ICA kattförsäkring
4.6/5

ICA Kattförsäkring

Om ICA Kattförsäkring

ICA Kattförsäkring är en enkel, prisvärd och komplett kattförsäkring för veterinärvård som innehåller det mesta för att du och din katt ska ha en trygg tillvaro och undvika plötsligt höga kostnader.

Bolaget erbjuder även en del tilläggsförsäkringar som kan tecknas för ett mer omfattande skydd för din katt, bland annat en livförsäkring. 

Veterinärvårdsförsäkring

ICA veterinärvårdsförsäkring är en prisvärd och komplett kattförsäkring som ersätter din katts veterinärvård vid skada eller sjukdom. Bolaget erbjuder två olika versioner av veterinärvårdsförsäkringen där du själv väljer vilket maximalt ersättningsbelopp du kan erhålla. 

Försäkringsskyddet ersätter veterinärkostnader och receptbelagda mediciner om din katt skulle bli sjuk eller skadad. Försäkringen inkluderar även en dolda felförsäkring. 

Självriskperioden är 130 dagar och bolaget erbjuder både en fast och rörlig självrisk. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

ICA Kattförsäkring erbjuder även en karensfri försäkring, vilket innebär att din katt är försäkrad från dag ett till det valda försäkringsbeloppet. 

Slutligen erbjuder ICA Kattförsäkring även fri flytträtt, vilket innebär att du kan byta till deras försäkring även om din katt varit sjuk eller skadad tidigare, förutsatt att den är fullt återställd. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för ett kejsarsnitt för din katthona förutsatt att din katt inte tidigare blivit förlöst med kejsarsnitt. 

Du kan få ersättning om din katt behandlas för tandsjukdomen TR (tidigare FORL). Det förutsätter dock att din katt varit försäkrad hos ICA sedan före två års ålder. 

Du kan få ersättning om din katt behöver korrigering av bett i medicinskt syfte. Det förutsätter dock att din katt varit försäkrad hos ICA oavbrutet sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan erhålla ersättning om det uppstår komplikationer för din katt i samband med kastration. 

Du kan få ersättning om din katt behöver behandling av vissa ledsjukdomar. Det kräver dock att din katt måste ha varit försäkrad hos ICA oavbrutet sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning för kostnader för receptbelagd medicin för din katt upp till ditt valda försäkringsbelopp.

Du kan få ersättning för vissa plastikoperationer som din katt kan behöva, dvs medicinsk betingad korrigering av hud och slemhinnor. Det kräver dock att din katt måste ha varit försäkrad hos ICA oavbrutet sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning om din katt behöver genomföra en MR- och CT-undersökning.

Du kan få ersättning för dolda fel hos din katt förutsatt att din katt varit försäkrad hos ICA sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning från mellan 11 och 16 veckors ålder. 

Du kan få upp till 1000 kronor för kremering eller avlivning av din katt. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000/60K kr/år

Ingår

Ingår ej

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

ICA Kattförsäkring som gäller för veterinärvård går att kombinera med ett tillägg för livförsäkring för att utöka ditt skydd ytterligare. Veterinärvårdsförsäkringen kombinerat med livförsäkringen är den mest omfattande försäkringen som ICA erbjuder. 

Livförsäkring

Bolaget erbjuder en livförsäkring som tilläggsförsäkring som ger dig ersättning om din katt måste avlivas eller dör. En stambokförd och registrerad raskatt i SVERAK kan försäkras till högst 10 000 kronor. Beloppet förutsätter även att din raskatt inte har några meriter från exempelvis utställning. 

En huskatt/blandras eller oregistrerad katt utan meriter kan högst försäkras till 1000 kronor.

Livförsäkringsbeloppet sänks från det år katten fyllt åtta år med 20% årligen. Beloppet kan dock aldrig bli lägre än 1000 kronor. 

Livförsäkringen gäller utan självrisk. 

Rabatter

kattunge

ICA listar aktuella rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter på kattförsäkringar som ICA erbjuder. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

ICA-bonus

Som stammis hos ICA får du bonus för hela försäkringskostnaden. Stammis innebär att du har ett bonuskort eller något av ICA Bankens bankkort. Bonusen blir sedan till poäng som du kan använda och handla för i din ICA butik.

Karens & självrisk

Försäkrad bengal kattunge

Att se över både vilken karenstid och självrisk som försäkringsbolagen erbjuder är två viktiga punkter att jämföra vid val att kattförsäkring. Nedan har vi har därför sammanfattat den informationen för att underlätta för dig. 

Ingen karenstid och fri flytträtt

ICA Kattförsäkring är en karensfri försäkring vilket innebär att din katt är försäkrad hos ICA från och med första dagen när du nytecknar en försäkring hos bolaget. Försäkringen ersätter upp till det valda försäkringsbeloppet.

Bolaget erbjuder även fri flytträtt vilket innebär att du kan byta till ICA Kattförsäkring även om din katt varit sjuk eller skadad tidigare. Det enda kravet är att din katt är fullt återställd vid tecknande av försäkringen. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Du kan själv välja belopp på självrisken när du tecknar försäkringen. Bolaget erbjuder både en fast och rörlig del. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 2000 kr eller 3000 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Den kostnad som du betalar både för den fasta och den rörliga självrisken påverkar priset på försäkringen. En högre självrisk ger ett lägre pris och tvärtom. 

ICA erbjuder en självriskperiod på 130 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. Den rörliga självrisken betalar du vid varje skadetillfälle. 

Sammanfattning av ICA

ICA kattförsäkring
4.6/5

Vi har gjort en helhetsbedömning av ICA Kattförsäkring och kan konstatera att det är en enkel, flexibel och prisvärd kattförsäkring, framför allt för dig som har en huskatt/blandras.  

Bolaget erbjuder två olika val av försäkringsbelopp. Det maximala försäkringsbeloppet är något lägre än konkurrenterna. Det innebär dock att priset på försäkringen är något lägre. 

Bolaget erbjuder även en livförsäkring som går att teckna för ett mer omfattande skydd. Livförsäkringen täcker dock endast upp till 10 000 kronor om din raskatt inte har några meriter. Flera av de konkurrerande försäkringsbolagen ersätter marknadsvärdet för din raskatt vilket kan vara högre än 10 000 kronor. 

En fördel med ICA Kattförsäkring är att den erbjuder en försäkring utan karenstid och fri flytträtt vilket de flesta av konkurrenterna inte gör. Självriskperioden är 130 dagar vilket är i linje med flera av konkurrenterna. 

ICA erbjuder även ICA-bonus för försäkringskostnaden som du sedan kan använda i butikerna. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Snabbfakta

ICA kattförsäkring

ICA Försäkring är en del av ICA Gruppen som erbjuder ett komplett utbud av banktjänster och däribland försäkringar för en tryggare vardag för dig och din familj.

Bolaget erbjuder bland annat hemförsäkring, bilförsäkring, olycksfallsförsäkring, djurförsäkring, reseförsäkring och låneskydd.

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag