Sveland logo kattforsakring
Sveland omdöme:
4/5

Sveland Kattförsäkring Recension

Sveland erbjuder en flexibel försäkringslösning där du själv bestämmer omfattning och pris.

Det enklaste alternativet inkluderar endast ersättning för veterinärvård till följd av olycksfall och är billigast men inte lika omfattande som de övriga.

Sveland erbjuder en kattförsäkring som du själv bestämmer hur omfattande den ska vara genom att välja ersättningsbelopp och olika tillägg. Det är möjligt att välja mellan tre olika ersättningsnivåer: 40 000 kr, 80 000 kr eller 120 000 kr. 

I vår recension har vi sammanfattat allt du behöver veta om Sveland Kattförsäkring. Vi går igenom allmän information, fördelar och nackdelar, tillägg, kundomdömen och vårt eget omdöme om Sveland Kattförsäkring. 

Läs vidare om du vill veta varför vad vi och kunderna tycker om Sveland Kattförsäkring

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Se andra populära kattförsäkringar

Innehållsförteckning

Sveland Ranking - Översikt

Sveland Ranking
4 av 5
4 av 5
4 av 5
4 av 5
3 av 5
Sveland omdöme
4/5

Pris Sveland Kattförsäkring

Priset på Sveland Kattförsäkring är individuellt och beror på flera faktorer. Bolagets billigaste alternativ är en olycksfallsförsäkring. 

För att få ett prisförslag för din katt, se bolagets hemsida. 

Innehåll i Sveland Kattförsäkringar

Sveland erbjuder en kattförsäkring med olika valbara nivåer. Bolaget erbjuder dessutom en olycksfallsförsäkring för katter. Läs mer om vad respektive försäkring innehåller nedan.  

Sveland Kattförsäkring

Sveland Kattförsäkring är en flexibel försäkring för katter där du själv har möjlighet att påverka innehållet och omfattningen av försäkringen. Du väljer bland annat själv mellan tre olika ersättningsbelopp och kan välja mellan flera tillägg för att öka ditt skydd ytterligare. 

Kattförsäkringen täcker veterinärvård för din katt om den skulle drabbas av en olycka eller sjukdom. Ersättningsbeloppen som går att välja mellan är 40 000 kronor, 80 000 kronor och 120 000 kronor. Det är dessutom möjligt att öka omfattningen med tillägg för bland annat medicin och rehabilitering. 

Med försäkringen kan du få ersättning för tandsjukdomen TR med ett högsta belopp på 6 000 kronor per försäkringsår. 

I försäkringen ingår kostnadsfria besök till den digitala veterinären FirstVet och Svelands vårdguide. 

Ersättningsbelopp

Sveland Kattförsäkring erbjuder ett valbart ersättningsbelopp där det högsta motsvarande 120 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är ett av de högsta på marknaden för den här försäkringsnivån. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
120 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Tillägg
MR & CT Röntgen
Ingår

Sveland Olycksfall

Försäkringen är begränsad och gäller endast olycksfall vilket innebär kroppsskada som orsakas genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse. Det kan vara skador från exempelvis bitskador, trafikskador och akut förgiftning. 

Försäkringen ersätter inte veterinärvård för sjukdomar. Begränsningarna i omfattning gör att försäkringen kan erbjuda ett lägre pris.

Veterinärvårdsförsäkringen kan ge en ersättning upp till 40 000 kronor per år för skador som uppkommit till följd av olycka.

Försäkringen kan kompletteras med tillägg för liv-, medicin- och rehabiliteringsförsäkring. Du får även kostnadsfria samtal till den digitala veterinären FirstVet och Svelands vårdguide. 

Ersättningsbelopp

Sveland Olycksfall erbjuder ett ersättningsbelopp motsvarande 40 000 kronor per år. Det maximala ersättningsbeloppet är lägre än flera konkurrenters kattförsäkringar. 

Innehåll

Innehåll
Max ersättningsbelopp
40 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Tillägg Sveland

Sveland erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna för din katt för att erhålla ytterligare skydd. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, ett tillägg för rehabilitering, ett tillägg för medicin och en specialanpassad kattförsäkring för uppfödare. Läs mer på bolagets hemsida om ytterligare tillägg.

Livförsäkring

Sveland erbjuder ett tillägg för liv- och användbarhetsförsäkring. Ersättningen för livförsäkringen kan maximalt uppgå till kattens marknadsvärde.

Beloppet sänks årligen från och med att katten fyller sju år. Försäkringen upphör för båda nivåerna när katten fyllt tio år.

Som tillägg till Kattförsäkring Olycksfall är ersättningsbeloppet maximalt 4000 kronor och gäller endast om din katt avlider eller behöver avlivas till följd av ett olycksfall. Försäkringen upphör när katten blir tolv år. 

Användbarhetsförsäkringen innebär att du kan få ersättning av marknadsvärdet om katten förlorar sin fortplantningsförmåga. Det krävs dock att katten har haft tidigare fortplantningsförmåga. 

Rehabiliteringsförsäkring

Om du tecknar ett tillägg för rehabilitering kan din katt få ersättning med upp till 6 000 kronor per försäkringsår för rehabiliterande behandling. 

Medicinförsäkring

Om du tecknar ett tillägg för medicin kan din katt få ersättning med upp till 6 000 kronor per försäkringsår för receptbelagda läkemedel. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en uppfödarförsäkring för dig som föder upp katter som inkluderar veterinärvård för dina katter. Du väljer själv hur omfattande försäkringen ska vara genom att välja ersättningsbelopp och olika tillägg. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Rabatter

Sveland erbjuder flera olika rabatter som gör att du kan komma ner i pris på den kattförsäkring som du tecknar. Vi listar några av dem nedan. Rabatterna uppdateras löpande och för fullständiga villkor och aktuella rabatter se bolagets hemsida. 

Mängdrabatt

Om du har sex katter eller fler försäkrade hos Sveland får du en mängdrabatt på 10 procent rabatt på försäkringspremien. Om du har tre till fem katter försäkrade hos Sveland får du en mängdrabatt på 5 procent. 

kattunge i skogen

Karens & självrisk

Vi har sammanfattat Svelands karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid val av kattförsäkring. Självrisk och karenstid är två punkter som är viktiga att se över vid val av kattförsäkring för att undvika överraskningar. 

Karenstid

Sveland har i normalt fall en karenstid om 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats. Det gäller även vid en utökning av försäkringen till ett högre belopp och för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. 

Karenstiden gäller inte för skada genom olycksfall och för en kattunge upp till fem månaders ålder om försäkringen tecknas inom tio dagar från köptillfället med veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet.

Självrisk

Bolaget erbjuder en fast och rörlig del av självrisken. För Sveland Kattförsäkring kan du själv välja självriskbelopp. I Kattförsäkring Olycksfall är den fasta delen 1900 kronor och den rörliga 25%. 

Fast del Sveland Kattförsäkring: Du kan välja mellan beloppen 1900 kr, 2900 kr eller 4900 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Sveland erbjuder en självriskperiod på 180 dagar räknat från första veterinärbesöket. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Sveland

Nackdelar med Sveland

Sveland Omdöme

Vårt betyg:
4/5

Sveland Omdöme

Vi har sammanfattat och bedömt Svelands Kattförsäkring och kan konstatera att bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning där det enklaste alternativet är ett av de billigaste på marknaden men endast täcker olycksfall. 

Bolaget erbjuder flera olika nivåer med olika pris och ersättningsbelopp som kan kompletteras med tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Till exempel erbjuds ett specialanpassat skydd för liv- och användbarhet. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård är ett av de högsta på marknaden och sänks inte med kattens ålder. Försäkringen har dock rasspecifika begränsningar. 

Livförsäkring gäller även för användbarhet. Sveland erbjuder även en omfattande försäkring för kattuppfödare. 

Sveland har en självriskperiod på 180 dagar vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Bolaget har en karenstid på 20 dygn vilket är i linje med de flesta konkurrenterna. 

Försäkringsbolaget erbjuder en del rabatter som gör det möjligt för dig att komma ner i pris på din försäkring. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Se här vilken som är den bästa kattförsäkring 2024

Se andra populära kattförsäkringar

Kundernas erfarenhet av Sveland

Vad är kundernas omdöme om Sveland Kattförsäkring? Vi har tittat på Svelands omdömen på Trustpilot för att kunna besvara frågan. 

Trustpilot omdöme

Snittbetyget på Trustpilot är 3,9av 5. Omdömena är fördelade mellan högsta (56%) och lägsta betyg (33%). Det är väldigt få omdömen som lämnats. Omdömena gäller också för alla djurförsäkringar som bolaget erbjuder och inte bara för kattförsäkringen. 

Vill du läsa mer om de kommentarer och omdömen som lämnats om Sveland på Trustpilot kan du göra det här

Sveland trustpilot omdöme

Vår kommentar: Betyget kan till viss del ge en fingervisning om vad kunderna tycker om djurförsäkringen men det är alldeles för litet urval för att vi ska kunna dra några slutsatser med statistisk signifikans.

Slutsats och summering

Vår slutsats och sammanfattning av Sveland Kattförsäkring är att det är en omfattande och flexibel försäkring med många tillgängliga val. 

Ersättningsbeloppet är ett av de högsta på marknaden men försäkringen har en del begränsningar för vissa raser. 

FAQ

Priset på Sveland Kattförsäkring är individuellt och beror på vilken omfattning och ersättningsnivå du väljer.

Sveland erbjuder normalt en karenstid på 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats.

Ja, kattförsäkringen har rasspecifika begränsningar. 

Sveland är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget är populärt för sina djurförsäkringar och är kundägt. 

Sveland logo kattforsakring

Om Sveland

Sveland Djurförsäkringar är ett nischat försäkringsbolag för djur. Bolaget är kundägt vilket innebär att du som har tecknat en försäkring hos bolaget blir en ägare av det och har möjlighet att påverka bolagets utveckling.

Bolaget beskrivs som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Sveland

Telefon: 046-276 92 00

Postadress:

Sveland Djurförsäkringar
Box 199
221 00 Lund