Moderna Kattförsäkring blir Trygg Hansa

moderna kattförsäkring byter namn

Moderna Kattförsäkring har bytt namn och går numera under namnet Trygg Hansa Kattförsäkring. Namnbytet är en effekt av att Moderna Försäkringar tillsammans med Trygg Hansa bildade ett nytt gemensamt bolag under våren 2022. När det gemensamma bolaget bildades kom bolagen överens om att alla försäkringar skulle gå under varumärket Trygg Hansa. 

Sammanslagningen av de två bolagen har varit känt ett tag och annonserades redan under våren 2022. Däremot är det först nu som bytet skett med namnen och djurförsäkringarna går nu till exempel under varumärket Trygg Hansa. Under 2022 låg djurförsäkringarna under den största delen av året fortfarande under Moderna men nu är bytet alltså genomfört. 

Namnbytet och sammanslagningen har inte på verkar kattförsäkringens innehåll och omfattning vad vi kan se. Bolaget erbjuder fortfarande tre olika nivåer av kattförsäkringen som du kan välja mellan och bestämma omfattningen på försäkringen. Läs mer om sammanslagningen och namnbytet på bolagets hemsida. 

Här på Jämför Kattförsäkring har vi uppdaterat vår recension om Moderna Kattförsäkring till Trygg Hansa Kattförsäkring och sammanfattat vad försäkringen innebär. Läs mer under Trygg Hansa Kattförsäkring för att se vad vi tycker om försäkringen. 

Se även