Olycksfallsförsäkring för katt

olycksfallsförsäkring för katt

En olycksfallsförsäkring för katt ingår i de flesta kattförsäkringar. Det finns också försäkringar som endast ger ersättning vid olycksfall. Men vad innehåller egentligen en olycksfallsförsäkring? Och vilken ersättning kan du få om din katt skadas eller blir sjuk? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om olycksfallsförsäkring för katt och vad det innebär. 

Vi vet att det är mycket att hålla reda på när du välkomnat din lilla kattunge till familjen. En försäkring för din katt kanske inte är det första som du tänker på men det är viktigt för att du och din katt ska få ett så tryggt liv som möjligt. 

Det finns flera olika försäkringar som är bra att känna till innan du gör ditt val. Vi går på den här sajten igenom allt viktigt som du bör känna till om olika typer av försäkringar för att underlätta ditt val. Nedan tittar vi närmare på vad en olycksförsäkring för katt innebär och vad du kan erhålla för ersättning. Allt för att du ska vara väl förberedd och ta reda på vilken som är den bästa kattförsäkringen för dig och din katt. 

Vad är en olycksfallsförsäkring för katt?

En olycksfallsförsäkring för katt är den enklaste typen av försäkring som du kan teckna. Försäkringen är det enklaste alternativet eftersom den endast ger ersättning för veterinärvård till följd av olycksfall som din katt drabbas av men inte sjukdom.

Olycksfallsförsäkring för katt är ett enkelt alternativ och därmed också oftast den billigaste typen av kattförsäkring. Försäkringen är dock begränsad till att endast täcka veterinärvård till följd av olycksfall. 

Eftersom försäkringen är begränsad innebär det att du inte kan få ersättning om din katt måste uppsöka veterinär till följd av andra händelser än olycksfall som till exempel för sjukdom. Definitionen av olycksfall kan också skilja sig beroende på vilket försäkringsbolag som du tecknar försäkringen hos. 

Det ingår i en olycksfallsförsäkring

I en olycksfallsförsäkring ingår ersättning för veterinärvård till följd av en olycka eller liknande som din katt råkat ut för. Omfattningen av försäkringen kan skilja sig åt beroende på var du tecknar försäkringen. 

Definitionen av olycka och olycksfall kan skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbolag som du väljer. Oftast innefattar försäkringen att katten drabbas av någon form av kroppsskada som sker genom en ofrivillig plötslig yttre händelse. Hos vissa försäkringsbolag går det också att teckna en livförsäkring för katt som ett tillägg till olycksfallsförsäkringen. 

Följande skador täcker ofta en olycksfallsförsäkring:

  • Sjukvård efter att katten svalt ett främmande föremål. 
  • Kroppsskada från plötslig yttre händelse. Till exempel bitskada eller trafikskada. 
  • Sjukvård vid akut förgiftning. 

Vad kostar en olycksfallsförsäkring katt?

Priset på en olycksfallsförsäkring för katt är från ca 30 kr/mån. Beroende på var du tecknar försäkringen kan priset skilja sig åt något. Det finns också flera individuella faktorer och preferenser som kan påverka priset. 

Priset är lågt och billigare än en vanlig kattförsäkring eftersom den är den enklaste typen och begränsad till att endast täcka ersättning för olycksfall. 

Skillnaden på olycksfall och en vanlig försäkring

En olycksfallsförsäkring täcker endast veterinärvård av skador som uppstått till följd av olycksfall. Försäkringen är därmed begränsad och är också oftast det billigaste alternativet som försäkringsbolagen erbjuder. 

I en vanlig kattförsäkring ingår en olycksfallsförsäkring. En vanlig kattförsäkring är mer omfattande och inkluderar veterinärvård till följd av både skada och sjukdom. De skador som försäkringen täcker behöver inte heller endast vara till följd av olycksfall. Om du vill ha den bästa försäkringen för din katt bör du därför teckna en vanlig försäkring. Lassie erbjuder den bästa försäkringen i vår jämförelse. 

lassie logga
5/5
Lassie Kattförsäkring

Vilka försäkringsbolag erbjuder en försäkring för olycksfall?

Olycksfallsförsäkring för katter erbjuds hos flera försäkringsbolag. Dessa försäkringar är oftast de billigaste alternativen och minst omfattande eftersom de är väldigt begränsade. 

Agria och Sveland är två exempel på försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkringar för katter. Det går att komplettera försäkringen med tillägg som till exempel livförsäkring hos båda bolagen. Se mer under respektive recension.  

Se även