Begränsningar för vissa kattraser

rasspecifika begränsningar

Något som flera försäkringsbolag har är rasspecifika begränsningar för vissa kattraser. Det framgår i försäkringsvillkoren om just den kattras som du vill försäkra omfattas av begränsningarna. Det finns också försäkringsbolag som inte har några begränsningar alls.

I den här artikeln tittar vi närmare på vad rasspecifika begränsningar är, vilka kattraser som ofta är drabbade och vilka försäkringsbolag som inte har några begränsningar för specifika kattraser. 

Vad är rasspecifika begränsningar?

Rasspecifika begränsningar är de begränsningar som vissa försäkringsbolag har för vissa kattraser. Det innebär kortfattat att den aktuella kattrasen har haft eller ofta har problem med en viss sjukdom eller skada.

Ofta är sjukdomen eller skadan vanlig inom kattrasen och därför är sannolikheten högre att en katt inom kattrasen drabbas. Vissa försäkringsbolag väljer då att exkludera dessa vanliga sjukdomar i sin kattförsäkring. 

Begränsningarna kan också framkomma i priset som du behöver betala för kattrasen. Vissa försäkringsbolag tar mer betalt för vissa kattraser eftersom de är mer benägna för vissa sjukdomar och skador. 

Innan du bestämmer dig för vilken som är den bästa kattförsäkringen för din katt är det därför bra att kontrollera om försäkringsbolaget har några rasspecifika villkor för den kattras som du vill försäkra. 

Vilka kattraser omfattas ofta av begränsningar?

Beroende på vilket försäkringsbolag som du vill teckna en kattförsäkring hos kan kattraserna som omfattas av begränsningar variera. Det framgår oftast i försäkringsvillkoren vilka kattraser som omfattas och hur de drabbas av begränsningarna. 

Några kattraser som ofta är förknippade med begränsningar är perser och exotic. Kattraserna är ofta begränsade när det kommer till sjukdomar och defekter i lungor, nos, gom eller luftvägar. Begränsningarna brukar även gälla för sjukdomar och skador i ögonen för raserna. 

Även kattrasen scottish fold kan ha vissa begränsningar. Ofta är begränsningarna för kattrasen förknippade med ledsjukdomar. Begränsningarna gäller även ofta för blandraser med dessa kattraser. 

Begränsningar för tandsjukdomen TR

Vissa försäkringsbolag har begränsningar för tandsjukdomen TR eller FORL som den också kallas. Begränsningen innebär att du inte får ersättning om din katt drabbas av sjukdomen oavsett kattras. Läs mer i vår artikel om tandsjukdomen TR (FORL)

Vilka kattförsäkringar saknar rasspecifika begränsningar?

Lassie Kattförsäkring erbjuder en kattförsäkring utan rasspecifika begränsningar. Försäkringsbolaget erbjuder samma omfattande innehåll i sina försäkringar oavsett vilken kattras som du försäkrar hos bolaget.

För mer information om respektive försäkringsbolag läs våra recensioner eller bolagens hemsidor för fullständiga villkor.

lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

Se även