ManyPets logo
ManyPets omdöme:
5/5

ManyPets Kattförsäkring Recension

OBS! ManyPets Kattförsäkring kan inte längre nytecknas i Sverige från och med den 1 juli 2023. Bolaget finns dock kvar i Sverige för redan befintliga kunder. Läs mer på bolagets hemsida.

Nedan följer vår tidigare recension av bolaget när de fortfarande erbjöd djurförsäkringar i Sverige.  

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, är ett relativt nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden. Bolaget erbjuder en djurförsäkring för både katter och hundar.

I vårt test och recension av bolaget sammanfattar vi och undersöker allt du behöver veta om ManyPets Kattförsäkring. Vi går igenom allmän information om bolaget, bolagets rabatter och erbjudanden, för- och nackdelar, kundernas erfarenhet och slutligen sammanställer vi ManyPets omdöme. 

Kattförsäkringen som bolaget erbjuder är till stor del en veterinärvårdsförsäkring som är omfattande, flexibel och består av flera olika valmöjligheter för dig som försäkringstagare. 

Kattförsäkringen går att teckna på tre olika nivåer: bas, standard och premium. Det mest omfattande alternativet premium erbjuder ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden och innehåller dessutom en livförsäkring.

Läs mer nedan om du vill veta vad vi tycker om ManyPets Kattförsäkring.

Senast uppdaterad: 2023-06-01

Innehållsförteckning

ManyPets Ranking - Översikt

ManyPets Ranking
Ersättningsbelopp
5 av 5
Tillägg
4 av 5
Pris
4 av 5
Karens
5 av 5
Självrisk
5 av 5
ManyPets omdöme
5/5

ManyPets pris

Priset på ManyPets Kattförsäkring kostar från ca 75 kr per månad. Priset varierar och beror på flera faktorer. Omfattning och ersättningsnivå är två faktorer som spelar stor roll. 

Priset påverkas också av var du bor och hur gammal din katt är. Med de rabatter som bolaget erbjuder kan du komma ner i pris ytterligare. 

Innehåll i ManyPets Kattförsäkringar

ManyPets ger dig möjlighet att välja mellan tre olika nivåer: Premium, Standard och Bas. Läs mer nedan om vad de olika nivåerna innehåller för att hitta den bästa för dig och din katt. 

ManyPets Premium

Premium veterinärvårdsförsäkring är det mest omfattande av de tre alternativen och täcker de flesta kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad. 

Försäkringen erbjuder ett av Sveriges högsta veterinärvårdsbelopp med maximalt 140 000 kronor per år. I premium ingår även en livförsäkring för din katt. 

Nivån premium har samma omfattande innehåll som nivån standard men med högre ersättningsnivåer. Till exempel kan du få ersättning av ordinerat foder upp till 7000 kronor per år och ersättning för rehabilitering upp till 14 000 kronor per år. Medicin ingår utan maxtak. Försäkringen ersätter tandsjukdomen FORL TR. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Premium

ManyPets Kattförsäkring Premium erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 140 000 kronor per år. Beloppet är ett av högsta jämfört med konkurrenternas erbjudande på samma försäkringsnivå. 

Innehåll Premium

Innehåll Premium
Max ersättningsbelopp
140 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
14 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

ManyPets Standard

Standard veterinärvårdsförsäkring är mer omfattande än bas och har ett högre ersättningsbelopp samt täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av sjukdom eller olycka för din katt. 

Utöver den veterinärvård och innehållet i nivån bas såsom skydd för dolda fel, ersättning för tandvård vid olycksfall och ersättning för avlivning, ersätter även nivån standard nödvändig behandling av tandsjukdomar. Försäkringen ersätter tandsjukdomen FORL TR. 

Försäkringsnivån ersätter även kostnader för receptbelagd medicin utan maxtak, ordinerat foder, rehabilitering och alternativ medicinsk behandling, behandling av beteenderubbningar och komplikationer vid dräktighet.  

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Standard

ManyPets Kattförsäkring Standard erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 60 000 kronor per år. Det är högre än vad flera av konkurrenterna erbjuder för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Standard

Innehåll Standard
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
6 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

ManyPets Bas

Bas veterinärvårdsförsäkring är den kattförsäkring som ManyPets erbjuder som är minst omfattande av de tre nivåerna. Försäkringsnivån ger ett grundläggande skydd och omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt blir sjuk eller skadar sig. 

Eftersom Bas har ett lägre ersättningsbelopp än övriga nivåer är priset på försäkringen lägre. Utöver veterinärvård kan ersättning utgå för bland annat dolda fel, tandvård vid olycksfall samt även vid avlivning av din katt till följd av skada eller sjukdom.

Försäkringen går att teckna tills din katt fyllt nio år och går att kombinera med flera olika tilläggsförsäkringar. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Ersättningsbelopp Bas

ManyPets Kattförsäkring Bas ger ett ersättningsbelopp på maximalt 30 000 kronor per år. Det är i linje med flera av konkurrenternas erbjudanden på den här försäkringsnivån. 

Innehåll Bas

Innehåll Bas
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Jämför innehåll

ManyPets har en bra och omfattande kattförsäkring som erbjuder mer än de flesta av konkurrenterna.

Vi har sammanställt sex punkter som vi tycker särskiljer kattförsäkringen från andra kattförsäkringar: 

Tillägg ManyPets

ManyPets Kattförsäkring erbjuder förutom olika nivåer av veterinärvård även olika tillägg som du kan komplettera din kattförsäkring med för att utöka ditt skydd ytterligare. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring (som ingår i nivån premium), ett tillägg för tidigare besvär och ett tillägg för pengarna tillbaka.

Livförsäkring

ManyPets Kattförsäkring erbjuder en livförsäkring som kan tecknas som tillägg för försäkringsnivåerna bas och standard. Försäkringen ingår i nivån premium. 

Om du tecknar en livförsäkring för din katt hos bolaget kan du få ersättning om din katt försvinner, blir stulen eller avlider.

Om din katt avlider kan du få ersättning för marknadsvärdet för din katt med vissa begränsningar beroende på nivå. I nivån bas kan du få ersättning upp till 5000 kronor, i nivån standard kan du få ersättning upp till 10 000 kronor och i nivån premium kan du få ersättning upp till 70 000 kronor. 

Om din katt blir stulen eller försvinner kan du få ersättning för annonseringskostnader för att hitta din katt igen. Bolaget kan även betala ut hittelön som högst uppgår till kattens dubbla marknadsvärde.

Bolaget lämnar inte någon ersättning för katter som avlider när de är äldre än nio år. 

Tidigare besvär

Försäkringsbolaget erbjuder ett tillägg för tidigare besvär till samtliga nivåer för veterinärvård. Det innebär att du kan få ersättning för kostnader kopplade till behandling av din katts skada eller sjukdom även om din katt tidigare fått behandling och felet är känt sedan tidigare. 

Du kan med tillägget tidigare besvär få ersättning upp till 7000 kronor per år om din katt får besvär med en skada eller sjukdom som den tidigare undersökts, behandlats eller medicinerats för inom de senaste två åren. 

Ersättningen förutsätter dock att din katt inte undersökts, behandlats eller medicinerats för besvär inom de tre senaste månaderna innan försäkringen började gälla. 

Pengar tillbaka

Bolaget erbjuder ett tillägg till samtliga nivåer där du har möjlighet att få tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år som din katt är skadefri. 

Tillägget innebär att du kan få tillbaka pengar på din årspremie om bolaget inte betalat ut någon skadeersättning under försäkringsåret som varit. Du får tillbaka pengarna om tillägget är tecknat oavsett om du förnyar din försäkring eller inte. 

Rabatter

ManyPets Kattförsäkring erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Vi listar några av de rabatter som ManyPets Kattförsäkring erbjuder nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Mängdrabatt

Du får 15% rabatt per år om du försäkrar två eller fler djur på samma försäkring hos bolaget. 

Pengar tillbaka

Med tillägget pengar tillbaka kan du få tillbaka 20% av din årliga försäkringspremie för varje år din katt är skadefri. Se mer information under tillägg.

kattunge

Karens & självrisk

För att underlätta vid ditt val av kattförsäkring har vi sammanfattat bolagets karenstid och självrisk. Försäkringsbolagens karenstid och självrisk kan vara bra att jämföra vid val kattförsäkring för att undvika överraskningar. 

Karens

Bolaget har en karenstid på 14 dagar när du tecknar en kattförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av försäkringen. 

Karenstiden gäller inte om du byter från ett annat försäkringsbolag och har haft din katt försäkrad oavbrutet. 

Försäkringsbolaget kan dock inte ersätta kostnader som uppstår på grund av att din katt avlidit till följd av en sjukdom under de 14 första dagarna oavsett om din katt varit försäkrad hos ett annat bolag oavbrutet tidigare. 

Självrisk

Självrisken är den del av kostnaderna som du som försäkringstagare står för om det uppstår kostnader till följd av skada eller sjukdom. Ju högre självrisk du betalar, desto lägre blir premien. Det finns en fast och rörlig del. ManyPets Kattförsäkring erbjuder flera olika belopp som du kan välja mellan. 

Alternativ för katter under nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 0 kr, 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Alternativ för katter över nio år

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1500 kr eller 3500 kr. 

Rörlig del: 25%

ManyPets Kattförsäkring erbjuder en självriskperiod på 365 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med ManyPets

Nackdelar med ManyPets

ManyPets Omdöme

Vårt betyg:
5/5

ManyPets Omdöme

ManyPets Kattförsäkring erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden 2023.

Kattförsäkringen är nästintill komplett då den erbjuder en av marknadens högsta ersättningar, lägst självrisk och längsta självriskperiod utan många av de begränsningar som konkurrenterna har för vissa raser. Det maximala ersättningsbeloppet sänks inte heller med åldern. 

Försäkringslösningen är flexibel och du kan själv välja mellan tre olika nivåer och komplettera skyddet med flera olika tillägg. Tillägget för livförsäkring ingår i den mest omfattande nivån. Bolaget erbjuder dock inte ett specialanpassat tillägg för kattuppfödare vilket flera av konkurrenterna gör. 

Bolaget har inga rasspecifika begränsningar och ger möjlighet för dig att få ersättning för kroniska sjukdomar och tidigare besvär vilket skiljer ManyPets Kattförsäkring från flera konkurrenter. 

De kundomdömen som finns visar till stor del på att kattförsäkringen är bra vilket stärker vårt omdöme.

ManyPets omdöme blir efter vår recension det högsta: 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Jämför Kattförsäkringar och se vilken som är den bästa kattförsäkringen 2023

Kundernas erfarenhet av ManyPets

ManyPets har vunnit flera utmärkelser och fått goda omdömen av sina kunder internationellt. I Sverige har kundomdömena varit blandade än så länge. Vi har sammanställt de omdömen som ManyPets fått på Trustpilot och Feefo. 

Trustpilot omdöme

ManyPets Kattförsäkring har fått till stor del goda omdömen på Trustpilot. De är främst fördelade mellan högsta betyg (61%), näst högsta betyg (12%) och och lägsta betyg (18%).

Bolaget har inte funnits så länge på den svenska marknaden men har fått en hel del kommentarer. Många kommentarer är positiva till den snabba och trevliga servicen. 

Vill du se mer om de kommentarer som finns på Trustpilot, se här

manypets omdöme trustpilot

Vår kommentar: Betygen är till stor del positiva och ger oss en tydlig indikation på att kunderna till stor del är nöjda med ManyPets.

Feefo omdöme

ManyPets har fått höga betyg hos Feefo med ett snittbetyg på 4,5 av 5. Betyget baseras på de betyg som lämnats om bolaget det senaste året. 

manypets omdöme feefo

Vår kommentar: Det höga betyget hos Feefo ger en bra indikation på att många kunder är nöjda med ManyPets.

Då passar ManyPets dig

ManyPets passar dig som vill ha en flexibel och omfattande kattförsäkring för din katt. 

Med den mest omfattande nivån Premium får du ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden och försäkringen inkluderar en livförsäkring. 

Alla försäkringar kan tecknas till samma villkor oavsett ras. 

Den bästa kattförsäkringen för dig och din katt beror på ert behov. Om du vill ha en omfattande och prisvärd kattförsäkring utan begränsningar är ManyPets rätt försäkring för din katt. 

Slutsats och summering

Vår slutsats och summering av ManyPets Kattförsäkring resulterar i att ManyPets erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna 2023. Försäkringen utmanar verkligen de stora försäkringsbolagen i Sverige och är omfattande, flexibel och saknar rasspecifika begränsningar.

FAQ

ManyPets har fått goda omdömen från både Trustpilot och Feefo vilket indikerar att kunderna är nöjda med försäkringsbolaget. 

Nej, kattförsäkringen har inga rasspecifika begränsningar. 

Priset på ManyPets Kattförsäkring är från ca 75 kr/mån. Det beror på flera faktorer och varierar beroende på vilken ersättningsnivå som du väljer. 

ManPets Kattförsäkring har en karenstid på 14 dagar.

ManyPets är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolagets försäkringserbjudande har fått flera utmärkelser och höga betyg i många jämförelser. 

Namnet kanske är okänt för många eftersom bolaget är relativt nytt på den svenska marknaden. På den brittiska marknaden har bolaget funnits 2012 och är välkänt under namnet Bought by Many. På den brittiska marknaden har bolaget fått en mängd goda omdömen. 

De kundomdömen som finns visar till stor del på att kattförsäkringen är bra. Vi tycker bolaget erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden

ManyPets logo

Om ManyPets

ManyPets, som tidigare hette Bought by Many, är ett innovativt försäkringsbolag nischat mot djurförsäkringar. Bolaget har med hjälp av djurägares synpunkter gjort sitt bästa för att anpassa katt- och hundförsäkringar efter djurägarnas och djurens försäkringsbehov. 

Bolaget grundades i London 2012 och 2017 lanserades de första djurförsäkringarna i Storbritannien. Försäkringsbolaget har idag över 500 000 medlemmar. ManyPets ägs av det brittiska försäkringsbolaget Bought by Many Ltd. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till ManyPets

Telefon: 041-088 02 02

e-post: [email protected]

Öppettider: Vardagar 9:00-17:30

Skador anmäls på sajten under Mina sidor.