lassie logga
Lassie omdöme:
5/5

Lassie Kattförsäkring Recension

Lassie erbjuder en omfattande och flexibel kattförsäkring med tre olika valbara nivåer. Bolaget är en ny aktör på försäkringsmarknaden och erbjuder försäkringar med samma villkor för både katter och hundar. 

I vår omfattande recension och undersökning av bolaget testar vi och sammanfattar allt du behöver veta om Lassie Kattförsäkring. Vi samlar allmän information om kattförsäkringen, bolagets erbjudanden, för- och nackdelar med försäkringarna, kundernas erfarenheter och slutligen Lassie omdöme. 

Lassie Kattförsäkring är en omfattande och flexibel veterinärvårdsförsäkring till ett attraktivt pris. Bolaget ger dig också möjlighet att följa din försäkring och samla poäng i en app. 

Kattförsäkringen finns i tre olika nivåer: Mini, Mellan och Stor. Den mest omfattande nivån erbjuder ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden. 

Läs vidare om du vill veta varför vi tycker att Lassie Kattförsäkring är den bästa kattförsäkringen på marknaden 2024. 

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Innehållsförteckning

Lassie Ranking - Översikt

Lassie Ranking
Ersättningsbelopp
5 av 5
Tillägg
4 av 5
Pris
4 av 5
Karens
5 av 5
Självrisk
5 av 5
Lassie omdöme
5/5

Lassie pris

Priset på en kattförsäkring hos Lassie beror på flera faktorer. Det beror bland annat på vilken omfattning och ersättningsnivå som du väljer. Ditt pris varierar därför beroende på vad du väljer. 

Priset kan också variera beroende på vilken ras du har, var du bor och hur gammal din katt är. Möjligheten att samla poäng genom bolagets app gör att du kan komma ner i pris varje år.

Se ditt pris här: 

Innehåll i Lassie Kattförsäkringar

Lassie Kattförsäkring finns att teckna för tre olika nivåer: Stor, Mellan och Mini. Nedan hittar du mer information om de olika nivåerna och deras innehåll. 

Lassie Stor

Lassie Stor är den mest omfattande veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Alternativet täcker de flesta kostnaderna för vård av sjukdom eller skada. 

Försäkringen erbjuder ett av Sveriges högsta ersättningsbelopp med maximalt 160 000 kronor per år. 

Alternativet innehåller samma innehåll som Mellan och Mini men med högre ersättningsbelopp och mer omfattande innehåll. Till exempel kan du få ersättning för medicin, MR & CT Röntgen och kejsarsnitt upp till det maximala ersättningsbeloppet på 160 000 kr/år. 

Obegränsad tillgång till den digitala veterinären FirstVet ingår i försäkringen. 

Ersättningsbelopp Stor

Lassie Kattförsäkring Stor erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 160 000 kronor per år. Beloppet är ett av de högsta på den svenska marknaden. 

Innehåll Stor

Innehåll Stor
Max ersättningsbelopp
160 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
12 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Lassie Mellan

Lassie Mellan är den mest populära veterinärvårdsförsäkringen som bolaget erbjuder. Alternativet är en mer omfattande försäkring och innehåller mer än Mini.

Alternativet ger ett högre maximalt ersättningsbelopp och täcker fler kostnader som kan uppstå om din katt skadar sig eller blir sjuk.

Försäkringen täcker även ersättning för dolda fel, FORL/TR, medicin, rehabilitering, kejsarsnitt, MR & CT röntgen och foder. 

I försäkringen ingår obegränsad tillgång till den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Mellan

Lassie Kattförsäkring Mellan erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 60 000 kronor per år. Jämfört med alla kattförsäkringar är ersättningsbeloppet högre än flera av dem för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Mellan

Innehåll Mellan
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
6 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Lassie Mini

Lassie Mini är den minst omfattande kattförsäkringen som bolaget erbjuder av de tre alternativen.  

Mini veterinärvårdsförsäkring ger ett grundläggande men omfattande skydd för din katt. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå för behandling av din katt efter skada eller sjukdom. 

Utöver veterinärvård erbjuder försäkringen ersättning för dolda fel, tandvård vid olycka, sjukdomen FORL/TR och valfri självrisk. 

Mini är den billigaste försäkringen som bolaget erbjuder. Försäkringen har det lägsta ersättningsbeloppet av de tre alternativen och erbjuder en livförsäkring som tillägg. 

Med försäkringen får du obegränsad tillgång till den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Mini

Lassie Kattförsäkring Mini erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 30 000 kronor per år. Jämfört med andra kattförsäkringar på den svenska marknaden är beloppet i linje med konkurrenterna. 

Innehåll Mini

Innehåll Mini
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Jämför innehåll

Lassie erbjuder en omfattande och bra kattförsäkring jämfört med alla kattförsäkringar på den svenska marknaden. 

Vi har hittat främst sex punkter som vi tycker skiljer kattförsäkringen från konkurrenternas: 

Tillägg Lassie

Lassie Kattförsäkring erbjuder två tillägg. Tilläggen är en livförsäkring och en användbarhetsförsäkring som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med på samtliga nivåer. Med tilläggen får du ett mer omfattande försäkringsskydd för din katt. 

Livförsäkring

Lassie Kattförsäkring erbjuder en livförsäkring som tillägg till samtliga försäkringsnivåer.   

Med livförsäkringen kan du få ersättning om din katt avlider, försvinner eller blir stulen.

Högsta möjliga ersättningsbelopp baseras på marknadsvärdet på din katt. Beloppet kan inte överstiga 20 000 kronor. 

Livförsäkringen kan tecknas tills det år din katt fyller sex år.  

Livförsäkringen upphör att gälla när katten fyllt tretton år för alla raser. 

Liv med användbarhet

Till din kattförsäkring går det att teckna ett tillägg för användbarhet. Det innebär att du kan få ersättning om din katt är avsedd för avel och tappar fortplantningsförmågan.

Uppfödarförsäkring

Som uppfödare kan du teckna en omfattande uppfödarförsäkring hos Lassie. Med försäkringen får du utöver det som ingår i en vanlig hundförsäkring även ett extra skydd för uppfödare. Några av delarna som ingår i försäkringen går vi igenom nedan. 

Fertilitetsutredning

Med försäkringen ingår en fertilitetsutredning för din katt. Det kan till exempel vara om din honkatt inte blir dräktig efter parning eller din hankatt misstänks vara steril. 

Kullförsäkring

I uppfödarförsäkringen ingår en kullförsäkring för de kattungar som föds i kullen. Med försäkringen är kattungarna försäkrade med en veterinärvårdsförsäkring på 30 000 kronor totalt för samtliga i kullen. 

Försäkringen gäller från kullens födsel till och med leveransdagen till ny ägare eller fodervärd. Den gäller upp till fyra månaders ålder. 

Kattungarna kan ersättas med högst 8 000 kronor per kattunge om dödsfall skulle inträffa eller om en kattunge skulle behöva avlivas till följd av en skada eller sjukdom mellan fem och tolv veckors ålder.

Dolda fel

I försäkringen ingår ett skydd för dolda fel hos kattungarna. 

Kejsarsnitt

Uppfödarförsäkringen inkluderar ersättning för kejsarsnitt förutsatt att din katt inte blivit förlöst med kejsarsnitt innan. Beroende på vilken nivå som du väljer på försäkringen ingår ett eller två kejsarsnitt. 

Tillägg

Tillägg som går att teckna till uppfödarförsäkringen är ett för användbarhet och ett för livförsäkring

Tillägget för användbarhet gäller för avelsförmåga hos din katt. 

Tillägget för livförsäkringen innebär att du kan erhålla ett högsta belopp på 8 000 kronor per kattunge. 

Rabatter

Lassie Kattförsäkring erbjuder rabatter på sina kattförsäkringar. Du får möjlighet att samla poäng och kan därmed sänka priset på din försäkring. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Samla poäng

Lassie Kattförsäkring erbjuder ett lojalitetsprogram där du kan samla poäng och sänka ditt pris med upp till 500 kronor per år. I bolagets app kan du enkelt följa hur många poäng du har. 

söt kattunge

Karens & självrisk

Det är alltid bra att se över bolagens karenstid och självrisk innan du väljer kattförsäkring. Vi har samlat information om den karenstid och självrisk som bolaget erbjuder för att underlätta för dig vid ditt val av kattförsäkring. 

Karens

Lassie Kattförsäkring har en karenstid på 14 dagar. Försäkringen gäller endast för ersättning vid skador som uppkommer vid olycksfall och inte för sjukdomar som uppstår under de 14 första dagarna av försäkringstiden. 

Självrisk

Enkelt beskrivet är självrisken den del av kostnaderna som du betalar till följd av sjukdom eller skada. Ju högre självrisk du betalar, desto lägre blir självriskpremien.

Lassie Kattförsäkring erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken. Du kan välja en fast del på 0 kr, 1 500 kr eller 3 500 kronor tillsammans med 15% eller 25% i rörlig del.

Bolaget erbjuder den längsta självriskperioden på marknaden med 365 dagar. Självriskperioden gäller från det första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Lassie

Nackdelar med Lassie

Lassie Omdöme

Vårt betyg:
5/5

Lassie Omdöme

Lassies omdöme blir 5 av 5 efter vårt test och jämförelse. Omdömet är det högsta möjliga och Lassie tar en förstaplats i vår jämförelse. Vi tycker bolaget erbjuder den bästa kattförsäkringen 2024.

I vår undersökning av bolagets omdömen i andra jämförelser kan vi konstatera att alternativet Stor får höga poäng i flera jämförelser. 

Kattförsäkringen vinner i vår jämförelse eftersom den erbjuder ett av de högsta ersättningsbeloppen, flexibla försäkringsalternativ, längst självriskperiod, samma villkor för alla raser och en innovativ plattform och app med ett lojalitetsprogram som gynnar kunderna. 

Bolaget erbjuder en livförsäkring som tillägg till alla försäkringsalternativ. Jämfört med alla kattförsäkringar på marknaden är livförsäkringen omfattande men har en begränsad maximal ersättning. Vissa konkurrenter inkluderar även livförsäkringen i den mest omfattande nivån. 

Kattförsäkringen innehåller samma omfattning för alla kattraser och ger samma villkor för hundar och katter. Jämfört med andra kattförsäkringar på marknaden är Lassies erbjudande väldigt bra.

Alla nivåer som Lassie erbjuder ersätter tandsjukdomen TR. De flesta av bolagets konkurrenter erbjuder inte ersättning för alla nivåer och vissa erbjuder bara ersättning om tillägg tecknas. 

Självriskperioden på 365 dagar är längst på marknaden. Karenstiden är på 14 dygn. Det är lägre än flera av konkurrenterna som normalt har en karenstid på 20 dygn.  

Bolaget erbjuder ett lojalitetsprogram som ger dig möjlighet att samla poäng och sänka priset på din kattförsäkring. Jämfört med andra kattförsäkringar är programmet unikt.

Lassies omdöme från kunderna är utmärkta. Det stärker vårt omdöme och betyg.

Lassies omdöme blir efter vår analys därför det högsta: 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Jämför alla kattförsäkringar för att se varför Lassie erbjuder den bästa kattförsäkringen 2024. 

Kundernas erfarenhet av Lassie

Lassie har fått mycket goda omdömen från kunder. I flera tester och jämförelser har bolaget utsetts till en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden. Vi har tittat närmare på de betyg och omdömen Lassie har fått av Trustpilot.  

Trustpilot omdöme

Lassie har fått utmärkta omdömen på Trustpilot. Omdömena är fördelade mellan högsta (81%) och näst högsta betyg (6%). Omdömena gäller både för hund- och kattförsäkringar som bolaget erbjuder.

Trots att bolaget inte funnits så länge finns det en hel del kommentarer om bolaget. De flesta av kommentarer är väldigt bra. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats på Trustpilot kan du göra det här. 

Lassie omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen ger oss en tydlig indikation på att kunderna är nöjda med försäkringen.

Då passar Lassie dig

Lassie passar dig som vill ha en enkel men omfattande kattförsäkring. Försäkringen passar också dig som vill ha en smidig och modern app där du samlar poäng på dina försäkringar. 

Det mest omfattande alternativet Stor erbjuder ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden och ger ett komplett skydd. Försäkringen kan tecknas av alla kattraser utan begränsningar. 

Den kattförsäkring som passar dig bäst beror på ditt och din katts behov. Om du vill ha en enkel men omfattande kattförsäkring med goda förmåner är Lassie rätt försäkring för dig. 

Slutsats och summering

För att sammanfatta vårt omdöme och undersökning kan vi konstatera att Lassie erbjuder den bästa kattförsäkringen 2024. Försäkringen är modern, omfattande, prisvärd och innehåller inga rasspecifika begränsningar.

FAQ

Hos Trustpilot har Lassie fått utmärkta omdömen. Det indikerar på att kunderna är nöjda med försäkringen. 

Priset på Lassie Kattförsäkring beror på flera faktorer och varierar beroende på vilken ersättningsnivå som du väljer.

Lassie Kattförsäkring har en karenstid på 14 dagar. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringstiden. Du kan däremot få ersättning för skador till följd av olycksfall under perioden. 

Nej, kattförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar. 

Lassie är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget har fått utmärkta omdömen från dess kunder och har fått höga poäng i flera jämförelser och tester.  

Eftersom bolaget är nytt kan namnet vara okänt hos många. Lassie skapar en trygg försäkring eftersom bolaget är återförsäkrat av ett av världens största försäkringsbolag. 

Flera omdömen, jämförelser och tester som gjorts på Lassie visar på goda resultat. Resultatet av vårt test är också bra. Bolaget erbjuder den bästa kattförsäkringen på marknaden.

lassie logga

Om Lassie

Lassie är ett nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden. Bolaget har på kort tid börjat utmana de större försäkringsbolagen. Bolaget erbjuder en omfattande försäkringslösning med samma villkor för både hundar och katter oberoende av ras. 

Bolaget har utvecklat en app och plattform där du kan följa din hund eller katt direkt i mobilen och samla poäng. 

Bolaget grundades 2020 och är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen. Bolaget har ett agentavtal med ETU Forsikring A/S som innebär att bolaget representerar ETU Forsikring A/S avseende den försäkring som försäkringsvillkoret avser. ETU Forsikring A/S är ett väletablerat försäkringsbolag från Danmark.

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Lassie

Telefon: 010-183 98 18

e-post: [email protected]

Öppettider: Måndag till fredag 08:00-21:00

Postadress skadereglering:

Lassie AB Org. nr. 559268-8310
Markvardsgatan 15
113 53 Stockholm