Moderna kattförsäkring
5/5

Moderna Kattförsäkring

Om Moderna Kattförsäkring

Bolaget erbjuder en flexibel veterinärvårdsförsäkring för din katt där du kan välja omfattning baserat på tre olika nivåer: enkel, dubbel eller trippel.

Försäkringarna har olika omfattning men samtliga täcker så kallad kostnad för veterinärvård vilket innebär kostnader för undersökning eller behandling som din katt kan behöva till följd av skada eller sjukdom.

Moderna Enkel

Enkel veterinärvårdsförsäkring är den försäkring som Moderna erbjuder är minst omfattande av de tre nivåerna. Försäkringsnivån omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt blir sjuk eller skadar sig. 

Försäkringen ersätter så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen. 

Innehåll Enkel

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30 000 kr/år

Ingår

Ingår ej

Ingår ej

Moderna Dubbel

Dubbel veterinärvårdsförsäkring är mer omfattande än enkel och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av sjukdom eller olycka för din katt. 

Försäkringen erbjuder ersättning för så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom men för ett högre ersättningsbelopp än enkel.

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd medicin ingår i det maximala veterinärvårdsbeloppet.

Ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer upp till 7 000 kr/år går även att erhålla med nivån dubbel. 

Ersättning för rehabiliteringskostnader upp till 7 000 kr/år går att erhålla utöver det maximala veterinärvårdsbeloppet.

Dolda felförsäkring ingår i veterinärvårdsförsäkringen om din kattunge varit försäkrad innan fyra månader.

Nivån dubbel ersätter även veterinärvård gällande radiojodbehandling av hypertyreos. 

Innehåll Dubbel

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

60 000 kr/år

Ingår

7 000 kr/år

7 000 kr/år

Moderna Trippel

Trippel veterinärvårdsförsäkring är det mest omfattande av de tre alternativen och täcker de flesta kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad. 

Försäkringen erbjuder ersättning för så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom men för ett högre ersättningsbelopp än enkel och dubbel. Försäkringen erbjuder två olika ersättningsbelopp. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Kostnader för receptbelagd medicin ingår i det maximala veterinärvårdsbeloppet.

Ersättning för MR, CT och liknande röntgenformer går även att erhålla med nivån trippel upp till 15 000 kr/år. 

Ersättning för rehabiliteringskostnader upp till 7 000 kr/år går att erhålla utöver det maximala veterinärvårdsbeloppet.

Dolda felförsäkring ingår i veterinärvårdsförsäkringen om din kattunge varit försäkrad innan fyra månader.

Nivån trippel ersätter veterinärvård som även gäller för radiojodbehandling av hypertyreos. 

Nivån trippel ersätter kostnader för strålning och cellgifter vid behandling av cancersjukdom. 

Nivån trippel ersätter även kostnader för inackordering på kattpensionat. Det gäller om du bedöms av läkare vara så sjuk att du inte längre kan ta hand om din katt. 

Innehåll Premium

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

90 / 120K kr/år

Ingår

7 000 kr/år

15 000 kr/år

Olika tilläggsförsäkringar

Moderna erbjuder olika tillägg som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för att utöka ditt skydd ytterligare. Försäkringsbolaget erbjuder bland annat en livförsäkring och en speciell försäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Som tillägg till samtliga nivåer av veterinärvårdsförsäkringar kan du välja till en livförsäkring för din katt. Livförsäkring går att teckna både för raskatter och huskatter/blandraser och gäller utan självrisk.

Beloppet täcker i första hand marknadsvärdet på din katt. Marknadsvärdet motsvarar oftast inköpspriset på din katt men kan höjas om katten meriterats.

För huskatter eller blandraser är beloppet högst 1 000 kronor om inte katten har meriter från exempelvis utställning.

I livförsäkringen ingår även ersättning för förlorad avelsförmåga. 

Livförsäkringen gäller dock inte om din katt kommit bort. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en omfattande försäkring för dig som är uppfödare där du kan ta del av flera rabatter för att få en så prisvärd försäkring som möjligt. Förutom att katterna hos en uppfödare täcks av det som ingår i en vanlig kattförsäkring tillkommer en del kompletterande skydd. 

Avelsförmåga och förlossningskomplikationer

Den livförsäkring som du tecknar för din katt som registrerad uppfödare hos Moderna innefattar även ersättning för förlorad avelsförmåga. Utöver det omfattar även den veterinärvårdsförsäkring som du tecknar för din katthona ersättning för förlossningskomplikationer och upp till två kejsarsnitt. 

Kullförsäkring

Utan extra kostnad kan du teckna en kullförsäkring om din katt är försäkrad hos Moderna. Dolda felförsäkring för kattungarna i kullen ingår då utan extra kostnad och försäkringen ersätter upp till försäljningspriset i upp till tre år från leveransdag vilket motsvarar uppfödarens ansvar.

Innan leverans av kattungarna täcks dem av en veterinärvårds- och livförsäkring. Försäkringsskyddet gäller för kattungarna från fyra veckors ålder till leveransdagen eller högst till den dag kattungarna blir 14 veckor gamla. Beloppet för veterinärvård är upp till 30 000 kr och livförsäkringen täcker det förväntade försäljningspriset.

Rabatter

Kattungar

Moderna erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som Moderna erbjuder för kattförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Kattungerabatt

Du får 25% rabatt på första årspremien om försäkring tecknas när kattungen är mindre än sex månader. 

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina kattungeköpare tecknar hos bolaget. 

Rabatt för dig med registrerat stamnamn

Som kattuppfödare med registrerat stamnamn erbjuder Moderna 30% från första kattförsäkringen både på veterinärvårds- och livförsäkring. 

Samlingsrabatt

Om du samlar flera försäkringar hos Moderna kan du få upp till 20% i samlingsrabatt. 

Karens & självrisk

Kattunge

Två viktiga punkter att se över vid val att kattförsäkring för att undvika överraskningar är vilken karenstid försäkringsbolaget har och vad de erbjuder för självrisk. Vi har därför sammanfattat den informationen för att underlätta för dig. 

Karenstid

En karenstid om 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen gäller om din katt tidigare varit oförsäkrad. Det innebär att försäkringen inte ersätter dig om din katt blir sjuk under karenstiden och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden. 

Om du byter försäkringsbolag med samma omfattning av försäkring ska de 20 dygn karenstid passerats hos det tidigare försäkringsbolaget. 

Bolaget har även en karenstid på 20 dygn om du utökar din försäkring till en mer omfattande och ett högre ersättningsbelopp. 

Ingen karenstid

Moderna har ingen karenstid om du flyttar din försäkring med samma omfattning från ett annat svenskt försäkringsbolag.

Detsamma gäller om din kattunge är yngre än 14 veckor och har ett veterinärintyg utan anmärkning som är högst sju dagar gammalt. 

För olycksfall börjar försäkringen gälla direkt och ingen karenstid gäller.

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Bolaget erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken som du själv väljer när du tecknar försäkringen. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1100 kr, 2200 kr eller 4000 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Moderna erbjuder en självriskperiod på 180 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Sammanfattning av Moderna

Moderna kattförsäkring
5/5

Efter vår helhetsbedömning av den kattförsäkring som Moderna erbjuder kan vi konstatera att bolaget erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden 2021.

Moderna erbjuder en flexibel kattförsäkring som går att teckna på olika nivåer beroende på omfattning. Den mest omfattande nivån har det näst högsta ersättningsbeloppet på marknaden och beloppet sänks inte med kattens ålder. 

Bolaget erbjuder även flera tilläggsförsäkringar. Livförsäkringen går att teckna för både raskatter och huskatter vilket inte är lika vanligt hos konkurrenterna. Moderna erbjuder även en omfattande kattförsäkring som är specialanpassad för kattuppfödare. 

Självriskperioden är 180 dagar vilket är något längre än de flesta av konkurrenterna men inte längst på marknaden. Karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. 

Moderna erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris på din försäkringskostnad. Jämfört med konkurrenterna skulle Moderna dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Snabbfakta

Moderna kattförsäkring

Moderna Djurförsäkringar är ett nischat dotterbolag till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Moderbolaget är det femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden. 

Djurförsäkringar är ett nischat varumärke som har specialiserat sig på försäkringar till katter och hundar. Bolaget har som ambition att erbjuda produkter till ett bra pris snabbt och enkelt när du som kund behöver det. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag