Hjälp oss att stödja tigrarna

Tiger

Vi på Jämförkattförsäkring.se älskar djur och tycker att alla djur förtjänar att leva ett fint liv utan att bli hotade för utrotning. Tigrar är utrotningshotade till stor del på grund av hur människors beteende. Vi vill därför göra vad vi kan för att rädda tigrarna från att utrotas. 

För att rädda tigrarna från utrotning har vi därför skapat en insamling hos Världsnaturfonden WWF. WWF jobbar för att skapa en framtid där människan lever i harmoni med naturen och jobbar för att de mest hotade arterna och livsmiljöerna ska kunna fortsätta leva på ett hållbart sätt. WWF finns i över 100 länder och har fler än fem miljoner supportrar och driver tusentals projekt men är i fortsatt behov av stöd.

Tiger finns i Asien och antalet tigrar har minskat dramatiskt under främst 1900-talet. Idag finns endast ca 4 000 tigrar kvar vilket innebär att arten är starkt hotad. Tigerområdena med tigerns jaktmark har också förändrats starkt och idag finns endast 6-7% kvar av tigerns forna marker. Skogsavverkning och jakt till följd av att befolkningen ökat är en av de främsta anledningarna till att tigern minskat i antal.   

Insamlingen pågår under en månad och vi hoppas att vi kommer att få in en hel del bidrag som oavkortat går till WWF och deras arbete för att hjälpa världens tigrar. Alla bidrag är välkomna och insamlingen är helt anonym. 

Insamlingen är avslutad. 

Se även