Sveland logo kattförsäkring
3.7/5

Sveland Kattförsäkring

Om Sveland Kattförsäkring

Sveland erbjuder en flexibel försäkringslösning där du själv bestämmer omfattning och pris.

Det enklaste alternativet inkluderar endast ersättning för veterinärvård till följd av olycksfall och är billigast men inte lika omfattande som de övriga.

De tre olika nivåerna som bolaget erbjuder är: Kattförsäkring Olycksfall, Kattförsäkring Favorit och Kattförsäkring Maximal. Kattförsäkring Maximal är bolagets bästa och mest omfattande försäkring. 

Kattförsäkring Olycksfall

Försäkringen är begränsad och gäller endast olycksfall vilket innebär kroppsskada som orsakas genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse. Det kan vara skador från exempelvis bitskador, trafikskador och akut förgiftning. 

Försäkringen ersätter inte veterinärvård för sjukdomar. Begränsningarna i omfattning gör att försäkringen kan erbjuda ett lågt pris och veterinärvårdspremien är endast 300 kronor per år.

Veterinärvårdsförsäkringen kan ge en ersättning upp till 20 000 kronor per år för skador som uppkommit till följd av olycka.

Försäkringen kan kompletteras med tillägg för Liv-, medicin-, rehabilitering- och Boostförsäkring. Du får även tre kostnadsfria samtal per år till den digitala veterinären FirstVet. 

Innehåll Olycksfall

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

20 000 kr/år

3 ggr/år

Ingår ej

Ingår ej

Kattförsäkring Favorit

Kattförsäkring Favorit är den enklaste veterinärvårdsförsäkring som bolaget erbjuder som täcker kostnader hos veterinär för både sjukdom och olycka.  

Det är den mest populära kattförsäkringen som Sveland erbjuder. Du kan själv välja vilket maximalt ersättningsbelopp du vill ha 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 eller 100 000 kronor per år.

Det maximala ersättningsbeloppet sänks när din katt fyllt tio år och är då 60 000 kronor per år. Även beloppet som du betalar för självrisken är valfritt. 

Veterinärvårdsförsäkringen går att teckna från att katten är sex veckor till livet ut. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för behandling av tandsjukdomen TR/FORL upp till 4000 kronor. 

Veterinärvårdsförsäkringen kan även ersätta kostnader för karies, stomatit, gingivit och rotspetsabscesser som inte beror på dålig munhälsa/tandstatus.

Du kan även få ersättning för tandfraktur orsakad av olycksfall. 

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid undersökning med MR, CT, fluoroskopi och scinitigrafi med upp till 5000 kronor. 

Du kan inom veterinärvårdsbeloppet få ersättning för din katts första kejsarsnitt förutsatt att din katt inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din katt förutsatt att din katt varit försäkrad i Sveland Kattförsäkring Favorit före fem månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället. 

Du kan endast få ersättning för medicin och förbandsmaterial som används av veterinären vid behandlingstillfället.

För ett mer omfattande skydd gällande medicin erbjuder bolaget en tilläggsförsäkring. 

Innehåll Favorit

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

100 000 kr/år

3 ggr/år

Tillägg

5 000 kr/år

Kattförsäkring Maximal

Katt Maximal är det mest omfattande skyddet som Sveland erbjuder. Veterinärvårdsförsäkringen går att teckna för din katt från sex veckor till sju års ålder och gäller hela livet ut för katten.

Du som ägare kan få ersättning för både sjukdomar och olycksfall. De extra omfattande villkoren innebär även att det inte finns något maxbelopp vid undersökning av MR/CT samt att du kan få ersättning för rehabilitering och mediciner.  

Det maximala ersättningsbeloppet sänks när din katt fyllt tio år och är då 60 000 kronor per år. 

I försäkringen ingår även tre kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinären FirstVet.

Kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll

Du kan få ersättning för behandling av tandsjukdomen TR/FORL upp till 4000 kronor. 

Veterinärvårdsförsäkringen kan även ersätta kostnader för karies, stomatit, gingivit och rotspetsabscesser som inte beror på dålig munhälsa/tandstatus.

Du kan även få ersättning för tandfraktur orsakad av olycksfall. 

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid undersökning med MR, CT, fluoroskopi och scinitigrafi.

Ersättningen ingår i det totala veterinärvårdsbeloppet och är inte begränsat till något annat maxbelopp. 

Du kan inom veterinärvårdsbeloppet få ersättning för din katts första kejsarsnitt förutsatt att din katt inte kan föda själv. 

Du kan få ersättning för dolda del som uppstår hos din katt förutsatt att din katt varit försäkrad hos Sveland före fem månaders ålder med ett anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället. 

Du kan få ersättning för receptbelagd medicin som ordinerats av veterinär till följd av olycka eller sjukdom som katten behandlats för med upp till 10 000 kronor. 

Du kan få ersättning för kostnader kopplade till protesoperationer och implantat. 

Du kan få ersättning för behandling och vård av led- och skelettsjukdomar som din katt drabbas av förutsatt att felet inte var känt innan försäkringen trädde i kraft. 

Du kan få ersättning för rehabiliterande behandling som är ordinerad eller remitterad av veterinär efter sjukdom eller olycksfall med upp till 10 000 kronor. 

Du kan få ersättning för avlivning, omhändertagande och kremering av din katt med upp till 1500 kronor.

Innehåll Maximal

Max ersättningsbelopp

FirstVet

Rehabilitering

MR & CT Röntgen

140 000 kr/år

3 ggr/år

10 000 kr/år

Ingår

Olika tilläggsförsäkringar

Sveland erbjuder flera olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna för din katt för att erhålla ytterligare skydd. Bolaget erbjuder bland annat en livförsäkring, en specialanpassad försäkring för olycksdrabbade katter och en specialanpassad kattförsäkring för uppfödare. Utöver det går Kattförsäkring Favorit att komplettera med tillägg för medicin och rehabiltering. 

Livförsäkring

Sveland erbjuder ett tillägg för liv- och användbarhetsförsäkring. Ersättningen för livförsäkring för Kattförsäkring Favorit och Maximal kan maximalt uppgå till kattens marknadsvärde. För Kattförsäkring Favorit sänks livvärdet årligen från och med att katten fyller sju år. Försäkringen upphör för båda nivåerna när katten fyllt tio år.

Som tillägg till Kattförsäkring Olycksfall är ersättningsbeloppet maximalt 4000 kronor och gäller endast om din katt avlider eller behöver avlivas till följd av ett olycksfall. Försäkringen upphör när katten blir tolv år. 

För Kattförsäkring Favorit och Maximal ingår en användbarhetsförsäkring i tillägget för livförsäkring. Det innebär att du kan få delersättning av marknadsvärdet om katten förlorar sin fortplantningsförmåga. Det krävs dock att katten har haft tidigare fortplantningsförmåga. 

Sveland Boost

Bolaget erbjuder ett tillägg som innebär en extra trygghet för dig och din katt. Försäkringen innebär att din kattförsäkring alltid kan fyllas på med 20 000 kronor. Den passar dig som har en väldigt otursdrabbad katt och kan tecknas som tillägg för alla nivåer. För fullständiga villkor och mer information om tillägget se bolagets hemsida. 

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder två försäkringar som är skräddarsydda för dig som är kattuppfödare: Sveland Katteri och Dolda fel för kattkull. Nedan redogör vi kortfattat för de olika alternativen. För fullständiga villkor och innehåll hänvisar vi till bolagets hemsida. 

Sveland Katteri

Försäkringen är en prisvärd och komplett försäkring för dig som är kattuppfödare och ger ett individuellt skydd för varje katt. Du kan till exempel få ersättning om din katt måste tas ur avel till följd av sjukdom eller om den tappar sin fortplatningsförmåga.

Veterinärvårdsbeloppet är valfritt och du kan välja maximalt ersättningsbelopp om 40 000 kronor eller 60 000 kronor. Försäkringen inkluderar kattkullsförsäkring och besättningsutredning. 

Försäkringen kan tecknas av dig som har minst två katter i regelbunden avel med en registrerad och godkänd uppfödning. Liv- och användbarhetsförsäkring är valbar. Medicin-, rehabilitering-, dolda fel- och Boostförsäkring kan köpas som tillägg. 

Dolda fel för kattkull

Om det visar sig att en kattunge som du har sålt har ett dolt fel kan det bli kostsamt för dig som uppfödare. Denna försäkring är ett säljansvarsskydd för dig som uppfödare och kan tecknas som ett tillägg.

Försäkringen gäller för alla sålda kattungar i kullen. Den gäller upp till tre år från leveranstillfället tills det att katten fyller fyra år. Försäkringen gäller utan självrisk och kan ge ett maximalt belopp om 8 000 kronor per kattunge. Som medlem i Svelands uppfödarklubb får du försäkringen helt utan kostnad. 

Rabatter

Nyfödda kattungar

Sveland erbjuder flera olika rabatter som gör att du kan komma ner i pris på den kattförsäkring som du tecknar. Vi listar några av dem nedan. Rabatterna uppdateras löpande och för fullständiga villkor och aktuella rabatter se bolagets hemsida. 

Kattungerabatt

Du kan få upp till 20% rabatt för din kattunge när du tecknar Kattförsäkring Maximal.

Uppfödarrabatt

Om du är medlem i Svelands uppfödarklubb får du dolda felförsäkring för dina kattungar gratis. 

Rabatt vid skadefrihet

Du får 5% rabatt för varje skadefritt år som din katt har. Rabatten är maximalt 10% på veterinärvårdspremien. 

Karens & självrisk

kattunge i skogen

Vi har sammanfattat Svelands karenstid och självrisk för att underlätta för dig vid val av kattförsäkring. Självrisk och karenstid är två punkter som är viktiga att se över vid val av kattförsäkring för att undvika överraskningar. 

Karenstid

Sveland har i normalt fall en karenstid om 20 dagar för sjukdom från att försäkringen tecknats. Det gäller även vid en utökning av försäkringen till ett högre belopp och för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. 

Karenstiden gäller inte för skada genom olycksfall och för en kattunge upp till fem månaders ålder om försäkringen tecknas inom tio dagar från köptillfället med veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar vid köpet.   

Självrisk

Bolaget erbjuder en fast och rörlig del av självrisken. För Kattförsäkring Favorit och Maximal kan du själv välja självriskbelopp. I Kattförsäkring Olycksfall är den fasta delen 1800 kronor och den rörliga 25%. 

Fast del Favorit och Maximal: Du kan välja mellan beloppen 1800 kr, 2700 kr eller 4900 kr. 

Rörlig del Favorit och Maximal: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15% eller 25%. 

Sveland erbjuder en självriskperiod på 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. 

Sammanfattning av Sveland

Sveland logo kattförsäkring
3.7/5

Vi har sammanfattat och bedömt Svelands kattförsäkring och kan konstatera att bolaget erbjuder en flexibel försäkringslösning där det enklaste alternativet är ett av de billigaste på marknaden men endast täcker olycksfall. 

Bolaget erbjuder flera olika nivåer med olika pris och ersättningsbelopp som kan kompletteras med tilläggsförsäkringar för ytterligare skydd. Till exempel erbjuds ett specialanpassat skydd för olycksdrabbade katter vilket inga konkurrenter erbjuder. 

Ersättningsbeloppet för veterinärvård sänks för de mest omfattande alternativen med kattens ålder. Det finns flera konkurrenter där ersättningsbeloppet är detsamma hela din katts liv. 

Livförsäkring gäller i de två mest omfattande alternativen även för användbarhet. Sveland erbjuder även en omfattande försäkring för kattuppfödare. 

Sveland har en självriskperiod på 125 dagar vilket är lägre än flera av konkurrenterna. Bolaget har en karenstid på 20 dygn vilket är i linje med de flesta konkurrenterna. 

Försäkringsbolaget erbjuder flera rabatter som gör det möjligt för dig att komma ner i pris på din försäkring och har även ett eget bonussystem för skadefria katter. Jämfört med konkurrenterna skulle bolaget dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Snabbfakta

Sveland logo kattförsäkring

Sveland Djurförsäkringar är ett nischat försäkringsbolag för djur. Bolaget är kundägt vilket innebär att du som har tecknat en försäkring hos bolaget blir en ägare av det och har möjlighet att påverka bolagets utveckling.

Bolaget beskrivs som mer än ett försäkringsbolag och är istället en gemenskap av hängivna djurägare med både dess försäkringstagare och medarbetare. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Andra försäkringsbolag