Moderna kattförsäkring
Moderna omdöme:
5/5

Moderna Kattförsäkring Recension

Moderna erbjuder en flexibel veterinärvårdsförsäkring för din katt där du kan välja omfattning baserat på tre olika nivåer. Bolaget erbjuder även flera tillägg som du kan komplettera din försäkring med. 

Vi testar och jämför Moderna med andra kattförsäkringar i vår recension och undersökning av bolaget. Vi samlar allt du behöver veta om kattförsäkringen. Du hittar allmän information, erbjudanden och rabatter, för- och nackdelar, kundernas erfarenhet och till sist Moderna omdöme. 

Kattförsäkringen finns i tre olika nivåer: enkel, dubbel och trippel.

Försäkringarna har olika omfattning men samtliga täcker så kallad kostnad för veterinärvård vilket innebär kostnader för undersökning eller behandling som din katt kan behöva till följd av skada eller sjukdom. 

Läs mer om du vill veta varför vi tycker att Moderna Kattförsäkring är en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden 2021. 

Senast uppdaterad: 2021-09-30

Innehållsförteckning

Moderna Ranking - Översikt

Moderna Ranking
Ersättningsbelopp
5 av 5
Tillägg
5 av 5
Pris
4 av 5
Karens
5 av 5
Självrisk
4 av 5
Moderna omdöme
5/5

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Moderna

Nackdelar med Moderna

Moderna pris

Priset på Moderna Kattförsäkring beror på flera olika faktorer och är individuellt för din katt. Priset beror på vilken omfattning och vilka tillägg som du väljer.  

Det varierar också beroende på åldern på din katt, var du bor, vad din katt ska användas till och vilken ras den tillhör.

Se ditt pris här: 

Innehåll i Moderna Kattförsäkringar

Moderna Enkel

Enkel veterinärvårdsförsäkring är den försäkring som Moderna erbjuder är minst omfattande av de tre nivåerna. Försäkringsnivån omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt blir sjuk eller skadar sig. 

Försäkringen ersätter så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen. 

Ersättningsbelopp Enkel

Ersättningsbeloppet för Moderna Kattförsäkring Enkel är maximalt 30 000 kronor per år. Det är samma som flera av konkurrenterna erbjuder för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Enkel

Innehåll Enkel
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Moderna Dubbel

Dubbel veterinärvårdsförsäkring är mer omfattande än enkel och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av sjukdom eller olycka för din katt. 

Försäkringen erbjuder ersättning för så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom men för ett högre ersättningsbelopp än enkel.

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen.

Ersättningsbelopp Dubbel

Ersättningsbeloppet som Moderna Kattförsäkring Mellan erbjuder är maximalt 60 000 kronor per år. Det är något högre än vad flera av konkurrenternas kattförsäkringar erbjuder för den här nivån. 

Innehåll Dubbel

Innehåll Dubbel
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
7 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Moderna Trippel

Trippel veterinärvårdsförsäkring är det mest omfattande av de tre alternativen och täcker de flesta kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad. 

Försäkringen erbjuder ersättning för så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom men för ett högre ersättningsbelopp än enkel och dubbel. Försäkringen erbjuder två olika ersättningsbelopp 90 000 kronor eller 120 000 kronor per år. 

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen.

Ersättningsbelopp Trippel

Ersättningsbeloppet för Moderna Kattförsäkring Trippel erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 120 000 kronor per år. Beloppet är högt men lägre än flera av konkurrenterna. 

Innehåll Trippel

Innehåll Stor
Max ersättningsbelopp
120 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
7 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Jämför innehåll

Moderna Kattförsäkring är flexibel och omfattande och står sig bra mot övriga kattförsäkringar på marknaden.

Vi har hittat främst sex punkter som vi tycker skiljer kattförsäkringen från konkurrenternas: 

Tillägg Moderna

Moderna erbjuder olika tillägg som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för att utöka ditt skydd ytterligare. Försäkringsbolaget erbjuder bland annat en livförsäkring och en speciell försäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Som tillägg till samtliga nivåer av veterinärvårdsförsäkringar kan du välja till en livförsäkring för din katt. Livförsäkring går att teckna både för raskatter och huskatter/blandraser och gäller utan självrisk.

Beloppet täcker i första hand marknadsvärdet på din katt. Marknadsvärdet motsvarar oftast inköpspriset på din katt men kan höjas om katten meriterats.

För huskatter eller blandraser är beloppet högst 1 000 kronor om inte katten har meriter från exempelvis utställning.

I livförsäkringen ingår även ersättning för förlorad avelsförmåga. 

Livförsäkringen gäller dock inte om din katt kommit bort.

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en omfattande försäkring för dig som är uppfödare där du kan ta del av flera rabatter för att få en så prisvärd försäkring som möjligt. Förutom att katterna hos en uppfödare täcks av det som ingår i en vanlig kattförsäkring tillkommer en del kompletterande skydd. 

Avelsförmåga och förlossningskomplikationer

Den livförsäkring som du tecknar för din katt som registrerad uppfödare hos Moderna innefattar även ersättning för förlorad avelsförmåga. Utöver det omfattar även den veterinärvårdsförsäkring som du tecknar för din katthona ersättning för förlossningskomplikationer och upp till två kejsarsnitt. 

Kullförsäkring

Utan extra kostnad kan du teckna en kullförsäkring om din katt är försäkrad hos Moderna. Dolda felförsäkring för kattungarna i kullen ingår då utan extra kostnad och försäkringen ersätter upp till försäljningspriset i upp till tre år från leveransdag vilket motsvarar uppfödarens ansvar.

Innan leverans av kattungarna täcks dem av en veterinärvårds- och livförsäkring. Försäkringsskyddet gäller för kattungarna från fyra veckors ålder till leveransdagen eller högst till den dag kattungarna blir 14 veckor gamla. Beloppet för veterinärvård är upp till 30 000 kr och livförsäkringen täcker det förväntade försäljningspriset.

Rabatter

Moderna erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som Moderna erbjuder för kattförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Katteungerabatt

Du får 25% rabatt på första årspremien om försäkring tecknas när kattungen är mindre än sex månader. 

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina kattungeköpare tecknar hos bolaget. 

Rabatt för dig med registrerat stamnamn

Som kattuppfödare med registrerat stamnamn erbjuder Moderna 30% från första kattförsäkringen både på veterinärvårds- och livförsäkring. 

Samlingsrabatt

Om du samlar flera försäkringar hos Moderna kan du få upp till 20% i samlingsrabatt. 

Kattunge

Karens & självrisk

Två viktiga punkter att se över vid val att kattförsäkring för att undvika överraskningar är vilken karenstid försäkringsbolaget har och vad de erbjuder för självrisk. Vi har därför sammanfattat den informationen för att underlätta för dig. 

Karenstid

En karenstid om 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen gäller om din katt tidigare varit oförsäkrad. Det innebär att försäkringen inte ersätter dig om din katt blir sjuk under karenstiden och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden. 

Om du byter försäkringsbolag med samma omfattning av försäkring ska de 20 dygn karenstid passerats hos det tidigare försäkringsbolaget. 

Bolaget har även en karenstid på 20 dygn om du utökar din försäkring till en mer omfattande och ett högre ersättningsbelopp. 

Ingen karenstid

Moderna har ingen karenstid om du flyttar din försäkring med samma omfattning från ett annat svenskt försäkringsbolag.

Detsamma gäller om din kattunge är yngre än 14 veckor och har ett veterinärintyg utan anmärkning som är högst sju dagar gammalt. 

För olycksfall börjar försäkringen gälla direkt och ingen karenstid gäller.

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Bolaget erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken som du själv väljer när du tecknar försäkringen. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1100 kr, 2200 kr eller 4000 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Moderna erbjuder en självriskperiod på 180 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Moderna Omdöme

Vårt betyg:
5/5

Moderna Omdöme

Efter vårt test och bedömning av den kattförsäkring som Moderna erbjuder kan vi konstatera att bolaget erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna på marknaden 2021.

Moderna erbjuder en flexibel kattförsäkring som går att teckna på olika nivåer beroende på omfattning. Den mest omfattande nivån har det näst högsta ersättningsbeloppet på marknaden och beloppet sänks inte med kattens ålder. 

Bolaget erbjuder även flera tilläggsförsäkringar. Livförsäkringen går att teckna för både raskatter och huskatter vilket inte är lika vanligt hos konkurrenterna. Moderna erbjuder även en omfattande kattförsäkring som är specialanpassad för kattuppfödare. 

Självriskperioden är 180 dagar vilket är något längre än de flesta av konkurrenterna men inte längst på marknaden. Karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. 

Moderna erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris på din försäkringskostnad. Jämfört med konkurrenterna skulle Moderna dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Vårt omdöme och betyg för Moderna Kattförsäkring blir efter vår analys 5 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Moderna Kattförsäkring står sig i vår jämförelse och vilket försäkringsbolag som erbjuder bäst kattförsäkring 2021.

Kundernas erfarenhet av Moderna

Moderna har fått bra omdömen från kunder. Vi har tittat närmare på de betyg och omdömen Moderna har fått av Trustpilot.  

Trustpilot omdöme

Moderna har fått över 1000 omdömen på Trustpilot med ett medelbetyg på 4/5. Betygen gäller för hela Moderna Försäkringar och alla de försäkringar som bolaget erbjuder. Omdömena på Trustpilot är till stor del fördelade på det högsta betyget (53%), det näst högsta betyget (17%) och det lägsta betyget (23%).

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats på Trustpilot kan du göra det här. 

Moderna omdöme trustpilot

Vår kommentar: De bra omdömena från kunderna indikerar en god kundupplevelse. Eftersom många lämnat betyg kan vi dra en positiv slutsats från dem.

Då passar Moderna dig

Moderna passar dig som är ute efter en flexibel och omfattande kattförsäkring. Försäkringen passar också dig som är uppfödare. 

Det mest omfattande alternativet Trippel ger ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden. 

För att hitta den bästa kattförsäkringen för dig och din katt behöver ni utgå ifrån ert behov. Om du vill ha en flexibel kattförsäkring med stort utbud av tillägg är Moderna rätt kattförsäkring för dig. 

Slutsats och summering

Vår sammanfattning och slutsats av Modernas omdöme och undersökning är bra. Moderna erbjuder en av de bästa kattförsäkringarna 2021. Försäkringen är flexibel och prisvärd med ett stort utbud av tillägg. 

FAQ

Moderna har fått goda omdömen på Trustpilot. Det indikerar en god kundupplevelse. 

Priset på Moderna Kattförsäkring är individuellt och beror på flera olika faktorer. 

Moderna Kattförsäkring har en karenstid på 20 dagar. 

Moderna är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget har fått bra kundomdömen och får höga poäng i flera jämförelser.  

Bolaget är välkänt på försäkringsmarknaden och har funnit länge. 

Moderna kattförsäkring

Om Moderna

Moderna Djurförsäkringar är ett nischat dotterbolag till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Moderbolaget är det femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden. 

Djurförsäkringar är ett nischat varumärke som har specialiserat sig på försäkringar till katter och hundar. Bolaget har som ambition att erbjuda produkter till ett bra pris snabbt och enkelt när du som kund behöver det. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Moderna

Telefon: 060-66 30 30

e-post: [email protected]

Öppettider:
Måndag till torsdag: 08.00 – 20.00
Fredagar: 08.00 – 17.00
Lördagar: 09.00 – 15.00
Söndagar: 09.00 – 15.00