Svedea kattförsäkring
4.5/5

Svedea Kattförsäkring

Om Svedea Kattförsäkring

Svedea erbjuder en flexibel försäkringslösning för din katt där du själv bestämmer innehållet i försäkringen för att påverka vilket pris du betalar. Alla kattförsäkringar har samma omfattande innehåll oberoende av vilket försäkringsbelopp du väljer att betala.

Svedea erbjuder även fri flytträtt vilket innebär att du kan byta och teckna försäkring hos bolaget även om din katt varit skadad eller sjuk utan att det påverkar försäkringsskyddet. 

Bolaget erbjuder även ett brett utbud av tilläggsförsäkringar för att utöka ditt skydd ytterligare som exempelvis livförsäkring, avelsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring. 

Veterinärvårdsförsäkring

Svedea Kattförsäkring är en flexibel och komplett kattförsäkring som ersätter din katts veterinärvård vid sjukdom eller skada. Veterinärvårdsförsäkringen är grunden till din katts försäkringsskydd och täcker kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad oavsett ålder och ras.

Svedea erbjuder tre olika ersättningsbelopp där du väljer själv vilket försäkringsbelopp som du vill att försäkringen ska täcka 30 000, 60 000 eller 90 000 kronor. 

Alla försäkringsbelopp har samma omfattande innehåll och beloppet sänks inte med kattens ålder utan är detsamma hela livet. 

Försäkringsskyddet ersätter veterinärkostnader om din katt skulle bli skadad eller sjuk. Utöver det erbjuder även Svedea marknadens bästa ersättning för medicin som alltid ingår i veterinärvårdsförsäkringen. 

Svedea var även först på marknaden med att erbjuda fri flytträtt, vilket innebär att du kan byta till deras försäkring även om din katt varit sjuk eller skadad tidigare utan begränsningar i försäkringsskyddet. Den fria flytträtten är dock villkorad av att katten har en försäkring vid flytten och är fullt frisk. 

I försäkringen ingår även fri tillgång av kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för ett kejsarsnitt för din katt förutsatt att den inte tidigare blivit förlöst med kejsarsnitt. Ersättning utgår om katten inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling. 

Du kan få ersättning om din katt behöver korrigering av bett i medicinskt syfte, om katten har kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder. Det förutsätter dock att din katt varit försäkrad hos Svedea oavbrutet sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning om din katt drabbas av tandsjukdomen TR (tidigare FORL) med upp till 12 000 kronor per år. Det förutsätter dock att din katt varit försäkrad hos Svedea sedan före två års ålder. 

Du kan erhålla ersättning om det uppstår komplikationer för din katt i samband med kastration. Det gäller både om du behöver kastrera din katt på grund av medicinska orsaker eller vid normal kastration.

Du kan få ersättning om din katt behöver behandling av vissa ledsjukdomar. Det förutsätter dock att din katt har varit försäkrad hos Svedea oavbrutet sedan före fyra månaders ålder.

Ersättning gäller inte för rasen scottish fold vid undersökning, behandling och vård av ledsjukdomar. Begränsning gäller även för blandraser där rasen förekommer.

Du kan ersättas om din katt behöver ledimplantat till följd av ledsjukdom. Det förutsätter dock att din katt uppfyller villkoren för ledsjukdom och är veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Du kan få ersättning för vissa plastikoperationer som din katt kan behöva, dvs medicinsk betingad korrigering av hud och slemhinnor. Det förutsätter dock att din katt har varit försäkrad hos Svedea oavbrutet sedan före fyra månaders ålder. 

Ersättningen gäller inte för kattraserna perser och exotic för plastikoperationer och efterföljande behandling av näsborrar. Det gäller även blandraser där någon av dessa förekommer.

Du kan få ersättning om din katt behöver genomföra en MR- och CT-undersökning samt även scintigrafi utan förhandsbesked. Det förutsätter dock att undersökningen är veterinärmedicinskt relevant för att ställa diagnos och fastställa en behandlingsplan. 

Du kan få ersättning för dolda fel hos din katt. Det förutsätter dock att din katt varit försäkrad hos Svedea sedan före fyra månaders ålder med ett veterinärintyg utan anmärkning utfärdat av en veterinär i Sverige från mellan 11 och 16 veckors ålder. 

Du kan få ersättning för kostnader för receptbelagd medicin. Medicinkostnader ingår i veterinärvårdsförsäkringen.

Du kan få upp till 2000 kronor för kremering eller avlivning av din katt. Det förutsätter dock att en veterinär rekommenderat avlivning och att du varit tvungen att avliva din katt till följd av sjukdom eller skada som är ersättningsbar i försäkringen. 

Innehåll

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

30/60/90K kr/år

Ingår

Tillägg

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

Som komplement till veterinärvårdsförsäkringen erbjuder Svedea flera olika typer av tilläggsförsäkringar för att fylla olika behov och utöka omfattningen av försäkringen. Försäkringsbolaget erbjuder till exempel en livförsäkring, en avelsförsäkring och ett tillägg för rehabilitering. 

Livförsäkring

Som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen kan du välja till en livförsäkring för din katt. Livförsäkring går att teckna både för raskatter och huskatter/blandraser och gäller utan självrisk. 

Livförsäkringen kräver att din katt är id-märkt och går att teckna från och med att katten är sex veckor gammal och innan katten fyllt sex år. 

Svedea erbjuder en flexibel livförsäkring där du väljer själv vilket försäkringsbelopp du vill ha men det är viktigt att det speglar marknadsvärdet på katten. En omeriterad raskatt som är stambokförd och registrerad i SVERAK kan dock högst försäkras till 20 000 kronor. Om du vill försäkra din katt för ett högre värde behöver du skicka in ett veterinärintyg till Svedea och styrka kattens värde med meriter. 

Livförsäkringen går även att teckna för blandraser/huskatter men då till högst 1000 kronor. 

Från och med att katten fyller åtta år sänks beloppet med 20% årligen. Beloppet kan dock inte sänkas under 1000 kronor. 

Livförsäkringen har begränsningar för vissa raser såsom scottish fold, perser och exotic. För mer information om livförsäkringens omfattning se bolagets försäkringsvillkor.

Svedea Rehabilitering

Svedea erbjuder även ett tillägg för rehabilitering. Rehabiliteringsförsäkringen innebär att du får hjälp och kan få ersättning om din katt behöver rehabilitering till följd av exempelvis en fraktur eller liknande. 

Svedea Avelsförsäkring

Svedea erbjuder en avelsförsäkring som ett tillägg till veterinärvårds- och livförsäkringen och rekommenderas för dig som tänker använda din katt till avel. Försäkringen täcker vanliga problem och komplikationer som kan uppstå vid avel, bland annat ersättning för fertilitetsutredning och vård av sjuk kattunge. 

Infertilitet och kejsarsnitt

Du kan få ersättning för utredning gällande fertilitet om du misstänker att din katt är steril. Det förutsätter dock att din katt varit försäkrad hos Svedea (eller med motsvarande försäkring i annat bolag) sedan före fyra månaders ålder.

Försäkringen innebär även att du kan få ersättning för ett andra kejsarsnitt förutsatt att vedertagen behandling genomförts och katten inte kan föda själv. 

Veterinärvård och livförsäkring av kattunge

Du kan få ersättning för veterinärvård av kattunge från födsel till 16 veckor eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan 16 veckor. Det kräver dock att sjukdomen är förvärvad. Du kan erhålla upp till 8000 kronor per kattunge. 

Du kan även få ersättning om din kattunge måste avlivas eller dör till följd av skada eller sjukdom från 5 till 16 veckor eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan 16 veckor. Du kan erhålla upp till 3000 kronor per kattunge. Om dödsorsaken är oklar måste kattungen obduceras. 

Förlorad avelsförmåga

Du kan få ersättning för förlorad avelsförmåga om det visar sig att din katt är steril. Det förutsätter dock att din katt är registerad och stambokförd samt försäkrad sedan före fyra månaders ålder. 

Dolda fel

Försäkringen gäller kattungar där mamman är avelsförsäkrad och gäller kattungar som du behåller själv, säljer eller överlåter. Den ersätter skador som du som uppfödare har skyldighet att ersätta din köpare enligt lag. 

Rabatter

kattunge

Svedea erbjuder ett brett utbud av rabatter på kattförsäkringar på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som Svedea erbjuder. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Juniorrabatt

Du får 20% på försäkringskostnaden under första året om du försäkrar din katt före 16 månaders ålder.

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare 30% rabatt från första katten som du försäkrar hos Svedea. 

Samlingsrabatt

Ju fler katter som du har försäkrade hos Svedea, ju mer pengar kan du spara. Om du har 3 katter får du 10% rabatt, om du har 4-7 katter får du 15% rabatt och om du har 8 katter eller fler får du 20% rabatt.

Kastrationsrabatt

Du får 5% rabatt för din katthane vid normal kastration. 

Flerförsäkringsrabatt

Du får 10% på din nytecknade försäkring om du även har hunden försäkrad hos Svedea. 

Veterinär eller djursjukvårdspersonal

Du får 20% på din kattförsäkring om du jobbar som veterinär eller djursjukhuspersonal. 

Karens & självrisk

Kattunge grå

För att underlätta för dig i ditt val av kattförsäkring har vi sammanfattat vad Svedea erbjuder i form av karentid och självrisk. Det är två viktiga punkter att se över vid val att kattförsäkring för att undvika överraskningar.

Karenstid

Svedea har 15 dagars karenstid vid nytecknande av kattförsäkring med vissa undantag. Till exempel tillämpar Svedea i vissa fall karenstid och det är om din försäkring inte har betalats i tid och försäkringen tecknas om igen för den nya försäkringen gäller då karenstid på 20 dygn. 

Karenstid utgår också för dolt fel på 12 månader om du försäkrar din katt för första gången efter fyra månader. 

Ingen karenstid

Svedea tillämpar en karensfri kattförsäkring om skada sker som orsakats av plötsligt yttre våld och om du tecknar en försäkring hos Svedea för din katt som du tidigare haft med motsvarande försäkringsskydd hos annat svenskt försäkringsbolag. Det gäller då att din katt varit oavbrutet försäkrad. 

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Svedea erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken som du själv väljer när du tecknar försäkringen. 

Svedea erbjuder en självriskperiod på 130 dagar från första veterinärbesöket vilket innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång under den perioden. 

Sammanfattning av Agria

Svedea kattförsäkring
4/5

Vi har gjort en helhetsbedömning av den kattförsäkring som Svedea erbjuder och kan konstatera att det är en flexibel och omfattande kattförsäkring som erbjuder flera tilläggsförsäkringar. 

Kattförsäkringen kan tecknas för tre olika typer av försäkringsbelopp men samtliga alternativ omfattas av samma innehåll fast till olika maximala ersättningsbelopp. 

Bolaget erbjuder även en livförsäkring som kan tecknas både för raskatter och huskatter/blandraser. Ersättningsbeloppet för en raskatt är dock maximalt 20 000 kronor. Flera av konkurrenterna erbjuder marknadspris för katten vilket kan överstiga 20 000 kronor. Svedea erbjuder även en tilläggsförsäkring för avel som kan tecknas av uppfödare.

Bolaget erbjuder en självriskperiod på 130 dagar vilket är i linje med flera konkurrenter. Svedea är dock ett av få bolag som till stor del erbjuder en karensfri försäkring med fri flytträtt. 

Svedea erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris på din försäkringskostnad. Jämfört med konkurrenterna erbjuder Svedea störst utbud av rabatter. 

Snabbfakta

Svedea kattförsäkring

Svedea är ett försäkringsbolag som erbjuder prisvärda försäkringar för specifika specialområden. Bolaget har som målsättning att vara experter inom respektive specialområde.

Bolaget erbjuder exempelvis djurförsäkringar för både katter och hundar. Utöver det har bolaget även försäkringar för motorcyklar, bilar, snöskotrar, båtar, ATV och företag.  

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag