Vad är veterinärvårdsbelopp?

veterinärvårdsbelopp

Veterinärvårdsbelopp är ett återkommande försäkringsbegrepp som man ofta stöter på när man går igenom försäkringsbolagens erbjudanden. Det kan vara svårt att förstå vad begreppet innebär och hur du ska tänka vid val av maximalt belopp. 

I den här artikeln går vi igenom vad begreppet innebär och vilket försäkringsbolag som erbjuder det högsta veterinärvårdsbeloppet på marknaden. 

Vad är veterinärvårdsbelopp?

Veterinärvårdsbelopp är det totala beloppet som försäkringsbolaget kan ersätta dig med för veterinärvård för ett år. Beroende på vilket försäkringsbolag som du är kund hos skiljer sig den totala summan åt. Vad som ingår i termen veterinärvård skiljer sig också åt. 

Hos vissa försäkringsbolag kallas veterinärvårdsbelopp för ersättningsbelopp eller försäkringsbelopp men innebörden är oftast densamma. 

Vad ingår i veterinärvårdsbeloppet?

Innehållet i beloppet kan skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknat en försäkring hos. Det framgår alltid i bolagets villkor om och hur stor del av beloppet som en viss sjukdom eller skada kan täcka. 

Vissa försäkringsbolag har till exempel en maximal ersättning för vissa sjukdomar. Tandsjukdomen TR är ett sådant exempel där vissa försäkringsbolag har satt en maximal ersättning på ett bestämt belopp medan andra ersätter sjukdomen upp till det totala ersättningsbeloppet.

Bra att tänka på vid val av belopp

De flesta försäkringsbolagen erbjuder flera olika nivåer och därmed flera olika ersättningsbelopp. Vid val av kattförsäkring är det därför viktigt att du väljer det belopp som du tror är bäst för dig och din katt. 

Beloppet speglar också hur omfattande försäkringen som du väljer är. En försäkring med ett högt belopp är mer omfattande än en försäkring med ett lägre belopp. 

Det är också bra att gå igenom vad som gäller hos just det försäkringsbolag som du ska teckna en försäkring hos. Om det finns några begränsningar i det maximala beloppet eller något annat som du bör känna till. 

Vilken kattförsäkring erbjuder högst veterinärvårdsbelopp?

Hedvig Kattförsäkring erbjuder det högsta veterinärvårdsbeloppet på marknaden just nu. Bolaget erbjuder tre olika nivåer av deras kattförsäkring där nivån Premium ger ett ersättningsbelopp på maximalt 160 000 kronor per år.

Även Lassie Kattförsäkring erbjuder det högta ersättningsbeloppet på 160 000 kronor per år. Det höga ersättningsbeloppet är en av anledningarna till att vi i vår jämförelse har utsett försäkringen till bästa kattförsäkring

Det är vanligt att försäkringsbolagen erbjuder flera olika nivåer och den mest omfattande försäkringsnivån är den som har det högsta ersättningsbeloppet. 

För mer information om respektive försäkringsbolag läs våra recensioner eller bolagens hemsidor för fullständiga villkor.

Hedvig kattförsäkring logo
5/5
Hedvig Kattförsäkring
lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

Se även