ManyPets logo
5/5

ManyPets Kattförsäkring

Om ManyPets Kattförsäkring

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, är ett relativt nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden. Bolaget erbjuder en djurförsäkring för både katter och hundar. 

Kattförsäkringen som bolaget erbjuder är till stor del en veterinärvårdsförsäkring som är omfattande, flexibel och består av flera olika valmöjligheter för dig som försäkringstagare. 

De olika nivåerna som bolaget erbjuder är: bas, standard och premium. Det mest omfattande alternativet premium erbjuder det högsta ersättningsbeloppet på marknaden och innehåller dessutom en livförsäkring.

ManyPets Bas

Bas veterinärvårdsförsäkring är den kattförsäkring som ManyPets erbjuder som är minst omfattande av de tre nivåerna. Försäkringsnivån ger ett grundläggande skydd och omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt blir sjuk eller skadar sig. 

Eftersom Bas har ett lägre ersättningsbelopp än övriga nivåer är priset på försäkringen lägre. Utöver veterinärvård kan ersättning utgå för bland annat dolda fel, tandvård vid olycksfall samt även vid avlivning av din katt till följd av skada eller sjukdom. 

Försäkringen går att teckna tills din katt fyllt nio år och går att kombinera med flera olika tilläggsförsäkringar. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan ersättas för kostnader för undersökning och behandling av sjukdom eller skada som rekommenderats av en veterinär. 

På denna nivå ingår inte kostnader för receptbelagd medicin eller rehabilitering. 

Du kan få ersättning för behandling av tandskador på din katt som orsakats av en olycka. 

Ersättning för tandvård förutsätter att du årligen genomför en tandvårdskontroll på ditt djur.

Dolda fel såsom medfödda eller ärftliga sjukdomar och skador kan täckas av veterinärvårdsförsäkringen.

Det förutsätter dock att skadorna eller sjukdomarna inte kunnat upptäckas under en veterinärvårdsundersökning innan kattungen var fyra månader. 

Du kan få ersättning om en veterinär rekommenderat att din katt bör avlivas till följd av sjukdom eller skada.

Du kan erhålla upp till 2000 kronor för kostnader för avlivning, kremering och begravning.  

Innehåll Bas

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000 kr/år

Ingår

Ingår ej

Ingår ej

ManyPets Standard

Standard veterinärvårdsförsäkring är mer omfattande än bas och har ett högre ersättningsbelopp samt täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av sjukdom eller olycka för din katt. 

Utöver den veterinärvård och innehållet i nivån bas såsom skydd för dolda fel, ersättning för tandvård vid olycksfall och ersättning för avlivning, ersätter även nivån standard nödvändig behandling av tandsjukdomar. 

Försäkringsnivån ersätter även kostnader för receptbelagd medicin utan maxtak, ordinerat foder, rehabilitering och alternativ medicinsk behandling, behandling av beteenderubbningar och komplikationer vid dräktighet.  

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för kostnader för undersökning, behandling och medicin av sjukdom eller skada som rekommenderats av en veterinär. 

Du kan få ersättning för mediciner som rekommenderats av en veterinär för att läka sjukdom eller skada hos din katt. 

Ersättning för MR-, CT- och scintigrafiröntgen kan utgå i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan i det maximala ersättningsbeloppet få ersättning för strålbehandling och cellgiftsbehandling för din katt till följd av sjukdom. 

Du kan få ersättning upp till 6000 kronor per år för rehabilitering och alternativ medicinsk behandling såsom simning, fysioterapi och akupunktur förutsatt att det rekommenderas eller utförs av en veterinär. 

Du kan få ersättning för kostnader för behandling av beteenderubbningar hos din katt.

Det förutsätter dock att din katt fått en diagnos av en veterinär och att behandlingen sker upp till sex månader efter diagnos. 

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av tandsjukdomar eller tandskador. 

Du kan få ersättning för tandsjukdomen TR (tidigare FORL) förutsatt att din katt varit symtomfri under de senaste två åren. 

Ersättning för tandvård förutsätter att du årligen genomför en tandvårdskontroll på ditt djur.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling om det uppstår komplikationer under kattens första dräktighet. 

Du kan få ersättning för ordinerat foder som rekommenderats av veterinär. 

Du kan få ersättning med upp till 3000 kronor per år i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda fel såsom medfödda eller ärftliga sjukdomar och skador kan täckas av veterinärvårdsförsäkringen.

Det förutsätter dock att skadorna eller sjukdomarna inte kunnat upptäckas under en veterinärvårdsundersökning innan kattungen var fyra månader. 

Du kan få ersättning om en veterinär rekommenderat att din katt bör avlivas till följd av sjukdom eller skada.

Du kan erhålla upp till 2000 kronor för kostnader för avlivning, kremering och begravning.  

Försäkringsskyddet för nivå Standard gäller för veterinärvård inom EU i upp till 90 dagar per år. 

Innehåll Standard

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60 000 kr/år

Ingår

6 000 kr/år

Ingår

ManyPets Premium

Premium veterinärvårdsförsäkring är det mest omfattande av de tre alternativen och täcker de flesta kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad. 

Försäkringen erbjuder Sveriges högsta veterinärvårdsbelopp med maximalt 140 000 kronor per år. I premium ingår även en livförsäkring för din katt. 

Nivån premium har samma omfattande innehåll som nivån standard men med högre ersättningsnivåer. Till exempel kan du få ersättning av ordinerat foder upp till 7000 kronor per år och ersättning för rehabilitering upp till 14 000 kronor per år. Medicin ingår likt standard utan maxtak. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet. 

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för kostnader för undersökning, behandling och medicin av sjukdom eller skada som rekommenderats av en veterinär till ett högre ersättningsbelopp än övriga nivåer. 

Du kan få ersättning för mediciner som rekommenderats av en veterinär för att läka skada eller sjukdom hos din katt. Ersättningsbeloppet är högre än övriga nivåer. 

Du kan få ersättning för MR-, CT- och scintigrafiröntgen. Ersättningen ingår i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Du kan i det maximala ersättningsbeloppet få ersättning för strålbehandling och cellgiftsbehandling för din katt till följd av sjukdom. 

Du kan få ersättning för rehabilitering och alternativ medicinsk behandling såsom simning, fysioterapi och akupunktur förutsatt att det rekommenderas eller utförs av en veterinär. 

Du kan få ersättning för upp till 14 000 kronor per år.

Du kan få ersättning för kostnader för behandling av beteenderubbningar hos din katt.

Det förutsätter dock att din katt fått en diagnos av en veterinär och att behandlingen sker upp till tolv månader efter diagnos. 

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av tandsjukdomar eller tandskador. 

Du kan få ersättning för tandsjukdomen TR (tidigare FORL) förutsatt att din katt varit symtomfri under de senaste två åren. 

Ersättning för tandvård förutsätter att du årligen genomför en tandvårdskontroll på ditt djur.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling, inklusive kejsarsnitt, om det uppstår komplikationer under kattens första dräktighet. 

Du kan få ersättning för foder som ordinerats av en veterinär. 

Du kan få ersättning med upp till 7000 kronor per år i det totala ersättningsbeloppet för veterinärvård. 

Dolda fel såsom medfödda eller ärftliga sjukdomar och skador kan täckas av veterinärvårdsförsäkringen.

Det förutsätter dock att skadorna eller sjukdomarna inte kunnat upptäckas under en veterinärvårdsundersökning innan kattungen var fyra månader. 

Du kan få ersättning om en veterinär rekommenderat att din katt bör avlivas till följd av sjukdom eller skada.

Du kan erhålla upp till 2000 kronor för kostnader för avlivning, kremering och begravning.  

Försäkringsskyddet för nivå Standard gäller för veterinärvård inom EU i upp till 90 dagar per år. 

Innehåll Premium

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

140 000 kr/år

Ingår

14 000 kr/år

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

ManyPets Kattförsäkring erbjuder förutom olika nivåer av veterinärvård även olika tillägg som du kan komplettera din kattförsäkring med för att utöka ditt skydd ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring (som ingår i nivån premium), ett tillägg för tidigare besvär och ett tillägg för pengarna tillbaka.

Livförsäkring

ManyPets Kattförsäkring erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som tillägg för försäkringsnivåerna bas och standard. Försäkringen ingår i nivån premium. 

Om du tecknar en livförsäkring för din katt hos bolaget kan du få ersättning om din katt försvinner, blir stulen eller avlider.

Om din katt avlider kan du få ersättning för marknadsvärdet för din katt med vissa begränsningar beroende på nivå. I nivån bas kan du få ersättning upp till 5000 kronor, i nivån standard kan du få ersättning upp till 10 000 kronor och i nivån premium kan du få ersättning upp till 70 000 kronor. 

Om din katt blir stulen eller försvinner kan du få ersättning för annonseringskostnader för att hitta din katt igen. Bolaget kan även betala ut hittelön som högst uppgår till kattens dubbla marknadsvärde.

Bolaget lämnar inte någon ersättning för katter som avlider när de är äldre än nio år. 

Tidigare besvär

Försäkringsbolaget erbjuder ett tillägg för tidigare besvär till samtliga nivåer för veterinärvård. Det innebär att du kan få ersättning för kostnader kopplade till behandling av din katts skada eller sjukdom även om din katt tidigare fått behandling och felet är känt sedan tidigare. 

Du kan med tillägget tidigare besvär få ersättning upp till 7000 kronor per år om din katt får besvär med en skada eller sjukdom som den tidigare undersökts, behandlats eller medicinerats för inom de senaste två åren. 

Ersättningen förutsätter dock att din katt inte undersökts, behandlats eller medicinerats för besvär inom de tre senaste månaderna innan försäkringen började gälla. 

Pengar tillbaka

Bolaget erbjuder ett tillägg till samtliga nivåer där du har möjlighet att få tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år som din katt är skadefri. 

Tillägget innebär att du kan få tillbaka pengar på din årspremie om bolaget inte betalat ut någon skadeersättning under försäkringsåret som varit. Du får tillbaka pengarna om tillägget är tecknat oavsett om du förnyar din försäkring eller inte. 

Rabatter

kattunge

ManyPets Kattförsäkring erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Vi listar några av de rabatter som ManyPets Kattförsäkring erbjuder nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Mängdrabatt

Du får 15% rabatt per år om du försäkrar två eller fler djur på samma försäkring hos bolaget. 

Pengar tillbaka

Med tillägget pengar tillbaka kan du få tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år din katt är skadefri. Se mer information under tillägg. 

Karens & självrisk

Busig kattunge

För att underlätta vid ditt val av kattförsäkring har vi sammanfattat bolagets karenstid och självrisk. Försäkringsbolagens karenstid och självrisk kan vara bra att jämföra vid val kattförsäkring för att undvika överraskningar. 

Karenstid

Bolaget har en karenstid på 14 dagar när du tecknar en kattförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringen. 

Karenstiden gäller inte om du byter från ett annat försäkringsbolag och har haft din katt försäkrad oavbrutet. 

Försäkringsbolaget kan dock inte ersätta kostnader som uppstår på grund av att din katt avlidit till följd av en sjukdom under de 14 första dagarna oavsett om din katt varit försäkrad hos ett annat bolag oavbrutet tidigare. 

Självrisk

Självrisken är den del av kostnaderna som du som försäkringstagare står för om det uppstår kostnader till följd av skada eller sjukdom. Ju högre självrisk du betalar, desto lägre blir premien. Det finns en fast och rörlig del. ManyPets Kattförsäkring erbjuder flera olika belopp som du kan välja mellan. 

Alternativ för katter under nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 0 kr, 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Alternativ för katter över nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: 25%

ManyPets Kattförsäkring erbjuder en självriskperiod på 365 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Sammanfattning av ManyPets

ManyPets
5/5

ManyPets Kattförsäkring erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden 2021.

Kattförsäkringen är nästintill komplett då den erbjuder marknadens högsta ersättning, lägsta självrisk och längsta självriskperiod utan många av de begränsningar som konkurrenterna har för vissa raser. Det maximala ersättningsbeloppet sänks inte heller med åldern. 

Försäkringslösningen är flexibel och du kan själv välja mellan tre olika nivåer och komplettera skyddet med flera olika tillägg. Tillägget för livförsäkring ingår i den mest omfattande nivån. Bolaget erbjuder dock inte ett specialanpassat tillägg för kattuppfödare vilket flera av konkurenterna gör. 

Bolaget har inga rasspecifika begränsningar och ger möjlighet för dig att få ersättning för kroniska sjukdomar och tidigare besvär vilket skiljer ManyPets Kattförsäkring från flera konkurrenter. 

Försäkringsbolaget är det enda på marknaden som en självriskperiod på 365 dagar och som ger dig möjlighet att välja en fast självrisk på 0 kronor. Bolaget har även en karenstid på 14 dygn vilket är lägre än flera andra som har 20 dygn.  

ManyPets Kattförsäkring erbjuder flera rabatter och framför allt ett tillägg som gör att du kan spara pengar. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Snabbfakta

ManyPets

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, är ett innovativt försäkringsbolag nischat mot djurförsäkringar. Bolaget har med hjälp av djurägares synpunkter gjort sitt bästa för att anpassa katt- och hundförsäkringar efter djurägarnas och djurens försäkringsbehov. 

Bolaget grundades i London 2012 och 2017 lanserades de första djurförsäkringarna i Storbritannien. Försäkringsbolaget har idag över 500 000 medlemmar. ManyPets ägs av det brittiska försäkringsbolaget Bought by Many Ltd. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag