlig självrisk för djurförsäkringar. Hos de flesta försäkringsbolag som erbjuder kattförsäkringar kan du själv påverka priset på försäkringen beroende på vilken självrisk som du väljer.

Om du väljer en högre självrisk betalar du mindre för din försäkring varje månad. Tvärtom om du betalar en lägre självrisk så är priset på försäkringen högre.

Fast självrisk

En fast självrisk betalas bara en gång under en självriskperiod. Det gäller vanligtvis oavsett hur många gånger din katt behöver besöka veterinären och om besöken gäller en eller flera olika skador eller sjukdomar. 

Den fasta självrisken varierar beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos men går att välja hos flera bolag. Vanligtvis ligger den fasta självrisken på från ca 1000 kronor till 4000 kronor. Läs mer om vad som gäller för respektive försäkringsbolag i våra recensioner. 

Rörlig självrisk

Den rörliga självrisken ska betalas vid varje veterinärbesök. Det är en procentuell andel av det belopp som är kvar efter att du betalt den fasta självrisken.

En rörlig självrisk betalas vid varje besök och behöver därför betalas flera gånger under en självriskperiod om flera veterinärbesök görs. 

Den rörliga självrisken är också oftast valbar och varierar beroende på vilket bolag som du har försäkringen hos. Den rörliga självrisken varierar vanligtvis från 15% till 25%.

Vad är en självriskperiod?

En självriskperiod är den period som du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. Oavsett hur många besök som du och din katt gör hos veterinären under den aktuella självriskperioden behöver du alltså bara betala den fasta självrisken en gång under perioden.

Den rörliga självrisken behöver dock betalas under perioden. Självriskperioden skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och det kan därför vara en bra punkt att jämföra. Det finns försäkringsbolag som erbjuder en självriskperiod på 120 dagar medan andra erbjuder en självriskperiod på 365 dagar.

Hedvig och Lassie är två försäkringsbolag som erbjuder den längsta självriskperioden i vår jämförelse på 365 dagar.

Så fungerar självrisk för djurförsäkringar

Självrisken för djurförsäkringar betalas av försäkringstagaren vid ett veterinärbesök. Resterande del av kostnaden för besöket betalas av försäkringsbolaget. Självrisken för djurförsäkringar är oftast uppdelad i en fast och en rörlig del. 

Om du och din katt behöver besöka veterinären flera gånger under en självriskperiod behöver du inte betala den fasta självrisken mer än en gång och den rörliga självrisken vid varje besök. 

Vanligtvis erbjuder försäkringsbolagen flera möjliga självrisker som du kan välja mellan. Tänk på att valet av självrisk påverkar kostnaden som du betalar för djurförsäkringen varje månad. En låg självrisk ger en högre försäkringskostnad och tvärtom.

Är det självrisk på kattförsäkringar?

Ja, det är självrisk på alla kattförsäkringar oberoende av vilket försäkringsbolag som du väljer. Självrisken kan dock skilja sig åt beroende på försäkringsbolag.

Det finns också vissa undantag då självrisken inte behöver betalas. Det gäller till exempel för livförsäkring för katt.

Varför är det bra att jämföra självrisker?

Det är bra att jämföra självrisker hos försäkringsbolagen för att se till att du inte betalar för mycket för din kattförsäkring. Oftast erbjuder försäkringsbolagen olika fasta och rörliga självrisker. 

En annan viktig del att jämföra är självriskperioden. En längre självriskperiod är bättre än en kortare eftersom självriskperioden är den tid då du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. 

I vår jämförelse och genomgång av alla kattförsäkringar på den svenska marknaden tittar vi närmare på just självrisken och den självriskperiod som bolagen erbjuder för att underlätta för din jämförelse.

Fler frågor och svar

Självrisk är den del som du som försäkringstagare behöver betala för att kunna få ersättning för ett försäkringsärende. 

Den fasta självrisken är ett fast belopp som du behöver betala en gång under en försäkringsperiod. Den rörliga självrisken är ett procentuellt belopp som betalas vid varje veterinärbesök.

Se även