FurryChamp kattförsäkring
FurryChamp omdöme:
4/5

FurryChamp Kattförsäkring Recension

FurryChamp Kattförsäkring är en helt ny kattförsäkring på den svenska marknaden. Bolaget erbjuder enkla och transparenta djurförsäkringar som har ett omfattande innehåll oavsett vilket ersättningsbelopp du väljer. Det är möjligt att välja mellan två ersättningsbelopp som innebär att din katt är försäkrad till ett maximalt belopp men innehållet är fortfarande lika omfattande.

Vår recension samlar allt du behöver veta om FurryChamp Kattförsäkring. Här hittar du en analys och sammanfattning av försäkringens innehåll, information om olika ersättningsbelopp, för- och nackdelar, tillägg, rabatter, kundomdömen och slutligen vårt eget omdöme. 

FurryChamp Kattförsäkring erbjuder en flexibel försäkring där du har möjlighet att välja mellan två olika ersättningsnivåer. Du har därför möjlighet att välja den försäkring som passar dig och din katt bäst. Bolaget ger dig även möjlighet att få ersättning för tidigare besvär som din katt har haft. 

Läs vidare om du vill veta vad vi tycker om FurryChamp och hur deras försäkring står sig om du jämför alla kattförsäkringar på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Innehållsförteckning

FurryChamp Ranking - Översikt

FurryChamp Ranking
Ersättningsbelopp
3 av 5
Tillägg
2 av 5
Pris
4 av 5
Karens
5 av 5
Självrisk
5 av 5
FurryChamp omdöme
4/5

FurryChamp pris

Priset på en kattförsäkring från FurryChamp är individuellt. Det beror bland annat på vilket ersättningsbelopp som du väljer, vilken kattras som du vill försäkra, din katts ålder och hälsa. 

Se ditt pris här: 

Innehåll i FurryChamp Kattförsäkring

FurryChamp erbjuder en omfattande veterinärvårdsförsäkring som har samma innehåll oavsett vilken ersättningsnivå som du väljer. Det är möjligt att välja mellan två olika ersättningsbelopp. Läs mer om försäkringen och dess innehåll nedan.

Veterinärvårdsförsäkring

FurryChamps veterinärvårdsförsäkring ger dig ersättning för kostnader om du behöver uppsöka en veterinär med din katt till följd av en skada eller sjukdom. 

Försäkringen gäller också för tidigare besvär som din katt har haft inom de senaste 24 månaderna före du tecknade försäkringen. Du kan då få ersättning upp till 7000 kronor för ett medicinskt tillstånd som inträffat innan försäkringen börjat gälla. 

Bolaget ger dig möjlighet att välja mellan ersättningsbeloppen 30 000 kronor eller 60 000 kronor per år. Det belopp du väljer motsvarar den högsta möjliga ersättningen som är möjligt att erhålla under ett och samma försäkringsår. 

Grundinnehållet i båda nivåerna inkluderar ersättning för bland annat medicin, rehabilitering och receptbelagd mat. Det ingår oavsett vilket ersättningsbelopp som du väljer.. 

Bolaget har vissa rasspecifika begränsningar som innebär att vissa kattraser inte kan få ersättning för vanliga sjukdomar inom rasen. Det framgår i bolagets villkor vilka kattraser som är påverkade och det är därför värt att kolla upp om din katt tillhör någon av de aktuella kattraserna. 

Det är också värt att notera att ingen av de aktuella ersättningsnivåerna ersätter tandsjukdomen TR / FORL

I försäkringen ingår obegränsade besök till den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp

Hos FurryChamp kan du välja mellan ersättningsbeloppen 30 000 kronor eller 60 000 kronor. Det maximala ersättningsbeloppet som bolaget erbjuder är lägre än flera av konkurrenterna.

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
12 000 kr/år
MR & CT Röntgen
12 000 kr/år

Tillägg FurryChamp

FurryChamp erbjuder för närvarande inga tillägg till sina försäkringar. Grundinnehållet i veterinärvårdsförsäkringen har dock ett omfattande innehåll och inkluderar flera delar som är tillägg hos flera av konkurrenterna. Det gäller bland annat för medicin, rehabilitering och receptbelagd mat.

Rabatter

FurryChamp erbjuder för närvarande inga rabatter. Informationen gällande rabatter uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor se bolagets hemsida.

röd katt

Karens & självrisk

Karens och självrisk är två delar av försäkringen som kan vara värd att jämföra. Vi har samlat information om bolagets karens och självrisk nedan för att du enkelt ska kunna jämföra med konkurrenterna.

Karenstid

FurryChamp har vanligtvis en karenstid på 14 dagar från det att din försäkring har börjat gälla. 

Det finns vissa undantag när ingen karenstid gäller. Det är gäller till exempel om din katt varit kontinuerligt försäkrad sedan 16 veckors ålder och om du kan visa upp ett veterinärintyg som inte är äldre än 7 dagar när försäkringen tecknas.   

Det gäller även om din katt varit försäkrad hos ett annats försäkringsbolag eller hos FurryChamp i minst ett år. Det gäller också om försäkringen förnyas eller om du lägger till olika frivilliga tillägg.

Självrisk

Hos FurryChamp får du både en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken är 1 500 kronor eller 3 000 kronor för hela försäkringsåret. Den rörliga självrisken är 25% eller 15% av de kostnader som överstiger den fasta självrisken och betalas vid varje skadetillfälle. 

FurryChamp erbjuder den längsta självriskperioden på den svenska marknaden på 365 dagar.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med FurryChamp

Nackdelar med FurryChamp

FurryChamp Omdöme

Vårt betyg:
4/5

FurryChamp Omdöme

Vår utvärdering av FurryChamp Kattförsäkring visar på att bolaget erbjuder en enkel, transparent och omfattande kattförsäkring. 

Du har själv möjlighet att välja mellan två olika ersättningsbelopp. Innehållet i båda nivåerna är lika omfattande men till olika maximala ersättningsbelopp. Den högsta nivån och det maximala ersättningsbeloppet som är möjligt att teckna hos bolaget är dock lägre än hos flera konkurrenter. 

Grundförsäkringen är omfattande och inkluderar bland annat ersättning för receptbelagd mat, medicin och rehabilitering. Jämfört med flera av konkurrenterna är innehållet för den lägsta ersättningsnivån mer omfattande. 

Bolaget erbjuder för tillfället inga tillägg eller rabatter. Nästan alla konkurrenter erbjuder tillägg för till exempel en livförsäkring. Konkurrenterna erbjuder också fler rabatter än bolaget. 

FurryChamp har den längsta självriskperioden på den svenska marknaden. Bolagets självriskperiod uppgår till 365 dagar. Det är längre än flera av konkurrenterna i vår jämförelse. 

Hos FurryChamp är det också möjligt att få ersättning för din katts tidigare besvär även om besvären uppkommit innan katten var försäkrad hos bolaget. Ersättning för tidigare besvär är ovanligt hos konkurrenterna. 

Försäkringen har rasspecifika begränsningar. Flera av konkurrenterna erbjuder samma omfattande innehåll oavsett kattras. Det gäller till exempel för Lassie och ManyPets. Försäkringen ersätter inte heller den vanliga tandsjukdomen TR.

Vårt omdöme och betyg för FurryChamp Kattförsäkring blir efter vårt test 4 av 5. 

Omdömet är avrundat till närmsta heltal.

Kundernas erfarenhet av FurryChamp

Vad säger kunderna om FurryChamp Kattförsäkring? Det finns väldigt få omdömen om försäkringen för tillfället eftersom den är relativt ny.

På Trustpilot finns det för närvarande fyra omdömen om bolaget och alla är goda. Det är dock för tidigt att dra någon större slutsats från omdömena eftersom de är så få. 

Om du vill läsa mer om de omdömen och kommentarer som finns på Trustpilot kan du göra det här

FurryChamp omdöme trustpilot

Då passar FurryChamp dig

FurryChamp Kattförsäkring passar dig som vill ha en enkel och transparent försäkring men som fortfarande har ett omfattande innehåll. Det grundinnehåll som bolaget erbjuder är omfattande och detsamma oavsett vilket ersättningsbelopp som du väljer. 

Bolaget erbjuder också en möjlig ersättning för tidigare besvär vilket är ovanligt hos konkurrenterna. Däremot har FurryChamp vissa rasspecifika begränsningar som är värda att se över. Försäkringen täcker inte heller tandsjukdomen TR. 

Den försäkring som passar dig och din katt bäst beror på flera individuella faktorer. Om du vill ha en enkel men fortfarande omfattande försäkring kan FurryChamp vara rätt val för dig.

Slutsats och summering

Vår slutsats och sammanfattning av det test och den analys som vi gjort av FurryChamp visar på att bolaget erbjuder en enkel och transparent försäkring med ett omfattande innehåll oavsett vilken nivå som du väljer. Bolaget ersätter även tidigare besvär vilket är ovanligt bland konkurrenterna. Självriskperioden är den längsta på marknaden. 

Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än flera av konkurrenterna och bolaget erbjuder inga tillägg eller rabatter. Dessutom har bolaget rasspecifika begränsningar och ersätter inte tandsjukdomen TR/FORL, vilket flera av konkurrenterna gör.

FAQ

Priset på FurryChamp Kattförsäkring är individuellt och beror på flera olika faktorer. 

FurryChamp Kattförsäkring har en karenstid på 14 dagar. 

Ja, kattförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

FurryChamp är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag.

Bolaget är nytt och kan därför ha ett ovanligt namn för många. FurryChamps försäkringsgivare är Wakam SA. FurryChamp AB står under tillsyn av Finansinspektionen.  

De tester som hittills gjorts på FurryChamp visar bra resultat.

FurryChamp kattförsäkring

Om FurryChamp

FurryChamp är ett svenskt och tyskt innovationsdrivet företag som grundades 2022. Bolaget är nytt på den svenska marknaden och erbjuder djurförsäkringar för både hundar och katter. 

Bolaget har som mål att erbjuda enkla och transparenta försäkringar och samarbetar med ledande europeiska försäkringsleverantörer. 

FurryChamp AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva försäkringsdistribution i Sverige i enlighet med lag (2018:1219). Försäkringsgivare för bolagets försäkring är Wakam SA. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till FurryChamp

E-post: [email protected] 

Skadeanmälan görs under mina sidor på bolagets hemsida.