Nyheter från försäkringsbolagen

nyheter från försäkringsbolagen

Vi har hittat några uppdateringar vad gäller djurförsäkringar på den svenska marknaden och vill därför i den här artikeln gå igenom lite närmare vad som har hänt den senaste tiden. Det har bland annat lanserats två helt nya djurförsäkringar på marknaden. Dessutom har ett försäkringsbolag uppdaterat sitt nuvarande erbjudande. 

Två nya djurförsäkringar har lanserats

Två nya försäkringar för hundar och katter har lanserats under den senaste tiden. Det handlar om försäkringsbolaget Hedvig som numera även erbjuder djurförsäkringar och det nya försäkringsbolaget FurryChamp. 

Försäkringsbolaget Hedvig har alltså kompletterat sitt utbud av försäkringar och den senaste lanseringen är djurförsäkringar för hundar och katter. Försäkringen för katter går att teckna på tre olika nivåer med olika omfattning och ersättningsbelopp. Den mest omfattande försäkringsnivån kallas för Premium och erbjuder för närvarande det högsta ersättningsbeloppet för veterinärvård på marknaden på maximalt 160 000 kronor per år. 

FurryChamp har också lanserat en försäkring för katter under den senaste tiden. Försäkringsbolaget specialiserar sig på djurförsäkringar och ger dig möjlighet att välja mellan två olika ersättningsnivåer. Båda nivåerna erbjuder samma omfattande innehåll men till olika ersättningsnivåer. Försäkringen inkluderar bland annat rehabilitering för den lägsta nivån som är möjlig att teckna vilket är relativt ovanligt hos andra försäkringsbolag för den nivån. 

Läs mer i vår Hedvig kattförsäkring recension och FurryChamp kattförsäkring recension

Hedvig kattförsäkring logo
5/5
Hedvig Kattförsäkring
FurryChamp kattförsäkring
4/5
FurryChamp Kattförsäkring

Agria lanserar ny nivå

Försäkringsbolaget Agria har också lanserat en nyhet för sina kattförsäkringar. Bolaget erbjuder numera en mer omfattande försäkring som kallas för Agria Katt Extra. Med försäkringen kan du välja upp till ett ersättningsbelopp på 150 000 kronor per år. Du får dessutom tillgång till digitala onlinekurser och hälsofrämjande tjänster. 

Läs mer om Agria kattförsäkring recension. 

Förändringar i vår jämförelse

Eftersom det tillkommit en del förändringar hos vissa försäkringsbolag och eftersom vissa försäkringsbolag har tillkommit på marknaden har vi på Jämför Kattförsäkring uppdaterat vår topplista. Läs mer om hur de nya förändringarna har påverkat topplistan och jämför alla kattförsäkringar

Se även