if kattförsäkring
3.5/5

If Kattförsäkring

Om If Kattförsäkring

If Kattförsäkring erbjuder tre olika försäkringslösningar: Katt, Stor Katt och Stor+ Katt som har olika omfattning och pris. Samtliga nivåer täcker kostnader vid veterinärvård men till olika omfattning.

Det går även att lägga till tilläggsförsäkringar för att komplettera skyddet ytterligare bland annat för användbarhet och livförsäkring.  

Katt

Katt är bolagets enklaste nivå av kattförsäkring och omfattar ersättning för kostnader av veterinärvård till följd av olycka och sjukdom.

Försäkringen täcker bland annat magnetkameraundersökning, dolda fel och tandsjukdomen FORL/TR. Det går att komplettera försäkringen med en livförsäkring och en tilläggsförsäkring för användbarhet för ytterligare skydd. 

Om du endast har fast självrisk sänks ersättningsbeloppet när katten fyller 10 år med 3000 kr/år till lägst 10 000 kronor. 

Du kan även teckna ersättning på denna nivå enbart för veterinärvärd till följd av olycksfall. Försäkringen heter då Veterinärvård Olycksfall. Se bolagets hemsida för mer information.  

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader till följd av dolda eller medfödda fel. Om du kompletterar nivån med en livförsäkring gäller även att du kan få ersättning om katten måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Om din katt försäkrats hos If efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader. 

Du kan få ersättning för undersökning och behandling med CT, MRI, scintigrafi och elektrodiagnostik.

Med denna nivå kan du som högst få ersättning för 10 000 kronor. 

Du kan få ersättning för förlossning med ett kejsarsnitt för din katthona. 

Du kan få ersättning för kostnader för avlivning och omhändertagande av kattens kropp med upp till 2000 kronor. 

Du kan få ersättning för veterinärvård om din katt får en tandfraktur orsakad av olycksfall eller yttre våld.

Du kan också få ersättning för tandsjukdomen TR/FORL upp till maxtaket på veterinärvårdsförsäkringen. Det förutsätter dock att din katt varit oavbrutet försäkrad hos If i minst ett år. 

Försäkringen gäller dock inte för tandstensborttagning eller borttagning av mjölktänder. 

Du kan endast få ersättning för mediciner som ges vid behandlingstillfället hos veterinären på denna nivå. 

Innehåll Katt

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000 kr/år

3 ggr per år

Ingår ej

10 000 kr/år

Stor och Stor+ Katt

If erbjuder två nivåer som är mer omfattande än den enkla nivån Katt. Dessa har i princip samma innehåll och det enda som skiljer dem åt är det maximala ersättningsbeloppet.

För nivån Stor Katt är det maximala ersättningsbeloppet 60 000 kr/år och för Stor+ Katt är det maximala ersättningsbeloppet 90 000 kr/år. 

Försäkringsnivåerna täcker förutom allt som nivån Katt erbjuder även ersättning för receptbelagd medicin, rehabilitering och resor till veterinär.

Båda försäkringsnivåerna går att komplettera med en livförsäkring eller tillägg för användbarhet för ett utökat skydd. 

Om du har valt enbart en fast självrisk sänks ersättningsbeloppet för nivån Stor Katt från och med att katten fyller 10 år med 5000 kronor per år till lägst 15 000 kronor. För nivån Stor+ Katt är ersättningsbeloppet 90 000 kronor per år oavsett. 

I försäkringarna ingår även tre kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader till följd av dolda eller medfödda fel. Om du kompletterar nivån med en livförsäkring gäller även att du kan få ersättning om katten måste avlivas till följd av ett dolt fel. 

Om din katt försäkrats hos If efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader. 

Du kan få ersättning för undersökning och behandling med CT, MRI, scintigrafi och elektrodiagnostik.

Med nivå Stor och Stor+ kan du som högst få ersättning för 15 000 kronor. 

Du kan få ersättning för förlossning med två kejsarsnitt för din katthona. 

Du kan få ersättning för kostnader för avlivning och omhändertagande av kattens kropp med upp till 3000 kronor. 

Du kan få ersättning för veterinärvård om din katt får en tandfraktur orsakad av olycksfall eller yttre våld.

Du kan också få ersättning för tandsjukdomen TR/FORL upp till maxtaket på veterinärvårdsförsäkringen. Det förutsätter dock att din katt varit oavbrutet försäkrad hos If i minst ett år. 

Försäkringen gäller dock inte för tandstensborttagning eller borttagning av mjölktänder. 

Med nivå Stor Katt och Stor+ Katt kan du få ersättning med kostnader för receptbelagda mediciner med upp till 6000 kronor per år. 

Du kan få ersättning för rehabilitering om din katt råkar ut för en akut skada och en veterinär ordinerar behandling med rehabilitering. 

Du kan som högst få ersättning med 6000 kronor per år. 

Du kan få ersättning med 3000 kronor per år för veterinärens eller dina resor till specialistveterinär. Det förutsätter dock att du fått en remiss. 

Innehåll Stor och Stor+ Katt

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60K / 90K kr/år

3 ggr/år

6 000 kr/år

15 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

If erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan komplettera samtliga nivåer av veterinärvård med för att utöka skyddet ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en försäkring för användbarhet och en specialanpassad försäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Till samtliga försäkringsnivåer går det att välja till en livförsäkring som innebär att du får ersättning om din katt skulle dö eller måste avlivas till följd av sjukdom eller skada. Försäkringen gäller också om någon skulle stjäla din katt i samband med utställning.

Ersättningsbeloppet uppgår till marknadsvärdet för din katt, dock högst försäkringsbeloppet. Beloppet sänks årligen med 20% från 7 års ålder och upphör vid 12 års ålder.

Försäkringen kan endast tecknas för raskatter och livförsäkringen gäller utan självrisk. 

Användbarhet

Försäkringen är ett tillägg som kan ge dig ersättning om din katt inte kan användas i avel. Ersättningsbeloppet kan då gå upp till hela livförsäkringsbeloppet och förutsätter att din katt är försäkrad som avelskatt.

Det förutsätter även att din katt tidigare varit avelsduglig och att den är yngre än 6 år. Försäkringen gäller även för avelskatter som tas ur avel tillföljd av HCM om föräldrarna är negativt testade. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en speciell försäkring för dig som är uppfödare. Du kan dels välja hur omfattande försäkringen ska vara med nivåerna: Katt, Stor Katt och Stor+ Katt. Se innehåll och omfattning under Kattförsäkring.

Det finns även två tilläggsförsäkringar för uppfödare: Dolda felförsäkring och Användbarhet. För mer information och fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Rabatter

Kattunge

Bolaget erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som If erbjuder för kattförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Kattungerabatt

Du får 20% i kattungerabatt första året om du försäkrar katten innan den fyllt ett år. 

Uppfödarrabatt

En dolda felförsäkring vartannat år ger dig 20% rabatt.

Karens & självrisk

Kattungar

Vi har sammanfattat bolagets information gällande självrisk och karenstid för att underlätta för dig i din jämförelse av kattförsäkringar. 

Karenstid

Bolaget har en karenstid på 20 dygn när du tecknar en ny försäkring eller ökar ersättningsbelopp. Det innebär att du under denna tid endast kan få ersättning om din katt råkar ut för en olycka som kräver veterinärvård. 

Självrisk

Försäkringarna har en självrisk som dels består av en fast del och dels en rörlig del. En högre självrisk ger ett lägre pris på försäkringen. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1500 kr eller 1900 kr.  

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Bolaget har en rörlig självrisk på 15%. 

If erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket om du har en fast och rörlig självrisk. Om du endast har en fast självrisk erbjuder bolaget en självriskperiod på 100 dagar. 

Ingen självrisk gäller för livförsäkring, tillägg för användbarhet och rovdjursskada. 

Sammanfattning av If

if kattförsäkring
3.5/5

If erbjuder en flexibel och omfattande kattförsäkring som kan tecknas på tre olika nivåer baserat på vilket pris du vill betala och vill omfattning du behöver. Det maximal ersättningsbeloppet är dock lägre än flera av konkurrenterna. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård för nivå Katt och Stor Katt minskar med kattens ålder om du endast har en fast självrisk. Många av konkurrenterna har ett ersättningsbelopp som inte minskar med kattens ålder. 

Något som särskiljer If från konkurrenterna är att du i veterinärvårdsbeloppet även kan få ersättning för veterinärvårdsresor. Försäkringen täcker kostnader för tandsjukdomen TR/FORL för alla nivåer. If Kattförsäkring är det enda försäkringen på marknaden som gör det.  

Bolaget erbjuder även flera tillägg som kan tecknas för ytterligare skydd. Livförsäkringen gäller dock endast för raskatter och ersätter marknadsvärdet för katten. Flera av konkurrenterna erbjuder livförsäkring för huskatter/blandraser. 

If erbjuder även en omfattande kattförsäkring som är specialanpassad för kattuppfödare. 

Självriskperioden är 125 dagar vilket är lägre än flera konkurrenter. Karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. 

Snabbfakta

if kattförsäkring

If ägs av Sampokoncernen och är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Bolaget erbjuder försäkringslösningar för både företag och privatpersoner.  

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag