Avelsförsäkring för katt

avelsförsäkring för katter

Vad är en avelsförsäkring för katt?

Arbetar du som uppfödare av katter? Eller planerar du att para din han- eller honkatt? Då kan det vara riktigt bra för dig att teckna en så kallad avelsförsäkring för din katt.

En avelsförsäkring är nämligen en typ av försäkring som ger dig som uppfödare av katt ett fullgott skydd och extra trygghet i och med aveln.

Skulle det visa sig att parningen, aveln eller något under processens gång inte går som du planerat kommer du med din försäkring kunna täcka och få ersättning för de flesta kostnader som kan uppkomma.

Till exempel för veterinärvård av kattungarna, om du måste göra en fertilitetsundersökning eller om det uppstår ett dolt fel.Läs mer här om vad en dolda felförsäkring för katter innebär. 

Varför ska jag som uppfödare teckna en avelsförsäkring?

Det finns mycket som talar för att en parning av djur inte alltid går som man tänkt. Det finns flera viktiga punkter som måste stämma för att en parning ska vara möjlig.

Bland annat att båda parterna har rätt anlag och förutsättningar för att bidra till en parning, att själva processen tajmas rätt i cykeln, att dräktigheten utvecklas som den ska och att kattungarna föds utan fel eller problem. 

Alla de punkter som vi nämnde ovan är punkter som kan bidra till att aveln snarare skapar mer kostnader och tar mer tid än vad den gav.

Det är då du som uppfödare vill ha möjligheten att falla tillbaka på din försäkring, närmare bestämt din avelsförsäkring. Skulle det uppstå några komplikationer längs vägen har du med den försäkringen goda chanser att få bra ersättning. 

Vad ingår i en avelsförsäkring för katt?

Innehållet i en avelsförsäkring för katt att variera beroende på vilket försäkringsbolag du vänder dig till. Olika försäkringsbolag har även olika typer av avelsförsäkringar – de kan både heta olika saker, innehålla olika saker och ersätta olika stora summor. 

Några av de vanligaste punkterna för ersättning som ingår i en försäkring för dig som kattuppfödare är:

  • Ersättning för veterinärvård av kattungarna
  • Ersättning för fertilitetsutredning
  • Ersättning för förlorad avelsförmåga
  • Ersättning vid dolda fel 
  • Ersättning vid kejsarsnitt

Kan jag bara ha en avelsförsäkring för min katt?

För att din avelsförsäkring för katt ska gälla, och för att du som uppfödare av katt ska få den ersättning du behöver, är det nödvändigt att du har tecknat både en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring för katten som ska ingå i aveln.

Om du inte har dessa två försäkringar som grund kommer du inte heller kunna ha en avelsförsäkring. Detta är åtminstone vad som gäller hos de allra flesta försäkringsbolagen.

Oavsett så är det ett faktum att du som uppfödare kommer få ett fullgott skydd och tillgång till bra ersättning genom att skapa ett komplett försäkringspaket för den katt du ska para och avla på. Annars finns det en risk för att såväl katten som du råkar illa ut om något skulle gå fel.

Lassie erbjuder en försäkring för kattuppfödare

Ett väldigt bra alternativ av avelsförsäkring för katt är Lassie och deras försäkring för kattuppfödare.

Genom att teckna denna uppfödarförsäkring kan du som uppfödare av katt känna dig trygg med att både du och din katt har tillgång till hjälp, vård och ersättning om parningen inte skulle gå som planerat.

Försäkringen ger dig därmed ett tryggare avelsarbete och ser till att du har en grund att falla tillbaka på vid möjliga komplikationer.

Tänk dock på att du som uppfödare måste teckna både kullförsäkring, livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring för att du ska få ett fullgott skydd. 

För mer information om vilka fler försäkringsbolag som erbjuder en avelsförsäkring. Se mer här när vi jämför alla kattförsäkringar

lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

Se även