Livförsäkring för katt

livförsäkring för katt

Det finns flera olika försäkringar för katter på marknaden och det gör det svårt att veta vilken försäkring du ska teckna för just din katt. Som komplement till en vanlig djurförsäkring går det oftast att täcka flera tillägg för en mer omfattande försäkringslösning. Några av dessa är till exempel livförsäkring för katt, dolda felförsäkring för katter och avelsförsäkring för katt

I den här artikeln går vi närmare igenom vad en livförsäkring för katt innebär och varför det kan vara bra att teckna en livförsäkring som tillägg till din vanliga djurförsäkring.

Innan du bestämmer dig för en försäkring och vilka tillägg som du bör teckna är det bra att jämför kattförsäkringar. Se mer här om vilken som är den bästa kattförsäkringen för din katt. 

Vad är en livförsäkring för katt?

En livförsäkring för katt är en försäkring som du som kattägare måste ha tecknat för din katt för att du ska ha rätt till ersättning om katten tragiskt nog skulle avlida, om du måste avliva katten till följd av sjukdom eller om din katt springer bort. 

Om du inte har en sådan försäkring kommer du själv behöva täcka alla kostnader som uppkommer i samband med händelsen och du får inte heller någon ersättning för kattens värde.

Om du istället har en livförsäkring för katt kommer denna att täcka alla de kostnader som exempelvis uppstår i samband med att katten behöver avlivas. Du får då även ersättning för marknadsvärdet för katten. 

Det må kanske kännas osannolikt att just din katt skulle gå bort, behöva avlivas eller springa bort. Faktum är dock att detta händer oftare än vad man kanske tror, vilket alltså innebär att det även kan hända dig och din katt. Att teckna en livförsäkring är därmed en ökad trygghet för både dig som kattägare och din lilla fyrbenta vän. 

Vad täcker en livförsäkring katt?

En livförsäkring för katt täcker vanligtvis följande punkter: 

  • Din katt dör
  • Din katt måste avlivas till följd av sjukdom
  • Din katt försvinner eller springer bort
  • Din katt blir stulen 

 

Genom att teckna en livförsäkring för din katt försäkrar du inte bara att du och din katt kan leva ett mycket säkrare och tryggare liv. Utan du ger även dig själv som en finansiell försäkring som du kan luta dig tillbaka på om olyckan skulle vara framme.

Du får nämligen med försäkringen ut en viss ersättning om katten skulle avlida eller om den måste avlivas. Det ger en extra trygghet för främst raskatter som har ett högt ersättningsvärde. 

Men vad täcker då denna livförsäkring för katt mer specifikt? Jo, det är ju tydligt att en livförsäkring för katt täcker de kostnader som kan uppstå i samband med dödsfall av katt eller i samband med att katten måste avlivas. Vad som ingår mer specifikt i denna försäkring kan dock variera mellan olika försäkringsbolag. 

Vanligtvis täcker försäkringen kostnaderna som uppstår till följd av följande händelser, som i sin tur leder till att din katt går bort eller måste avlivas:

  • Sjukdom eller skada
  • Dolda fel
  • Led- eller skelettsjukdomar 

Detta krävs för att livförsäkring för katt ska gälla

För att din livförsäkring för katt ska gälla krävs det att din katt är ID-märkt. Om katten inte är ID-märkt är det inte möjligt att teckna en sådan försäkring oavsett om du har en annan djurförsäkring för katten. 

Det krävs även att katten är över 6 veckor gammal, men att den inte är över 6 år. Hos samtliga försäkringsbolag krävs det också att du redan sen innan har en vanlig kattförsäkring hos bolaget för att kunna teckna en livförsäkring. Livförsäkringen blir då ett tillägg till din nuvarande försäkring. 

Vissa försäkringsbolag erbjuder endast livförsäkring för raskatter. Det innebär att du som har en huskatt eller blandras inte har möjlighet att lägg till försäkringen.

Hos de bolagen som erbjuder en livförsäkring för huskatter är det maximala ersättningsbeloppet oftast väldigt lågt och det finns oftast ett maximalt tak. Det beror på att det är svårare att bevisa ett marknadsvärde för en huskatt eller blandras. 

Det finns också vissa rasspecifika begränsningar för försäkringen. Det innebär att det inte är möjligt att teckna en livförsäkring för vissa kattraser hos vissa försäkringsbolag. Vilka raser som försäkringen täcker kan variera mellan olika försäkringsbolag, precis som deras regler och villkor.

Det är därför bra att kolla upp innan du tecknar en livförsäkring för katt för att säkerställa att just din katts ras inte har några begränsningar. Lassie erbjuder livförsäkringar till alla katter oavsett ras. 

lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

Vad kostar en livförsäkring för katt?

Priset på en livförsäkring för katt kan variera rätt mycket från ett försäkringsbolag till ett annat. Vissa försäkringsbolag erbjuder livförsäkring inkluderat i den mest omfattande kattförsäkringen som bolaget erbjuder.

Det gäller till exempel för Hedvig kattförsäkring. Andra försäkringsbolag erbjuder livförsäkringen som en tilläggsförsäkring.

Vad kan jag få för ersättningsbelopp?

Ersättningsbeloppet som du kan erhålla för den livförsäkring som du tecknar för din katt motsvarar vanligtvis kattens inköpspris eller marknadsvärde. Ersättningsbeloppet kan också påverkas av om din katt har utställningsmeriter. Det gäller främst för raskatter. 

För huskatter eller blandraser är det oftast svårare att bevisa vilket marknadsvärde katten har och därför har de försäkringsbolag som erbjuder en livförsäkring för huskatter oftast ett bestämt maximalt ersättningsbelopp. 

Livförsäkring för katt avlivning – vad gäller?

Vi har redan förtydligat att en livförsäkring för katt gäller då katten avlider, eller då du av någon hemsk anledning (vanligtvis sjukdom) måste avliva din katt. När det kommer till det sistnämnda, det vill säga då du måste avliva katten, kan villkoren skilja sig mellan olika försäkringar. 

Så vad gäller egentligen med livförsäkringen då man ska eller har avlivat en katt? Jo, det som gäller är att du oftast inte kommer få ersättning för den kostnad som uppkommer för själva avlivningen eller kremeringen. Utan det som istället brukar gälla är att du får ersättning om katten måste avlivas till följd av sjukdom eller skada.

Vilken livförsäkring för katt ska jag välja?

Ett mycket bra alternativ av livförsäkring för katt är den variant som försäkringsbolaget Lassie erbjuder. Deras livförsäkring för katt är valfri att lägga till som ett tillägg till din vanliga kattförsäkring, oavsett vilken av deras försäkringar du tecknar. Ersättningen från livförsäkringen kommer i sin tur betalas ut om katten skulle avlida på grund av sjukdom eller skada.

lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

Se även