Sveland logo kattforsakring
Sveland omdöme:
4/5

Sveland Kattförsäkring Recension

Sveland erbjuder en flexibel försäkringslösning där du själv bestämmer omfattning och pris.

Det enklaste alternativet inkluderar endast ersättning för veterinärvård till följd av olycksfall och är billigast men inte lika omfattande som de övriga.

De tre olika nivåerna som bolaget erbjuder är: Kattförsäkring Olycksfall, Kattförsäkring Favorit och Kattförsäkring Maximal. Kattförsäkring Maximal är bolagets bästa och mest omfattande försäkring. 

I vår recension har vi sammanfattat allt du behöver veta om Sveland Kattförsäkring. Vi går igenom allmän information, fördelar och nackdelar, tillägg, kundomdömen och vårt eget omdöme om Sveland Kattförsäkring. 

Läs vidare om du vill veta varför vad vi och kunderna tycker om Sveland Kattförsäkring

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Se andra populära kattförsäkringar

Innehållsförteckning

Sveland Ranking - Översikt

Sveland Ranking
4 av 5
4 av 5
4 av 5
4 av 5
3 av 5
Sveland omdöme
4/5

Pris Sveland Kattförsäkring

Priset på Sveland Kattförsäkring är individuellt och beror på flera faktorer. Bolagets billigaste alternativ är en olycksfallsförsäkring. 

För att få ett prisförslag för din katt, se bolagets hemsida. 

Innehåll i Sveland Kattförsäkringar

Sveland erbjuder flera olika försäkringar för katter. Läs mer om vad respektive försäkring innehåller nedan.  

Sveland Maximal

Katt Maximal är det mest omfattande skyddet som Sveland erbjuder. Med veterinärvårdsförsäkringen kan du som ägare kan få ersättning för både sjukdomar och olycksfall.

De extra omfattande villkoren innebär även att det inte finns något maxbelopp vid undersökning av MR/CT samt att du kan få ersättning för rehabilitering och mediciner.  

Det maximala ersättningsbeloppet sänks när din katt fyllt tio år och är då 60 000 kronor per år. 

Med försäkringen kan du få ersättning för tandsjukdomen TR. 

I försäkringen ingår kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet och 2288 Djurens vårdguide. 

Ersättningsbelopp

Sveland Maximal erbjuder ett valbart ersättningsbelopp där det högsta motsvarande 140 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är ett av de högsta på marknaden för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Maximal

Innehåll Maximal
Max ersättningsbelopp
140 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår
MR & CT Röntgen
Ingår

Sveland Favorit

Kattförsäkring Favorit är den enklaste veterinärvårdsförsäkring som bolaget erbjuder som täcker kostnader hos veterinär för både sjukdom och olycka.  

Det är den mest populära kattförsäkringen som Sveland erbjuder. Du kan själv välja vilket maximalt ersättningsbelopp du vill ha 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 eller 100 000 kronor per år.

Det maximala ersättningsbeloppet sänks när din katt fyllt tio år och är då 60 000 kronor per år. Även beloppet som du betalar för självrisken är valfritt. 

Med försäkringen kan du få ersättning för tandsjukdomen TR. 

I försäkringen ingår kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet och 2288 Djurens vårdguide. 

Ersättningsbelopp

Sveland Favorit erbjuder ett valbart ersättningsbelopp där det högsta motsvarande 100 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är högre än flera konkurrenters kattförsäkringar på den här försäkringsnivån. 

Innehåll Favorit

Innehåll Favorit
Max ersättningsbelopp
100 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår

Sveland Olycksfall

Försäkringen är begränsad och gäller endast olycksfall vilket innebär kroppsskada som orsakas genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse. Det kan vara skador från exempelvis bitskador, trafikskador och akut förgiftning. 

Försäkringen ersätter inte veterinärvård för sjukdomar. Begränsningarna i omfattning gör att försäkringen kan erbjuda ett lägre pris.

Veterinärvårdsförsäkringen kan ge en ersättning upp till 20 000 kronor per år för skador som uppkommit till följd av olycka.

Försäkringen kan kompletteras med tillägg för Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring. Du får även kostnadsfria samtal till den digitala veterinären FirstVet och 2288 Djurens vårdguide. 

Ersättningsbelopp

Sveland Olycksfall erbjuder ett ersättningsbelopp motsvarande 20 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än flera konkurrenters kattförsäkringar. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
20 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Tillägg Sveland

Sveland erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna för din katt för att erhålla ytterligare skydd. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en specialanpassad försäkring för olycksdrabbade katter och en specialanpassad kattförsäkring för uppfödare.

Utöver det går Kattförsäkring Favorit att komplettera med tillägg för medicin och rehabiltering. 

Livförsäkring

Sveland erbjuder ett tillägg för liv- och användbarhetsförsäkring. Ersättningen för livförsäkring för Kattförsäkring Favorit och Maximal kan maximalt uppgå till kattens marknadsvärde.

För Kattförsäkring Favorit sänks livvärdet årligen från och med att katten fyller sju år. Försäkringen upphör för båda nivåerna när katten fyllt tio år.

Som tillägg till Kattförsäkring Olycksfall är ersättningsbeloppet maximalt 4000 kronor och gäller endast om din katt avlider eller behöver avlivas till följd av ett olycksfall. Försäkringen upphör när katten blir tolv år. 

För Kattförsäkring Favorit och Maximal ingår en användbarhetsförsäkring i tillägget för livförsäkring. Det innebär att du kan få delersättning av marknadsvärdet om katten förlorar sin fortplantningsförmåga. Det krävs dock att katten har haft tidigare fortplantningsförmåga. 

Sveland Boost

Bolaget erbjuder ett tillägg som innebär en extra trygghet för dig och din katt. Försäkringen innebär att din kattförsäkring alltid kan fyllas på med 20 000 kronor.

Den passar dig som har en väldigt otursdrabbad katt och kan tecknas som tillägg för alla nivåer. För fullständiga villkor och mer information om tillägget se bolagets hemsida. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder två försäkringar som är skräddarsydda för dig som är kattuppfödare: Sveland Katteri och Dolda fel för kattkull. Nedan redogör vi kortfattat för de olika alternativen. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Sveland Katteri

Försäkringen är en prisvärd och komplett försäkring för dig som är kattuppfödare och ger ett individuellt skydd för varje katt. Du kan till exempel få ersättning om din katt måste tas ur avel till följd av sjukdom eller om den tappar sin fortplatningsförmåga.

Veterinärvårdsbeloppet är valfritt bland olika nivåer. Försäkringen inkluderar kattkullsförsäkring och besättningsutredning. 

Försäkringen kan tecknas av dig som har minst två katter i regelbunden avel med en registrerad och godkänd uppfödning. Liv- och användbarhetsförsäkring är valbar. Medicin-, rehabilitering-, dolda fel- och Boostförsäkring kan köpas som tillägg. Läs mer på bolagets hemsida. 

Dolda fel för kattkull

Om det visar sig att en kattunge som du har sålt har ett dolt fel kan det bli kostsamt för dig som uppfödare. Denna försäkring är ett säljansvarsskydd för dig som uppfödare och kan tecknas som ett tillägg.

Försäkringen gäller för alla sålda kattungar i kullen. Den gäller upp till tre år från leveranstillfället tills det att katten fyller fyra år. Försäkringen gäller utan självrisk. Som medlem i Svelands uppfödarklubb får du försäkringen helt utan kostnad. 

Rabatter

Sveland erbjuder flera olika rabatter som gör att du kan komma ner i pris på den kattförsäkring som du tecknar. Vi listar några av dem nedan. Rabatterna uppdateras löpande och för fullständiga villkor och aktuella rabatter se bolagets hemsida. 

Rabatt vid skadefrihet

Om du är medlem i Svelands uppfödarklubb får du dolda felförsäkring för dina kattungar gratis. 

kattunge i skogen

Karens & självrisk

Vi har sammanfattat Svelands karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid val av kattförsäkring. Självrisk och karenstid är två punkter som är viktiga att se över vid val av kattförsäkring för att undvika överraskningar. 

Karenstid

Sveland har i normalt fall en karenstid om 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats. Det gäller även vid en utökning av försäkringen till ett högre belopp och för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. 

Karenstiden gäller inte för skada genom olycksfall och för en kattunge upp till fem månaders ålder om försäkringen tecknas inom tio dagar från köptillfället med veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet.

Självrisk

Bolaget erbjuder en fast och rörlig del av självrisken. För Kattförsäkring Favorit och Maximal kan du själv välja självriskbelopp. I Kattförsäkring Olycksfall är den fasta delen 1900 kronor och den rörliga 25%. 

Fast del Favorit och Maximal: Du kan välja mellan beloppen 1900 kr, 2800 kr eller 4900 kr. 

Rörlig del Favorit och Maximal: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Sveland erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Sveland

Nackdelar med Sveland

Sveland Omdöme

Vårt betyg:
4/5

Sveland Omdöme

Vi har sammanfattat och bedömt Svelands Kattförsäkring och kan konstatera att bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning där det enklaste alternativet är ett av de billigaste på marknaden men endast täcker olycksfall. 

Bolaget erbjuder flera olika nivåer med olika pris och ersättningsbelopp som kan kompletteras med tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Till exempel erbjuds ett specialanpassat skydd för olycksdrabbade katter vilket inga konkurrenter erbjuder. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård sänks för de mest omfattande alternativen med kattens ålder. Det finns flera konkurrenter där ersättningsbeloppet är detsamma hela din katts liv. 

Livförsäkring gäller i de två mest omfattande alternativen även för användbarhet. Sveland erbjuder även en omfattande försäkring för kattuppfödare. 

Sveland har en självriskperiod på 125 dagar vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Bolaget har en karenstid på 20 dygn vilket är i linje med de flesta konkurrenterna. 

Försäkringsbolaget erbjuder en del rabatter som gör det möjligt för dig att komma ner i pris på din försäkring och har även ett eget bonussystem för skadefria katter. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Se här vilken som är den bästa kattförsäkring 2024

Se andra populära kattförsäkringar

Kundernas erfarenhet av Sveland

Vad är kundernas omdöme om Sveland Kattförsäkring? Vi har tittat på Svelands omdömen på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot omdöme

Snittbetyget på Trustpilot är 2,4 av 5. Omdömena är fördelade mellan högsta (25%) och lägsta betyg (75%). Det är väldigt få omdömen som lämnats. Omdömena gäller också för alla djurförsäkringar som bolaget erbjuder och inte bara för kattförsäkringen. 

Vill du läsa mer om de kommentarer och omdömen som lämnats om Sveland på Trustpilot kan du göra det här

Vår kommentar: Betyget kan till viss del ge en fingervisning om vad kunderna tycker om djurförsäkringen men det är alldeles för litet urval för att vi ska kunna dra några slutsatser med statistisk signifikans.

Slutsats och summering

Vår slutsats och sammanfattning av Sveland Kattförsäkring är att det är en omfattande och flexibel försäkring med många tillgängliga val. 

Ersättningsbeloppet är ett av de högsta på marknaden för det mest omfattande alternativet men sänks med ålder. 

FAQ

Priset på Sveland Kattförsäkring är individuellt och beror på vilken omfattning och ersättningsnivå du väljer.

Sveland erbjuder normalt en karenstid på 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats.

Ja, kattförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

Sveland är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget är populärt för sina djurförsäkringar och är kundägt. 

Sveland logo kattforsakring

Om Sveland

Sveland Djurförsäkringar är ett nischat försäkringsbolag för djur. Bolaget är kundägt vilket innebär att du som har tecknat en försäkring hos bolaget blir en ägare av det och har möjlighet att påverka bolagets utveckling.

Bolaget beskrivs som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Sveland

Telefon: 046-276 92 00

Postadress:

Sveland Djurförsäkringar
Box 199
221 00 Lund