Användarvillkor

Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor som specificeras nedan på denna webbsida. Villkoren gäller mellan juridisk person: organisationsnummer 559124-6011 (Jämför Kattförsäkring) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen jämförkattförsäkring.se. Genom att besöka och använda webbplatsen jämförkattförsäkring.se accepterar du att vara bunden av och följa våra villkor. 

1. Allmänt

1.1. Jämförkattförsäkring.se är en informativ webbplats som behandlar ämnen kopplade till katter, kattförsäkringar och försäkringsbolag. Tjänsten är framtagen i syfte att fungera som kompletterande beslutsunderlag för Användare som utvärderar olika försäkringsbolag och kattförsäkringar på marknaden.  

1.2. Det är gratis att ta del av informationen på jämförkattförsäkring.se och den är tillgänglig för alla som besöker webbplatsen.

2. Jämför Kattförsäkring:s ansvar

2.1. Jämför Kattförsäkring arbetar aktivt med att erbjuda en så bra tjänst som möjligt och strävar därför hålla informationen på webbplatsen uppdaterad, aktuell och korrekt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel på webbplatsen och tar ej ansvar för faktafel eller ouppdaterad information.

2.2. Jämför Kattförsäkring ansvarar ej för de beslut Användaren fattar eller eventuella avtal Användaren ingår.

3. Intäktsmodell

3.1. Tjänsten kostar inte Användaren något, utan tjänsten är och kommer alltid vara gratis. Intäkterna kommer från så kallade partnerlänkar, vilket innebär att Jämför Kattförsäkring får ersättning ifall Användaren väljer att teckna ett avtal hos ett försäkringsbolag genom en av våra partnerlänkar. 

Att teckna en kattförsäkring genom en partnerlänk kostar inte användaren något extra men det bidrar till att Jämför Kattförsäkring kan vidareutveckla sin tjänst. 

Användaren är inte på något sätt bunden till att teckna försäkring genom våra partnerlänkar utan kan lika gärna vända sig direkt till försäkringsbolagen vid eventuellt öppnande av konto.

4. Användarens ansvar

4.1. Användaren är införstådd med att tecknande av kattförsäkring är förknippat med vissa åtaganden och förpliktelser som Användaren själv står för.

4.2. Användaren är införstådd med, och accepterar att Jämför Kattförsäkring reserverar sig mot eventuella faktafel och att det är Användarens ansvar att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad. 

4.3. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

4.4. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

4.5. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att Jämför Kattförsäkring kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

5. Hantering av personuppgifter och säkerhet

5.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av Jämför Kattförsäkrings integritetspolicy

6. Ändringar i villkoren

6.1. Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren.

7. Eventuell tvist och tillämplig lag

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol.

8. Kontakt

8.1. Behöver användare komma i kontakt med Jämför Kattförsäkring finns de olika alternativen beskrivna på kontaktsidan. 

8.2. Ifall Användaren hittar felaktig eller ouppdaterad information får Användaren gärna kontakta Jämför Kattförsäkring på kontakt@jämförkattförsäkring.se.

Villkoren uppdaterades senast: 2021-03-09.